Danska börsen (OMXC25) – Aktievärderingar i komplett lista 2024

Välkommen till sidan om Danska börsen!

Om du är intresserad av att investera i danska aktier är du på rätt plats!
I den här artikeln djupdyker vi i ämnet och värderar samtliga 25 bolag i indexet OMXC25 samt går igenom vad man bör tänka på innan man handlar aktier.

Så häng med och lär dig om våra grannar och hitta de mest intressanta bolagen på den danska börsen!

Innehållsförteckning

Överblick av Danska börsen

Att få en bra överblick över en börs kan vara svårt.
Men här får du en snabbgenomgång, inklusive en lista på bolagen på den danska börsen.

Bolag och värderingar

Data på sidan är fördröjd med minst 15 minuter.
Sidan uppdateras kontinuerligt då bolagens rapporter läggs in.

Läs mer om listan ut hur uträkningarna görs längre ner på sidan.

Vad är OMXC25?

OMXC25 är ett aktieindex som följer de 25 mest omsatta aktierna på Danska börsen, även kallat Københavns Fondsbørs.

OMXC25 är en förkortning som står för Copenhagen Stock Exchange som är ett marknadsviktat index. 
Ett marknadsviktat index innebär att varje bolag tar olika plats beroende på hur stort marknadsvärdet är, de största tar större plats och påverkar därmed indexet mer än mindre bolag.

Fem största bolagen på OMX Copenhagen

Novo Nordisk

Grundades 1923 och är en gigant inom insulin och diabetesbehandling.
Man producerar även andra läkemedel där blödarsjukan är ett expertområde.
Novo Nordisk är Danmarks i särklass mest värdefulla aktiebolag (sett till marknadsvärde) på 2 203 miljarder DKK (2023-09-25). På grund av sin storlek påverkar eventuella svängning i Novo Nordisk aktie de danska indexen rejält, inte minst OMXC25 där bolaget står för en mycket stor del av indexet.

Läs mer på bolagets hemsida.

DSV

Grundades 1976 och levererar logistik och transportlösningar,
Fokus ligger framförallt på små och medelstora bolag. Finns över hela världen.
Marknadsvärde ca 286 miljarder DKK (2023-09-25).

Läs mer på DSVs hemsida

A.P. Møller-Mærsk

Skapades 1904 och är en rederijätte med fokus på containertransport.
Bolagets verksamhet finns överallt på världens hav.
Marknadsvärde runt 220 miljarder DKK (2023-09-25).

Läs mer på Maersks hemsida.

Coloplast

Är ett bolag verksamma inom medicinteknik. Grundades 1954 och har en produktportfölj med vårdutrustning. Bolagets fokusområden är stomi, inkontinens, urologi samt sårvård.
Marknadsvärde ca 173 miljarder DKK (2023-09-25).

Läs mer på Coloplasts hemsida.

Ørsted

Grundades genom en sammanslagning av flera energibolag 2006.

Fokus ligger på vindkraft, men man producerar även natur och biogas. Största marknaden finns i Norden och Europa.
Marknadsvärde ca 169 miljarder DKK (2023-09-25).

Läs mer på Ørsteds hemsida.

Varför köpa danska aktier?

Som alla investeringar innebär det en risk att köpa aktier på danska börsen.
Men här är några argument varför danska aktier kan vara ett alternativ alternativ.

Duktiga på hälsovård

När man tänker danskar kanske man främst tänker öl och pölsa.
Men på börsen är danskarna framgångsrika på forskning och produktutveckling inom hälsovård.

Bolag som Novo Nordisk och Coloplast har många vallgravar i sin verksamhet.
Patent, kunskap och avancerade produkter gör det svårt att både konkurrera och vara utan bolagen.

Likt kunskap bidrar till kunskap är jag övertygad om att danskarna kommer fortsätta vara framstående inom läkemedel många år framöver. 

En stark bidragade orsak till fortsatt framgång tror jag är de populära läkarutbildningar. Många duktiga svenskar flyttar dit för att studera och arbetsmöjligheterna som gör att man sedan stannar kvar.
Ett framgångsrecept för att få dit smarta och arbetsföra människor helt enkelt.

Återbetalning av källskatt

Som svensk har vi en fördel mot många utländska investerare.
Fördelen heter Investeringssparkonto (ISK) och Kapitalförsäkring (KF) som är två olika kontotyper.

Med ISK behöver du inte betala skatt baserat på vinsten du gör på ett bolag.
Istället betalar du en schablonbaserad skatt som sker på deklarationen, detsamma gäller bolagets utdelningar.

Även på KF är vinsten schablonbaserad, men här betalar du istället varje kvartal via ditt konto.
Fördelen med att ha danska aktier på KF är att du kan får tillbaka källskatten automatiskt.

Källskatt är en skatt som det landet du har bolaget i tar ut. Vanligtvis är den på 15% av utdelningsbeloppet men varierar från land till land.
Som boende i Sverige behöver du inte betala denna skatten, eftersom du betalar skatt i Sverige.

Om du har dina aktier på KF behöver du inte göra något, skatten kommer återbetalas automatiskt.
Men om du har aktierna på ett ISK måste du begära tillbaka skatten själv, vilket både kan vara svårt och tidskrävande.

Danska aktier bör därför vara på KF.

Diversifiering av portföljen

Genom att sprida ut bolagen i din portfölj mellan olika tillgångsslag, valutor och länder sänker du risken att en enskild bransch förstör din avkastning.

Läs mer om diversifering och allokering: https://rimligtpris.se/allokering/

Information om uträkningarna

Hur funkar ”Danska börsen (OMXC25) – Aktievärderingar i komplett lista”?

Samtliga uträkningar är datavärderingar som baserat på historisk data.
Varje uträkning sker automatiskt och på samma sätt oavsett bolag.
Grön-markerade siffror innebär att bolaget ser bra ut enligt uträkningen.
Bolag med två eller fler gröna fält har potential att vara ett bra köp.

Genom att använda listan och lite sunt förnuft kan du hitta bra aktier att köpa just nu.

Hur värderar man ett bolag?

Det finns många olika sätt att värdera bolag på.
För analys av en bank är ROE och P/B ytterst intressant.
I ett tillväxtföretag kanske du snarare kollar på att P/E är lägre än förväntat tillväxt och att skulderna ser bra ut.
För ett stabilt och moget bolag kollar man gärna på på uträkningar av kassaflöden eller vinster (t.ex. Återbetalningsmetoden, DCF och MOS).
Vill du likvidera ett bolag är P/B en bit under 1 att sträva mot.
För cykliska bolag bör du veta var i cykeln bolaget befinner sig.
För råvaru-baserade aktier bör du ha en åsikt om efterfrågan och tillgång.

Vill du ha en knuff i rätt riktning så har jag skrivit en nybörjarvänlig steg för steg-guide till Hur man gör en fundamental aktieanalys.

Återbetalningsmetoden visar hur lång tid det skulle ta för bolaget att använda sitt fria kassaflöde för att köpa hela bolaget baserat på dagens bolagspris.
DCF räknar ut vilket pris en aktie bör ha för att avkasta 10% per år baserat på fritt kassaflöde.
MOS räknar ut vilket pris en aktie bör ha för att avkasta 15% per år baserat på vinst per aktie.

Positiva siffror indikerar att bolaget har en direkt uppsida utöver avkastningskravet.
Negativa siffror visar hur många procent bolagets aktie måste gå ner för att kunna ge respektive uträknings avkastningskrav.

Exempel:
Om en aktie visar +10% på DCF-uträkningen har bolaget först 10% direkt uppsida och därefter en 10% förväntad årlig avkastning.
Om en aktie visar -50% på MOS-uträkningen innebär det att bolaget bör halveras innan bolaget kan börja avkasta 15% per år.

Längre ner på sidan kan du läsa mer om uträkningarna.

Bör jag köpa bolag baserat på ”Danska börsen (OMXC25) – Aktievärderingar i komplett lista”?

Nej, du bör inte fatta ekonomiska beslut baserat på denna sida.
Warren Buffett vill inte veta vad en aktie kostar innan han börjar researcha bolaget. Motiveringen är att det färgar hans syn på bolaget.
Med den här screenern har vi gått åt helt andra hållet och räknat ut ett värde utifrån historisk data och vilken uppsida från befintligt pris detta innebär. Anledningen är att vi förmodligen inte har samma tid och läshuvud som Warren Buffett och istället behöver sålla mellan bolagen innan vi påbörjar vår analys.
Historiska värden ger endast hintar om framtiden, och vid ett ovanligt bra eller dåligt år kommer siffrorna i listan variera rejält.

Därför bör denna sida på sin höjd ses som en sorts screener för att få en snabb överblick.

Bör jag sälja bolag baserat på ”Danska börsen (OMXC25) – Aktievärderingar i komplett lista”?

Nej, du bör inte fatta ekonomiska beslut baserat på denna sida!
Bara för att siffrorna visar negativt värde innebär inte det att bolaget måste vara övervärderat.
Uträkningen från historiska siffror kan exempelvis inte förstå vilken framtid bolaget har.
Bolag som investerat mer än vanligt senaste året blir ofta straffat i uträkningarna.

Mer om uträkningarna

Återbetalningsmetoden
Visar hur många år det tar för bolagets fria kassaflöde att köpa hela bolaget baserat på dagens bolagspris.
Under 7 år är att föredra. Över 10 år är mindre bra.
Räknar inte med bolagets tillgångar och skulder.

Regler för uträkningen på sidan:
Uträkningen sker på Fritt kassaflöde (TTM) och tillväxt (senaste 5 helåren).
Framtida tillväxt baseras på omsättningstillväxt de senaste 5 åren.

DCF
Metoden går ut på att beräkna summan av bolagets framtida kassaflöden.
Därefter beräknar du bort ditt procentuella avkastningskrav från kassaflödet varje år.
Sedan begränsar du uträkningen till 10 år och sätter istället en multipel på sista årets kassaflöde.
Därefter summerar du samtliga års kassaflöden. När du sedan adderar tillgångar får du fram vad bolaget bör vara värt idag.

Regler för uträkningen på sidan:
Uträkningen sker på Fritt kassaflöde (TTM) och tillväxt (senaste 5 helåren).
Framtida tillväxt baseras på omsättningstillväxt de senaste 5 åren, därefter halveras tillväxten.
Omsättningstillgångar räknas med.
Schablonkostnad för skulder är 3% och räknas bort från fritt kassaflöde.
Avkastningskrav 10%.
Multipel-schablon = 13.

MOS
Margin of Safety-kalkylatorn är tagen från Phil Towns bok Rule#1 Investing.
Uträkningen är en sorts enklare variant av DCF-värderingen och baseras på nuvarande P/E, historisk tillväxt, avkastningskrav och vinst per aktie.
Bolagens värderingar ser sällan bra ut med denna uträkning, men när man hittar ett som ser bra ut bör bolaget utredas!
Räknar inte med bolagets tillgångar och skulder.

Regler för uträkningen på sidan:
Följer boken så noga det går, men med små variationer.
Uträkningen sker på Vinst per aktie (TTM) och tillväxt (senaste 5 helåren).
Det högsta av snitt P/E senaste 5 åren och tillväxt x2 utgör multipeln som ligger till grunden för uträkningen.
Multipeln kan inte vara lägre än 8.
Historisk tillväxt får max vara 15%.
Avkastningskravet är 15%.
Framtida tillväxt baseras på omsättningstillväxt de senaste 5 åren.
Phil Town förespråkar att man även ska ha 50% säkerhetsmarginal. Detta är inte medräknat men lätt att själv tillämpa genom att halvera rimligt pris enl. MOS-uträkningen.

Substansvärde
Värdering av bolagets egna kapital.
Räknar ut bolagets tillgångar minus skulder. Delas sedan på antalet aktier.

Blanka fält
P.g.a. bokföringsregler varierar fria kassaflöden och vinst per aktie för banker och investmentbolags.
Detta påverkar ”Återbetalningsmetoden”, ”DCF” och ”MOS”. Därför har jag valt att hålla dessa fält blanka.
Du kan läsa mer om detta genom att klicka på respektive bolag.

Sträck istället för siffror
Återbetalningsmetoden, DCF och MOS kräver positiva kassaflöden. Om ett bolag redovisar negativt kassaflöde eller vinst innebär det att bolagets värde blir negativt. Eftersom du såklart inte får betalt för att köpa ett bolag, vilket uträkningarna kan antyda, har jag valt att sätta ett sträck (-) på bolag med negativa kassaflöden och vinster.

#SAKNAS!
När underliggande dokument inte får kontakt med Google blir många av uträkningar ofullständiga.
Dessa taggas då med #SAKNAS och rättas oftast automatiskt inom 15 minuter men kräver att du laddar om sidan.

Om Rimligtpris.se
Jag har investerat på börsen i över 10 år, och sedan jag fick mitt första barn 2017 har aktieanalys varit ett av mina största intressen.
På Rimligtpris.se får du ta del av mina tankar och verktyg för att nå ekonomiskt oberoende. Här kan du läsa mer om mig och hemsidan.

Ansvarsfriskrivning
Sidan kan innehålla reklam och affiliate-länkar. Det innebär att jag kan få ersättning om du besöker sidan eller gör ett köp via en av länkarna. Det kostar dig inget extra.
Jag är ingen rådgivare och detta är ingen rekommendation. Basera inga beslut på denna text utan gör istället din egen analys. Du kan förlora pengar på aktiehandel och historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.