Kalkylatorer

DCF-analys
Kungen av kassaflödesanalys. Genom fylla i tillväxt, fritt kassaflöde, diskonteringsränta, multipel och återstående kapital får du ett rimligt pris.

Återbetalningsmetoden
Går ut på att räkna ut hur lång tid det tar innan något är återbetalt. 
För aktier kan denna användas för att se när man potentiellt har fått tillbaka sin investering.

RP’s enkla kombination
Kombination av Payback time, Obligationskalkylator och Utdelningskalkylator. Ett enkelt sätt att göra 3 värderingar samtidigt. Går att göra på 3 minuter.

Kort om uträkningarna

Att räkna ut en akties värde kan vara svårt och det finns flera olika sätt att nå rimligt pris. På den här sidan finner du flera steg-för-steg-guider med tillhörande kalkylatorer för att räkna ut rimligt pris.

All aktieanalys bygger på mer eller mindre kvalificerade antaganden om framtiden.
Kalkylerna är till för att hjälpa dig räkna på de antaganden du gör om bolaget. Varje kalkyl innehåller information om hur du kan hitta relevant information för att göra uträkningen. Observera att de resultat du får av beräkningarna baseras på de uppgifter du själv angett.
Det är därför viktigt att du undersöker, funderar och läser på om bolagen du är intresserad av för att säkerställa att dina antaganden i kalkylerna är korrekta samt att bolagen är rimliga och passar din strategi. Beskrivande texter är ofta grova förenklingar i vilka du kan fördjupa dig mycket genom erfarenhet, böcker, filmer, bloggar etc.

Samtliga kalkyler är rimliga, men för att det ska bli ett bra resultat bör du använda den/de du känner dig bekväm med och förstår. Innan du hittar din favoritkalkylator kan det vara smart att göra flera olika uträkningar på samma bolag!

Kom ihåg att kalkyler aldrig kan ersätta sunt förnuft, men det kan förstärka det.
Att knappa in siffror i en kalkyl är lätt. Men att knappa in rätt siffror kräver nyfikenhet, intresse, tid och logiskt tänkande.
Saknar du något av dessa föreslår Rimligtpris.se likt många experter (däribland Warren Buffett och Joel Greenblatt) istället indexfonder i kombination med obligationer och ibland även råvaror.

Vinst per aktie

Används helst ej på banker, fastighets-, investment- eller läkemedelsbolag

Kombination av Payback time, Obligationskalkylator och Utdelningskalkylator. Ett enkelt sätt att göra 3 värderingar samtidigt. Går att göra på 3 minuter.

Beräknar förväntad årlig avkastning. Bör endast användas på bolag som är så stabila och förutsägbara att det är lätt att beräkna framtida vinst.

Phil Towns uträkning från boken Rule#1.
Beräknar dagens värde på aktien förutsatt att du vill ha 15% avkastning per år i 10 år. För bolag som går med vinst.

Även kallad Återbetalningsmetoden. Beräknar hur många år det tar innan aktien bör ha återbetalat den initiala investeringen. Utgår från vinst per aktie. Enklare än dess tvilling som används på kassaflöde.

Fritt kassaflöde

Används på kassaflödespositiva bolag, men undvik banker, fastighets-, investment- och läkemedelsbolag

Kombination av 10-cap, Payback time, Omsättningstillgångar & skulder och Substansvärde.

Kungen av kassaflödesanalys. Genom fylla i tillväxt, fritt kassaflöde, diskonteringsränta, multipel och återstående kapital får du ett rimligt pris.

Beräknar dagens värde på aktien förutsatt att du önskar 10% avkastning per år, utan tillväxt. Passar på bolag som inte investerar mycket i verksamheten.

Övriga

Fokuserar på utdelning och dess tillväxt. Funkar bäst på bolag som historiskt haft stabil utdelning i flera år.

En mycket grov uppskattning på hur mycket bolaget är värt i tillgångar. Används tillsammans med andra kalkylatorer, sällan ensam.

Ett bra sätt att få en översyn av bolagets omsättningstillgångar och skulder. Visar hur stor del av lånen kan bolaget lösa med omsättningstillgångarna.