Omsättningstillgångar och skulder

Ett bra sätt att få en översyn av bolagets omsättningstillgångar och skulder. Kalkylatorn är en variant av Benjamin Grahams tips för ”Enterpricing Investor” i boken ”Intelligent Investor”.

Googla bolagets namn + senaste slutförda kvartal. Det går även bra att googla på bolagets namn + investor relations. Ex. ”Volvo Q3” eller ”Volvo investor relations”. Klicka sedan på senaste kvartals-, delårsrapport eller årsredovisning.
Bläddra ner till koncernens balansräkning i senaste delårs-/kvartalsrapporten.
Yahoofinance.com

Nyckeltal och samlad info från bolagsrapporter senaste 5 åren, t.ex. kassaflöden, tillgångar och skulder. Hela världen.

Omsättningstillgångar
En tillgång som löpande omsätts. Är lätt att omvandla till likvida medel.
Långfristiga skulder
Skulder som sträcker sig längre än ett år. T.ex. banklån och obligationer.
Kortfristiga skulder
Skulder som förfaller inom ett år. T.ex. skulder till andra bolag vid köp av varor.
Antal gånger omsättningstillgångar är större än kortfristiga skulder
Omsättningstillgångarna är såhär många gånger större än kortfristiga skulder. Bör vara större än 2 då detta innebär att bolaget kan betala av kortfristiga skulder men ändå ha kapital att använda.
Antal gånger rörelsekapitalet är större än långfristiga skulder
Rörelsekapitalet (omsättningstillgångar-kortfristiga skulder) är såhär många gånger större än långfristiga skulder. Bör vara större än 1, vilket innebär att både lång och kortfristiga skulder kan betalas av om bolaget vill genom att använda omsättningstillgångarna.