Kom igång!

Hemsidan skapades eftersom ett bra bolag inte automatiskt betyder att dess aktie är ett bra köp.
Syftet är att hjälpa dig sätta ett rimligt pris på aktier så du kan identifiera aktiereor!

Du står för siffror och kunskapen om bolaget – vi hjälper dig hitta siffrorna samt att räkna ut priset.
När du vet det rimliga priset ser du lätt om aktien handlas på rea eller ej.

 Det finns flera olika kalkylatorer att välja mellan – allt från den enkla Payback time till den populära Nuvärdesmetod för kassaflödesanalys (DCF). 
I varje kalkylator finns guider och text för att vägleda dig i analysen.

Om kalkylatorerna

– Varje kalkylator har guider som berättar var du hittar infon som krävs samt hur du kan tänka. Men lita inte blint på siffrorna du knappar in, risken finns att du knappat in fel siffror eller bolaget inte går i den riktningen du väntat dig. Resultatet är inte bättre än de siffror du knappar in, så använd sunt förnuft!

– I varje kalkylator finns hoover-bara informationsrutor och till höger om kalkylatorerna finns folddowns där du hittar ännu mer information.

– I många lägen kan det vara smart att använda flera olika kalkylatorer på samma bolag för att få en helhetsbild.

– För dig som aldrig räknat ut ett rimligt pris på aktier förut rekommenderas Payback time (vinst per aktie) att börja med för att sedan använda RP’s enkla kombination.

–  Kalkylatorerna är välbeprövade (lånade av bl.a. Warren Buffett, Aswath Damodaran och Phil Town) och bygger på logiken att varje aktiekurs på sikt styrs av dess bolags värde.

– Då en analys kräver mycket hoppande fram och tillbaka på olika sidor rekommenderas användaren att göra analysen på datorn. Rimligt pris är således huvudsakligen anpassad för dator, men fungerar även på andra enheter.

Allmänt om aktieanalys och uträkningar

All aktieanalys bygger på mer eller mindre kvalificerade antaganden om framtiden. Kalkylerna är till för att hjälpa dig räkna på de antaganden du gör om bolaget. Varje kalkyl innehåller information om hur du kan hitta relevant information för att göra uträkningen. Observera att de resultat du får av beräkningarna baseras på de uppgifter du själv angett. Det är därför viktigt att du undersöker, funderar och läser på om bolagen du är intresserad av för att säkerställa att dina antaganden i kalkylerna är korrekta samt att bolagen är rimliga och passar din strategi. Beskrivande texter är ofta grova förenklingar i vilka du kan fördjupa dig mycket genom erfarenhet, böcker, filmer, bloggar etc.

Samtliga kalkyler är rimliga, men för att det ska bli ett bra resultat bör du använda den/de du känner dig bekväm med och förstår. Innan du hittar din favoritkalkylator kan det vara smart att göra flera olika uträkningar på samma bolag!

Eftersom en stor del av analysen är att blicka framåt, med hjälp av historiska siffror, är det lättast att göra det på stabila bolag för att kunna göra en träffsäker analys. Lång och stabil tillväxt av bl.a. tillgångar och vinst per aktie är därför att föredra!
Om du sedan räknat rätt på alla parametrar kan ändå det dröja flera år innan aktiekursen ”kommer ikapp” bolagets värde.

Kom ihåg att kalkyler aldrig kan ersätta sunt förnuft, men det kan förstärka det. Att knappa in siffror i en kalkyl är lätt. Men att knappa in rätt siffror kräver nyfikenhet, intresse, tid och logiskt tänkande. Saknar du något av dessa föreslår Rimligtpris.se likt många experter (däribland Warren Buffett och Joel Greenblatt) istället indexfonder i kombination med obligationer och ibland även råvaror.

Frågor, funderingar eller förslag?

Tveka inte att höra av dig via formuläret nedan!