Investor aktie (INVE B) – Fundamental aktieanalys 2023

Innehållsförteckning

”Investor, som grundades av familjen Wallenberg 1916, bygger och utvecklar ledande och hållbara företag. Genom betydande ägande och styrelserepresentation driver vi de initiativ som vi bedömer skapar mest värde för varje enskilt företag. Vår portfölj är indelad i tre affärsområden: Noterade Bolag, Patricia Industries och Investeringar i EQT” – Investor AB

Är Investor (INVE B) en bra aktie att köpa 2023?

Investor är den aktie på Avanza med flest ägare. Den 2 september 2020 ägde 135 000 personer bolaget (enl. unga aktiesparare). Samma siffra 2022 var runt 350 000 ägare. Varhelst man läser rekommenderar både småsparare och sparekonomer att ha Investor i sin portfölj.

Men varför är Investor så populära? Och till vilket pris är aktien ett bra köp?
Det ska vi bena ut i denna analys.

Fördelar med investmentbolag

Riskspridning
Genom att köpa ett investmentbolag får du automatisk riskspridning, d.v.s du äger en korg med bolag och minskar därför risken att ett enskilt bolag drar ner din portfölj i dåliga tider.

Skin in the game
Den kanske viktigaste fördelen är att ledningen ofta har ett stort kapital investerat, så även i Investor fall. Det är alltså inte bara dina pengar som försvinner om Investor AB gör dåligt ifrån sig. Ägare och ledning jobbar därför tillsammans för att skapa värde för aktieägarna.

Långsiktighet
Många investmentbolag har en stark huvudägare som varit med länge. I Investors fall är det familjen Wallenberg. De har en milt sagt långsiktig plan och byter därför inte fot kvartal för kvartal. Denna långsiktighet har flera gånger visat sig viktig för investerare på börsen.

Investeringsexperter
Man ska inte underskatta den kunskap, rykte och nätverk Investor byggt upp genom åren. Tillsammans med en stor dos makt har Familjen Wallenberg varit med och accelererat genom dåliga tider, t.ex. när man förvärvade aktier i Atlas Copco på 1870-talet. En senare lyckoträff är skapandet av EQT. Investmentbolag kan alltså göra saker en vanlig sparare inte kan göra och stämmer dessutom bra in på floskeln ”det är under dåliga tider som de bästa affärerna görs”.

Substansrabatt
I många fall kan man köpa många investmentbolag till ett lägre pris än dess noterade innehav kostar.

Onoterade innehav
Många investmentbolag äger bolag man inte kan komma åt på annat sätt. Ofta är dessa bolag undervärderade och ännu så små att det finns utrymme att växa rejält.

Nackdelar med investmentbolag

Maktbolag
Investmentbolag kan p.g.a. mänskligt beteende fokusera på prestige och makt snarare än ägarnytta. Det kan handla om att ägaren har bestämt sig för något och kommer gå alldeles för långt för att detta ska ske. Detta kan t.ex. vara att man vill ta kontroll över ett bolag för att generationer ska få mjölka styrelsen snarare än att bolaget är en bra investering för aktieägarna. (Detta tycks inte vara fallet för Investor trots att flera familjemedlemmar är med i bolagens styrelser).
Ett annat känt exempel är när Warren Buffett gick bananas med sina och andras pengar i skapandet av Berkshire Hathaway (BRK).
Buffett hade köpt aktier i textilföretaget BRK vilka han skulle få sälja tillbaka till bolaget för 11,50.
Dagen när återköpet skulle ske ville man endast betala 11,375 trots överenskomna 11,50.
Buffett blev vansinnig och köpte hela bolaget för att därefter sparka VDn som försökt lura honom på 12,5cent per aktie. Prestige och affärer är sällan en bra kombination.

Flera bolag
Även om diversifiering är bra finns risken att du inte vill ha alla bolag investmentbolaget äger.
Kanske är det något som inte känns bra t.ex. att bolaget äger olja, cigaretter, alkohol eller att du haft en dålig upplevelse i en butikskedja.
När du köper ett investmentbolag får du hela korgen, du kan inte välja delar av den. Detta är en stor anledning till att investmentbolag brukar handlas till substansrabatt (billigare än dess underliggande bolag är värderade av marknaden).
I Investors fall finns t.ex. Ericsson som varit i flera mutskandaler samt SAAB som säljer vapen.

Förvaltningskostnader
För att kunna hantera alla bolag och dessutom hitta nya krävs arbete. Som i vilket bolag som helst betalar aktieägarna för detta i form av minskad vinst.
Investor har en väldigt låg förvaltningsavgift, d.v.s. den summa bolaget tar för att täcka kostnader för förvaltning, administration, analyser osv osv.
Investors förvaltningskostnad ligger på låga 0,10-0,11%. Jämför gärna detta med en aktivt förvaltade fond som ofta tar en bra bit över 1%, och med ett inte sällan med ett sämre resultat än Investor.

Storlek
Ju mer investmentbolag växer desto svårare blir det att hitta ett bolag som kan påverka kursen rejält. På detta sätt minskar investeringsuniversumet och chanserna att hitta fantastiskt bra bolag.
Investor är dock inte i den storleken ännu. Dammen är fortfarande stor och fiskarna är många.
Investor är dessutom så stora att de får ta del av riktade emissioner och andra erbjudanden från bolag som vill bli köpta eller behöver hjälp med kapital eller kunskap.

Det här är Investor AB

Investor är ett investmentbolag man inte behöver göra någon längre presentation för.
Investor skapades 1916 till följd av en avknoppning från Stockholms Enskilda Bank. Året därefter börsintroducerades bolaget.
Idén är att köpa bolag och ta en aktiv roll i deras utveckling, eller ”Buy-and-build” som Investor kallar det.
Idag är Investor hel eller delägare i närmare 30 bolag och är ett av de största bolagen på Stockholmsbörsen.

Investors främsta intjäning är utdelningen från de bolag man äger samt värdeökningen vid de få tillfällen man säljer ett av sina bolag.

Sedan start har bolaget kontrollerats av familjen Wallenberg som äger stora delar av bolaget genom flera stiftelser kallade Wallenbergstiftelserna.
Familjen har ett långsiktiga tänk som förstärks av att styrelsen vet vilka värderingar man har nu, har haft och kommer att ha i framtiden.

Investors yttersta mål är att generera en attraktiv totalavkastning genom att öka substansvärdet, generera stadigt stigande utdelning och uppnå hållbarhetsmål. För att göra detta har man en tydlig affärsmodell som består av följande delar:

Tydlig styrningsmodell
Bygger på tydliga roller och ansvar mellan ägare, styrelser och ledningar.
Stark portfölj
Portföljen ska ha marknadsledande företag med en hög exponering mot attraktiva långsiktiga trender.
Rätt person på rätt plats
Mycket tid ska läggas på att identifiera och utveckla kompetens samt tillsätta dessa personer på lämplig plats.
Starkt industriellt nätverk
Genom ett gediget nätverk identifieras, utvärderas och tillvaratas attraktiva affärsmöjligheter.
Finansiell flexibilitet
En stark balansräkning och kassaflöde ger möjlighet att hjälpa företag, investera och ge en stadigt stigande utdelning.

Investor och dess innehav prioriterar följande hållbarhetsmål:
Affärsetik och styrning
Klimat och resurseffektivitet
Mångfald och inkludering

Investor är uppdelade inom Noterade Bolag, Patricia Industries och Investeringar i EQT.
Noterade bolag – Långsiktiga strategiska noterade innehav.
Patricia Industries – Helägda dotterföretag och andra onoterade investeringar.
Investeringar i EQT – Bolagets investeringar i EQT AB och i EQTs fonder.

Varje företag som Investor är engagerade i har ett specifikt business-team för att driva utvecklingen framåt och skapa värde.

Du kommer kunna läsa mer om Investors innehav längre ner på sidan, eller genom att kolla på Investor hemsida genom att klicka här!

Jacob Wallenberg – Ordförande
Med pappa Peter Wallenberg och farfar Marcus Wallenberg har Jacob milt sagt haft goda förutsättningar att lära sig om företagande.
Han är en av de tre (Marcus, Peter och Jacob) som styr familjen Wallenberg.

Född 1956.
Ordförande i Investor sedan 2005.
Innan dess var han vice ordförande 1999-2005 och suttit med i styrelsen sedan 1998.

Även vice ordförande för ABB, Ericsson, FAM och Patricia Industries.

Tidigare har han varit koncernchef och VD för SEB.
Även suttit som ledamot för bl.a. Coca-Cola Company och Electrolux.

Äger 1 848 964 aktier i Investor.

Marcus Wallenberg – Vice ordförande
Kusin till Jacob och en av de tre som styr familjen Wallenberg.

Född 1956.
Vice ordförande i Investor sedan 2015 och har suttit med i styrelsen sedan 2012.

Även ordförande för FAM, Patricia Industries, Saab och SEB.
Dessutom vice ordförande för Knut och Alice Wallenberg Stiftelse och EQT AB samt ledamot AstraZeneca.

Har tidigare varit vice VD, VD och koncernchef för Investor.

Äger 2 099 356 aktier i Investor.

Johan Forssell – VD och koncernchef
VD sedan 2015 och har varit med i ledningsgruppen sedan 2006.
Även ledamot i Atlas Copco, EQT AB, Patricia Industries, Handelshögskolan i Stockholm, Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien, Svenska näringsliv och Wärtsilä.

Johan anställdes av Investor 1995 och har sedan dess varit ledamot i Saab, ansvarig för ”Kärninvesteringar Investor”, analyschef Investor, ansvarig ”Verkstads- och Hälsosektorn Investor” samt ansvarig ”Verkstadssektorn Investor”.

Äger 370 000 aktier i Investor.

Johan Forssells årliga grundlön 2022 var 13 500 000kr, enl. Investors ersättningsrapport. 
Tillsammans med övriga ersättningar och pension blev Johan Forssells totala ersättning 34 454 558kr.

Vill du läsa mer om Investors ledning direkt från källan kan du klicka på länken nedan!
https://www.investorab.com/about-investor/board-management/board-of-directors/

Framgångsrikt jämställdhetsarbete

”Investor är övertygat om att långsiktigt framgångsrika bolag byggs av individer med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv. Grupper som karaktäriseras av mångfald och inkludering stimulerar innovation, leder till bättre beslutsfattande och attraherar topptalanger. Organisationer som är inkluderande maximerar värdet av olikheter och realiserar all potential hos sina medarbetare.” – Investor AB

Investors 2030 mål:

  • Att aktivt främja mångfald i alla dimensioner liksom att uppmuntra bolagen att göra detta
  • Investor och alla portföljbolag ska mäta upplevd grad av inkludering bland medarbetarna på regelbunden basis
  • Att nå en könsfördelning om 40/60 i bolagens styrelser utifrån ett övergripande portföljperspektiv 
  • Att nå en könsfördelning om 40/60 i bolagens koncernledningar utifrån ett övergripande portföljperspektiv 

Värdering Investor B aktie

P.g.a bokföringsregler är P/E och fritt kassaflöde missvisande för investmentbolag.
T.ex. ingår förändringen av underliggande bolags aktievärde i investmentbolagets vinst, med andra ord ser det ut som investmentbolaget gjort högre vinst om underliggande aktie går bra på börsen.

Men vi kan ändå värdera Investor på flera olika sätt.
Det lättaste är att utgå från Investors rapporterade värde på underliggande bolag och på detta sätt se om aktien är billig eller dyr.

Genom att värdera varje bolag enskilt för att lista ut investmentbolagets värde får vi fram ett rimligt pris för bolaget.

För att få fram Investors värde behöver vi göra några steg.
1. Räkna ut det rimliga värdet per aktie på samtliga av Investors innehav.
2. Multiplicera bolagens framräknade aktiepris med antalet aktier som Investor äger för respektive bolag.
3. Ändra valutan till SEK på samtliga bolag.
4. Lägg därefter till skulder och övriga tillgångar samt finansiella investeringar.

Oavsett om du använder Nuvärdesmetoden eller MOS för att räkna ut bolagens värde är ovan steg det rimligaste sättet i mina ögon, även om det är det mest tidskrävande.

Och det är dessa tre metoder (Rapporterat substansvärde, Nuvärdesmetoden och Margin Of Safety) jag har använt när jag i listan nedan.

Kom ihåg att varje analys är individuell, ditt uppskattade värde kan därför skilja från min datavärdering… min enskilda värdering kan även skilja från datavärderingen. Därför är det viktigt att alltid tänka kritiskt och göra en egen analys.

Grönmarkerade siffror indikerar att bolaget är billigt och aktien ett potentiellt bra köp enl. aktuell värderingsmetod.

Likt Investor finns det innehav som inte bör värderas enl. DCF eller MOS.
Ett exempel är Vectura som är ett fastighetsbolag.
Istället har dessa värderats enl. sitt fastigheternas bokförda värde minus skulder.

Fler unika regler för värderingen av Investor kan du läsa i de utfällbara värderingsförklaringarna nedan!

DCF – Diskonterat kassaflödesanalys
Metoden går ut på att beräkna summan av bolagets framtida kassaflöden.
Därefter beräknar du bort ditt procentuella avkastningskrav från kassaflödet varje år.
Sedan begränsar du uträkningen till 10 år och sätter istället en multipel på sista årets kassaflöde.
Därefter summerar du samtliga års kassaflöden. När du sedan adderar tillgångar får du fram vad bolaget bör vara värt idag.

Regler för uträkningen på sidan:
Uträkningen sker på Fritt kassaflöde (TTM) och tillväxt (senaste 5 helåren).
Framtida tillväxt baseras på omsättningstillväxt de senaste 5 åren, därefter halveras tillväxten.
Omsättningstillgångar räknas med.
Schablonkostnad för skulder är 3% och räknas bort från fritt kassaflöde.
Avkastningskrav 10%.
Multipel-schablon = 13 för noterade och 10 för onoterade bolag.

Här kan du läsa mer om DCF-analys och göra en egen värdering!

Unika regler för datavärderingen av Investor:
DCF räknas ut på samtliga bolag individuellt utifrån senaste rapport. Substansvärdet är det lägsta värdet som kan visas på DCF-analysen. Jag gör så eftersom även om ett bolag rapporterar negativa siffror är de fortfarande värda något.

De två finansiella instituten SEB och EQT värderas enl. substansvärdet oavsett vad DCF eller MOS visar. Detta är eftersom finansiella institut har bokföringsregler som gör analyser av kassaflöden och vinster ytterst volatila och oberäkneliga.

Även det onoterade fastighetsbolaget Vectura värderas enl. fastigheternas bokförda värde minus skulder, detta presenteras även som värdering under DCF och MOS.

Eftersom Investor rapporterar hur det går för onoterade bolag i EBIT har jag räknat på detta istället för fritt kassaflöde och vinst på dessa. Undantaget Tre Skandinavien som istället använder EBITDA.

MOS
Margin of Safety-kalkylatorn är tagen från Phil Towns bok Rule#1 Investing.
Uträkningen är en sorts enklare variant av DCF-värderingen och baseras på nuvarande P/E, historisk tillväxt, avkastningskrav och vinst per aktie.
Bolagens värderingar ser sällan bra ut med denna uträkning, men när man hittar ett som ser bra ut bör bolaget utredas!
Räknar inte med bolagets tillgångar och skulder.

Regler för uträkningen på sidan:
Följer boken så noga det går, men med små variationer.
Uträkningen sker på Vinst per aktie (TTM) och tillväxt (senaste 5 helåren).
Det högsta av snitt P/E senaste 5 åren och tillväxt x2 utgör multipeln som ligger till grunden för uträkningen.
Multipeln kan inte vara lägre än 8.
Historisk tillväxt får max vara 15%.
Avkastningskravet är 15%.
Framtida tillväxt baseras på omsättningstillväxt de senaste 5 åren.
Phil Town förespråkar att man även ska ha 50% säkerhetsmarginal. Detta är inte medräknat men lätt att själv tillämpa genom att halvera rimligt pris enl. MOS-uträkningen.

Här kan du läsa mer om MOS och göra en egen värdering!

Unika regler för datavärderingen av Investor:
De två finansiella instituten SEB och EQT värderas enl. substansvärdet oavsett vad DCF eller MOS visar. Detta är eftersom finansiella institut har bokföringsregler som gör analyser av kassaflöden och vinster ytterst volatila och oberäkneliga.

Även det onoterade fastighetsbolaget Vectura värderas enl. fastigheternas bokförda värde minus skulder, detta presenteras även som värdering under DCF och MOS.

Eftersom Investor rapporterar hur det går för onoterade bolag i EBIT har jag räknat på detta istället för fritt kassaflöde och vinst på dessa. Undantaget Tre Skandinavien som istället använder EBITDA.

Värdering av Investors egna kapital.

Tillgångar minus skulder. Delas sedan på antalet aktier.

När underliggande dokument inte får kontakt med Google blir många av uträkningar ofullständiga.
Dessa taggas då med #SAKNAS och rättas oftast automatiskt inom 15 minuter men kräver att du laddar om sidan.

DCF och MOS kräver positiva kassaflöden. Om ett bolag redovisar negativt kassaflöde eller vinst innebär det att bolagets värde blir negativt. Eftersom du såklart inte får betalt för att köpa ett bolag, vilket uträkningarna kan antyda, har jag valt att sätta ett sträck (-) på bolag med negativa kassaflöden och vinster.

Var och ett av Investors bolag har sitt egna substansvärde (tillgångar – skulder).
När det kommer till Investmentbolags substansvärde brukar man dock inte räkna substansvärdet på samtliga bolag utan istället vad investmentbolaget värderar dessa till, eller vad marknaden tror dessa är värda. I analysen ovan har jag utgått frän Investors rapporterade substansvärde.

När man kollar på vad marknaden är villig att betala för bolagen blir det en sorts relativvärdering.

I denna relativvärderingen kollar man på vad marknaden är villig att betala för bolagen samt vad investmentbolaget värderar sina tillgångar till. Nackdelen med denna metod är såklart att du förlitar dig på att marknadens värderingar är korrekta. 

Gillar du den sortens värderingar där marknaden styr priset är Ibindex.se fantastiskt bra för att se substansvärdet och därmed få en inblick i om det är billigare att köpa bolagen var för sig eller via investmentbolagen.

Investor utdelning 2023

För att skapa värde för aktieägarna är Investors mål att ha en stadigt ökande utdelning. Pengarna som delas ut kommer ursprungligen från de kassaflöden som noterade bolag, Patricia Industries och Investeringar i EQT genererar.

Investor har vanligtvis två utdelningar.
Den större utdelningen sker i maj.
Den mindre utdelningen sker i november.

Utdelningen för 2023 fastställdes till 4.40 kronor per aktie.

De senaste 20 åren har Investor aktieutdelning ökat stadigt med ett snitt på över 10% per år.
Genom ett engagerat ägande och stabila bolag med bra riskspridning lär utdelningen inte vara hotad på lång tid om inte mycket dåliga beslut tas.

Historisk utdelning per aktie:
2023-11-09: 1,10.
2023-05-10: 3,30
2022-11-10: 1,00
2022-05-10: 3,00
2021-11-11: 1,00
2021-05-06: 2,50
2020-11-09 Inställd (pandemi)
2020-06-25: 2,25
2019-11-14: 1,00
2019-05-15: 2,25
2018-11-15: 1,00

Kom ihåg att för att vara berättigad en utdelning måste du äga aktien INNAN x-dagen. För Investor är X-dagen oftast ungefär en vecka innan utdelningen.
Genom att kolla på Avanza.se och klicka på ”Nästa utdelning” för respektive bolag kan du enkelt se X-dag.

Läs mer på Investors hemsida:
Investor Utdelningspolicy.

Köpa Investor A eller B?

Vill man köpa Investor bör man köpa den billigaste. 

Aktierna har olika rösträtt där en A-aktie ger fler röster på bolagsstämmorna.
Men som småsparare med fokus på avkastning och utan större makt bör du köpa den billigaste av Investors aktier. 

Anledningen till att man på en del bolag säger att B-aktien är bättre att köpa är eftersom omsättningen är högre, vilket innebär att det är lättare att sälja utan att behöva sänka priset.

Men både Investor A och B brukar omsätta en bit över hundra miljoner kronor per dag. Det innebär att vi småsparare lugnt kan köpa den som är billigast och ändå räkna med att vi kommer ur affären den dagen vi vill sälja.

Anledningen till att det finns både A och B-aktier är ursprungligen att det gör det lättare för en ägare att emittera (utfärda) nya aktier när man tar in kapital utan att förlora för mycket makt över bolaget.
Genom att skapa nya B-aktier förlorar man visserligen ägarskap, men man behåller större kontroll över bolaget eftersom de nya aktierna inte har lika många röster som A-aktien.

Jag är tveksam till att Investor kommer göra en emission i framtiden, men att ha den möjligheten är den främsta anledningen till att det finns både A och B-aktier i ett bolag.

När du köper aktier i Investor lär inte dina pengar påverka aktiekursen nämnvärt, såvida du inte är en Wallenbergare.

Familjen Wallenberg

Familjen Wallenberg är Investors grundare och största ägare
Familjen Wallenberg äger Investor via olika stiftelser.
Det innebär att familjen kan ha ett långsiktigt ägande och tankesätt då man vet att framtida generationer inte kan sälja familjens innehav.
På detta sätt har man säkrat upp kommande generationers ägande och kontroll i Investor.

Utöver detta låter man kunskapen gå i arv i generationer där familjen kan få en karriär inom Investor eller dess innehav. På detta sättet är Investor genomsyrad av familjen Wallenberg, och familjen Wallenberg är en av de rikaste och mest inflytelserika familjerna i Sverige.

Här började familjen Wallenbergs maktbolag Investor:

Första generationen – Stockholms Enskilda Bank och industrikrisen
Allt började med André Oscar Wallenberg (1816-1886) som 1856 startade Stockholms Enskilda Bank (idag SEB) tillsammans med några likasinnade. Banken byggdes efter skotsk förebild.
SEB kunde dra nytta av de nya aktiebolagen som skapades skapades och att svenska järnvägsnätet byggdes med utländsk finansiering.
Men på sent 70-tal drogs banken in i industrikrisen där man hade fodringar på flera bolag med problem.
Det fanns två alternativ:
1. Sätta bolagen i konkurs.
2. Hjälpa bolagen på fötterna igen (mot ett visst ägandeskap)
I flera fall, som t.ex. Atlas Copco valde man alternativ 2 och blev därmed ägare av betydande aktieposter i bolaget.
Dessa ägandeskap i bolag la grunden till Investor, som nästa generation skapade.

Andra generationen – Stiftelser, Investor och första världskriget
André Oscar Wallenberg var nu huvudägare av banken och sonen Knut Agathon (1853-1938) hade börjat på banken.
Under den långa tid Knut var i ledningen tjänade banken stora pengar på internationella kapitalmarknaden.
Knut och hans hustru Alice var barnlösa och donerade därför stora stora summor till byggprojekt i Stockholm. Paret grundade även Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse som fortfarande är en grundsten i familjen Wallenbergs verksamhet.
I samband med första världskriget var Knut svensk utrikesminister med fokus på att inte gå med den tyska sidan.
Knuts halvbror Marcus (1864-1943), som kallades Häradshövdingen, kom i bankens ledningsgrupp å Knuts vägnar år 1911.
Tillsammans lotsade de fram företag som Asea, Norsk Hydro och Separator.
1916, när ett förslag om ny lagstiftning där banker skulle få svårt att långsiktigt äga aktier i industribolag skapades Investor.
De investeringar som finns inom SEB flyttades till Investor.

Tredje generationen – Bröder som jobbar ihop för familjens bästa
Marcus fick två sönder Jacob (1892-1980) och Marcus (1899-1982).
När Joseph Nachmanson, som efterträtt Häradshövdingen 1920, år 1927 dog fick Jacob ansvar för banken.
Häradshövdingen fortsatte att vara delaktig i beslut och fick se Jacob jonglera sen svensk deflationskris.
Under Jacobs ledning tjänade banken, likt under Knut Agathons tid stora pengar.
Banken började dessutom till stor del låna ut till den egna sfärens projekt, vilket tycks ha lag grunden till den företagsvänliga bank SEB är idag.

Bröderna Jacob och Marcus drog inte alltid jämnt och Marcus fick istället för att vara med i bankens verksamhet ägna sig åt problemen i samband med Kreugerkraschen. Ericsson blev hans skötebarn livet ut.
1946 tog Marcus över rollen som VD för banken och trots olika syn fortsatte bröderna jobba ihop – för familjens bästa.

Fjärde generationen – SEB och fastighetskris
Marcus son Marc Jr (1924-1971) tog över som VD i banken 1958 för att Marcus skulle fokusera på de storföretag som ägdes av Investor och Providentia.
Banken var rik men hade slutat utvecklas. Marc förhandlade därför med flera banker och slutligen beslöts att Stockholms Enskilda Bank skulle fusioneras med Skandinaviska Banken under namnet Skandinaviska Enskilda Banken (SEB).
Marc avled 1971 vilket innebar att lillebror Peter (1926-2015) fick ta över rodret i banken.
När Marcus Wallenberg senare dog 1982 stod Peter som ensam ansvarig för familjesfären.
Familjens makt i SEB hade minskat senaste åren bl.a. p.g.a. fusionen. Hårt arbete genom Investor och Providentia stärkte familjens ställning, både i banken och i andra bolag.
När fastighetskrisen på 90-talet nästan välte banken passade Investor på att återigen stärka sitt ägande i SEB.
1994 skapades EQT med Investor som en av grundarna.
När Peter 1997 lämnade över ordförandeskapet i Investor till ABB-chefen Percy Barnevik hade familjens tillgångar och makt skjutit i höjden sedan Peter tog över.

Femte generationen – 3 män styr familjen, men kvinnorna börjar ta plats i styrelser
Kusinerna Jacob (1956-) och Marcus (1956-) tog tillsammans med Peter Jr ansvaret för femte generationen Wallenberg med ordförandeposter i SEB, Investor, Patricia Industries, FAM och Wallenbergsstiftelserna.
Under femte generationen börjar familjens kvinnliga representanter systrarna Caroline Ankarcrona och Mariana Risberg samt deras kusin Andrea Gandet ta plats i Stiftelsernas styrelser. 

Sjätte generationen – ”Att skifta från det gamla till det som kommer är en tradition värd att vårda”
Idag finns en pågående verksamhet som syftar till att den sjätte generationen ska ges förutsättningar att över tid lära sig och även involveras i verksamheterna knutna till familjen.
Peter Wallenberg Jr och Celia Pilkington leder arbetet med att ge den sjätte generationen rätt förutsättningar och idag sitter ett 10-tal familjemedlemmar från sjätte generationen som suppleanter i ett antal av Wallenbergsstiftelserna eller i andra ägda bolag.
Upplärningen av sjätte generationen har familjens högsta prioritet.

”Att skifta från det gamla till det som kommer är den enda tradition värd att vårda, och som våra förfäder nog skulle vilja se oss upprätthålla” – Marcus Wallenberg 1946 i ett brev till sin bror Jacob om att lämna järnvägsindustrin och istället fokusera på flyg.

Familjen Wallenberg släktträd

Det verkar inte bara vara bolaget som går i arv. Familjen tycks även hålla sig till samma namn där i princip varje generation har en Marcus och Jacob.
Detta virrvarr av namn tvingade mig att tänka till både en och två gånger när jag skrev analysen!

Teknisk analys Investor B aktie

Teknisk analys är inte bara för traders utan kan även kombineras med fundamental analys för att hitta rätt tillfälle att köpa en aktie.

Den tekniska analysen bygger på en sammanfattning från oscillatorer och glidande medelvärden och uppdateras löpande. Intervallet är förinställt på en vecka, men du kan själv välja period genom att klicka på önskat intervall eller ”More” i bilden.

Vill du läsa mer om analysens parametrar kan du klicka på Investor_B i bilden.

På Tradingview.com kan du screena, få fundamental information om bolag samt rita och läsa mängder tekniska analyser. Skapa gärna ett gratiskonto genom att klicka på Investor i någon av bilderna.

Bolagsdata Investor AB

Tankar och slutord om Investor

Investor är ett riktigt bra bolag. Kanske det enskilt bästa bolaget om man vill slå indexet OMXS30.
För faktum är att även om Investor över tid slagit index har ändå substansrabatten inte blivit avsevärt lägre.
Investors innehav har alltså backat upp den stigande kursen.

Och även om vissa bolag känns övervärderade så har Investor en bred portfölj där de onoterade bolagen kanske egentligen borde vara högre värderade. Exempelvis är Mölnlycke i mina ögon det mest intressanta innehavet i Investors portfölj.

Historiskt värderar jag de noterade bolagen mycket lägre än marknaden.
Men jag brukar värdera de onoterade bolagen i Investors portfölj högre än det bokförda värdet.
Sanningen ligger säkert någonstans i mitten. 

Bolaget har en minst sagt stark och långsiktig familj och ingen enskild karismatisk frontfigur som i Berkshire Hathaway. Detta är en trygghet då bolaget lär knalla på långt efter nuvarande styrelses frånfälle.

Detsamma gäller Wallenstam, Lundin, Douglas och Lundberg, som samtliga är alla familjer att ta rygg på.
Men som alltid har priset du köper aktien för en enorm påverkan på din framtida avkastning.

Bortsett från avkastning bidrar Investor, genom sina stiftelser, även med en rejäl slant till forskning och utveckling som driver samhället framåt. Vissa av dessa bidrag och investeringar försöker man säkert få en ekonomisk avkastning på, andra en social. Oavsett så gillar jag bolag som, till synes, osjälviskt delar med sig av sitt kapital både till samhälle och aktieägare.

Den dagen Investor sjunker till mitt rimliga pris + en mindre säkerhetsmarginal kommer jag tanka för kung o fosterland, för Investor är ett av de absolut finaste bolagen Sverige har. Fram tills dess låter jag Investor ligga i mina barn portföljer, även om jag får erkänna att det kliar lite i fingrarna att för allokeringens skull köpa Investor även i min egna portfölj.

Investor innehav

Presentationen från bolagen nedan är uppdaterad 2023-07-25.
För att få mer uppdaterad information rekommenderas bolagens hemsidor, Investors senaste rapport samt Investors hemsida: https://investorab.euwest01.umbraco.io/sv/vaara-investeringar/

Atlas Copco

Tillhandahåller egenutvecklade kompressioner, vakuumlösningar, industriverktyg och monteringssystem. Tillhandahåller även energi och flödeslösningar och har en stor serviceverksamhet för att underhålla sina produkter.

Atlas Copco har 40 000 medarbetare i över 70 länder och utvecklar industriella lösningar som möjliggör allt från livsmedelsproduktion till rymdresor.
Bolaget har ett stort samhälls- och miljöfokus och kunderna återfinns i över 180 länder.

Finansiella mål:
– Bolagets intäkter ska över en konjunkturscykel växa 8% per år genom organisk tillväxt.
– Hög avkastning på sysselsatt kapital genom att ständigt förbättra och effektivisera.
– Ca 50% av vinsten ska delas ut till aktieägarna.

Investor investerade i bolaget år 1916 och äger idag 835 653 755 aktier vilket utgör ca 16% av Investors totala tillgångar. Detta gör Atlas Copco till Investors största innehav.
Hans Stråberg (ordförande) & Johan Forssell är styrelserepresentanter från Investor.

Kommentar:
Atlas Copco är ett superfint bolag både kvalitativt och kvantitativt.
ROIC är stadigt över 10% och WACC långt därunder.
Bolaget har dessutom ökande omsättning, fritt kassaflöde, vinst osv osv.
Tillsammans med en låg skuld är detta lovande.
Det är en kapitallätt verksamhet där 36% av försäljningen kommer från serviceverksamhet. Därför har bolaget inga större tillgångar.

Kanske förtjänar Atlas Copco en premie trots låg tillväxt, men ofta värderas bolaget på tok för högt.
Bolaget har en kompetens- och storleksvallgrav plus en diversifierad kundbas.

Läs mer om Atlas Copco på deras hemsida:
https://www.atlascopcogroup.com/se

ABB

”ABB tillhandahåller elektrifieringsprodukter, robotar och drivsystem, industriell automation och kraftnät, samt verkar för industriell digitalisering”.

ABB har runt 105 000 medarbetare i över 100 länder som bl.a. jobbar med energianpassning, laddstationer och mjukvara till robotics och självkörande bilar.
Fokus ligger på energieffektivisering för en bättre framtid.

Finansiella mål:
– Bolagets omsättning ska över en konjunkturscykel växa 3-5% per år genom organisk tillväxt.
– Prioritera vinst över tillväxt. Detta görs rimligen genom att förbättra och effektivisera.
– 15-20% avkastning på eget kapital.

Investor investerade i bolaget år 1925 och äger idag 265 385 142 aktier vilket utgör ca 14% av Investors totala tillgångar. Detta gör ABB till Investors näst störta innehav.
Jacob Wallenberg (vice ordförande) & Gunnar Brock är styrelserepresentanter från Investor.

Kommentar:
Likt Atlas Copco är ABB ett superfint bolag. Det är lätt att förstå varför bolagen är Investors största innehav. 

ABB verkar inom en sektor som väntas ha extrem tillväxt. Mjukvara för robotar och självkörande bilar, generatorer för vindturbiner, laddstationer för elbilar mm.
Stora frågan är hur stor del av kakan ABB kommer få då konkurrensen är stenhård.
Men bolaget är stora, starka samt kända och lär vara en stor spelare inom sektorn även fortsättningsvis.

Historiken är ganska avtändande, men kanske kommer ABB att vara en nyckelspelare i en framtida boom när Sverige, Europa och världens ska elektrifieras. 

Läs mer om ABB på deras hemsida:
https://global.abb/group/en

EQT

EQT förvaltar och är rådgivare till ett flertal specialiserade fonder och plattformar som investerar världen över. Investor är en av grundarna till EQT och har investerat i flera av dess fonder sedan start.

Investor var med och skapade bolaget år 1995 och äger idag 174 288 016 aktier i EQT vilket utgör ca 10% av Investors totala tillgångar.
Johan Forssell är styrelserepresentant från Investor.

Kommentar:
För någon som inte är insatt (eller vidare intresserad) av EQT är det ett virrvarr av siffror och belopp på de 26 fonder EQT äger.
Även diverse tjänster för kvantitativ analys har problem att få fram rätt siffror. Ska man gå på klassiska sättet att värdera EQT som en bank efter P/B är dom övervärderade. 

Men när jag läser deras rapporter kan jag med handen på hjärtat säga att jag med säkerhet inte förstår bolagets egentliga värde. I analysen av Investor värderas EQT enligt substansvärdet i samtliga analysmetoder.

Läs mer om EQT på deras hemsida:
https://eqtgroup.com/

AstraZeneca

”Ett globalt bioläkemedelsföretag med fokus på innovativa behandlingar”.

Forskar, utvecklar och producerar behandlingar för många av de mest allvarliga sjukdomarna.
Har 76 000 medarbetare och verksamhet i över 100 länder.
Bolaget har tillverkning i 16 länder varav den största anläggningen finns i Södertälje.
6 miljarder dollar lades på forskning under 2020.

Investor investerade i bolaget år 1924 och äger idag 51 587 810 vilket utgör ca 9% av Investors totala tillgångar.
Marcus Wallenberg är styrelserepresentant från Investor. 

Likt EQT är AstraZeneca ett galet svårt bolag att värdera.
Patent som går ut och forskning är långt ifrån min expertis.

Läs mer om AstraZeneca på deras hemsida:
https://www.astrazeneca.se/

SEB

En finansiell koncern med huvudfokus på Norden, Tyskland och Baltikum.

SEB har 15 000 medarbetare i koncernen som servar 4,4 miljoner människor.
Genom att sätta kunderna först, visa engagemang, vara enkla och samarbetsvilliga vill man vara en kompanjon som står vid kundernas sida i både goda och dåliga tider.

Familjen Wallenberg var med och skapade det som idag är SEB och har ägt sedan dess. 
Investor skapades i sin tur som en avknoppning från SEB.
Idag äger Investor 456 198 927 i SEB vilket utgör ca 7% av Investors totala tillgångar.
Marcus Wallenberg (ordförande) Helena Saxon är styrelserepresentanter från Investor.

Kommentar:
Likt investment-, läkemedel- och fastighetsbolag bör man inte värdera banker efter fritt kassaflöde eller vinst per aktie p.g.a. bokföringsregler som gör dessa nyckeltal opålitliga.

Kollar man på SEBs ROE är det stadigt över 10.
Ett P/B under 1,5 tillsammans med ROE över 10 signalerar en rimlig prissättning.
Lägger man till ev. ökande inflation kan bankerna tjäna ännu mer pengar framöver.
2021 var SEB rankade 3e sist i kundnöjdhet av bankerna i Sverige enligt SKI.
Kollar man på företagssidan ligger man i stället i topp3.
Banken har imponerande låga immateriella tillgångar, en siffra som för många banker är uppblåst.

För att jag ska köpa bolaget enskilt skulle jag önska att P/B var närmare 1 men stabil ROE över 10.
I analysen av Investor värderas SEB enligt substansvärdet i samtliga analysmetoder.

Läs mer om SEB på deras hemsida:
https://sebgroup.com/sv

Epiroc

En produktivitetspartner för gruv-, infrastruktur- och råvaruindustrin.

Epiroc betyder ”vid berg” eller ”på berg” och säljer och tillverkar utrustning med fokus på borrning.
Bolaget har 13 840 medarbetare världen över.

Andra bolag inom gruv, olja och infrastruktur vänder sig till Epiroc för att få högre produktivitet, säkerhet och hållbarhet.
I samband med en allt mer miljövänlig attityd premieras Epiroc med sitt miljöfokus.

Investor har ägt bolaget sedan dess avknoppning från Atlas Copco 2018. Idag äger Investor 207 635 622 aktier vilket utgör ca 5% av Investors totala tillgångar.
Johan Forssell är styrelserepresentant från Investor. 

Kommentar:
Epiroc är ett fint bolag men lyder under marknadens våld. Om den cykliska gruv och oljeindustrin trappas ned kommer även Epirocs vinst göra detta.

ROIC är stadigt över 20% och WACC långt därunder vilket tyder på att man kan förvalta sitt kapital bra genom vettiga investeringar.

Bolaget har inga större tillgångar och värderas ofta väldigt högt om man utgår från vinst eller fritt kassaflöde. Men en premie kan vara rimlig eftersom bolaget är ledande tillverkare av utrustning för miljövänligare utgrävningar. 

Läs mer om Epiroc på deras hemsida:
https://www.epiroc.com/sv-se

Ericsson

”Ericsson är en av världens ledande leverantörer av informations- och kommunikationsteknologi (ICT) till tjänsteleverantörer. Vi utvecklar spjutspetsteknologi och tjänster som är enkla att implementera, använda och skala efter behov, vilket bidrar till våra kunders framgång i den digitaliserade världen.”
– Ericsson

 

Ericsson har 102 000 medarbetare världen över och 57 000 patent.
Ericssons fokus ligger nu på 5G, AI och IoT (Internet of Things) som handlar om att skapa smartare städer, transportsätt och industrier.

Investor har ägt bolaget sedan 1950. Idag äger Investor 266 745 735 aktier vilket utgör ca 2% av Investors totala tillgångar.
Jacob Wallenberg (Vice ordförande) är styrelserepresentant från Investor. 

Kommentar:
Bolaget har gjort stora investeringar och blir mer o mer en bricka i det politiska spelet där inget land vill släppa efter den viktiga kommunikation och information Ericsson möjliggör.

Dessutom med ständiga böter och snedsteg är Ericsson en rejäl törn i Investors annars fina portfölj.
I mina ögon bör inte Investor förknippas med bolag som mutar terrororganisationer och vrider på sanningen till övervakande myndigheter. 

Kassaflödesanalys hos ett bolag som Ericsson är nyckfullt, och därför är värderingen ofta svår att göra.

Här kan du läsa mer av mina åsikter om Ericsson:
https://rimligtpris.se/ericsson/

Läs mer om Ericsson på deras hemsida:
https://www.ericsson.com/en/about-us/company-facts/ericsson-worldwide/sweden

Swedish Orphan Biovitrum

Utvecklar och levererar innovativa läkemedel mot sällsynta sjukdomar

SOBI är ett bioläkemedelsföretag som fokuserar på sällsynta sjukdomar och har bl.a. en långtidsverkande behandling mot blödarsjukan.
Investor har ägt bolaget sedan 2009. Idag äger Investor 107 594 165 aktier vilket utgör ca 4% av Investors totala tillgångar.

Helena Saxon och Filippa Stenberg är styrelserepresentanter från Investor. 

Kommentar:
Likt AstraZeneca är SOBI för svår att värdera för mig, men att det är ett kvalitetsföretag är svårt att missa.

Läs mer om SOBI på deras hemsida:
https://www.sobi.com/en

Nasdaq

Levererar börshandel, informationstjänster och handelsplattformsteknologi

Nasdaq (National Association of Securities Dealers Automated Quotations) är världens näst störta börs (efter NYSE) och tillhandahåller marknadsplatser för mäklarna att köpa och sälja sina klienters aktier. Med andra ord matchas ofta din köporder med en säljorder på Nasdaq, oavsett om du har Avanza, Nordnet eller RobinHood. Det finns idag över 4000 bolag listade på Nasdaq.

Investor har ägt bolaget sedan 2011. Idag äger Investor 58 182 426 aktier vilket utgör ca 4% av Investors totala tillgångar.

Kommentar:
Siffermässigt ok, inte fantastiskt.
Men jag inbillar mig att det är svårt att kopiera deras modell. Storlek, kostnader och säkerligen lagar ställer till för någon annan att traska in och börja konkurrera med Nasdaq. Kanske inbillar jag mig deras storslagenhet, för jag tidigare skrev: siffrorna avslöjar ingen jättedominans.

Läs mer om Nasdaq på deras hemsida:
https://www.nasdaq.com/

Husqvarna

Levererar motordrivna utomhusprodukter, bevattningsprodukter för konsumenter, kaputrustning och diamantverktyg

Med märkena Husqvarna, Gardena, Orbit, Diamant Boart, Jonsered, Flymo, RedMax, Zenoah och McCulloch är man ledare inom robotgräsklippare globalt.
Bolaget är storleksmässigt nummer två inom motorsågar och nummer ett inom konsumentbevattningslösningar i Europa. Utöver detta är bolaget även globalt ledande inom skärverktyg för byggnation och stenindustrin. 12000 anställda och över 2600 patent.

Investor har ägt bolaget sedan 2006. Idag äger Investor 97 052 157 aktier vilket utgör ca 1% av Investors totala tillgångar.

Tom Johnstone (Ordförande) och Daniel Nodhäll är styrelserepresentanter från Investor. 

Kommentar:
Marknadsledande med stigande ROIC.
Fler och fler väntas skaffa robot-klippare framöver, speciellt i USA tror experter på en boom närmsta åren.
Och även om Husqvarna har tagit position är det svårt att veta hur stor kakan kommer att bli eftersom konkurrensen blir hårdare och hårdare.
Bolagets skuld har sjunkit senaste åren och lönsamheten ökat, förhoppningsvis håller detta i sig.

Läs mer om Husqvarna på deras hemsida:
https://www.husqvarnagroup.com/en

SAAB

Levererar produkter, tjänster och lösningar för militärt försvar och civil säkerhet

SAAB har hela 162 produkter listade på sin hemsida. Flygplan, ubåtar, tankförstörare för markstrid, kommunikation, tracking, system för analys, camoflage, radar och mycket mycket mer. Bolaget är specialicerade på försvarsindustrin och utvecklar det man anser behövs.

Investor har ägt bolaget sedan 1937. Idag äger Investor 40 972 622 aktier vilket utgör ca 3% av Investors totala tillgångar.

Marcus Wallenberg (Ordförande), Sara Mazur och Sebastian Tham är styrelserepresentanter från Investor. 

Kommentar:
Svårvärderat vid en snabb översyn, men deras stadigt ökande omsättning och materiella tillgångar ger en mer rättvis syn än bolagets slagiga fria kassaflöde.

Läs mer om SAAB på deras hemsida:
https://www.saab.com/

Electrolux

Levererar hushållsmaskiner och motsvarande utrustning för professionell användning

48 000 medarbetare och säljer till ca 60 miljoner hushåll om året. Kyl, frys, ugn, spis, micro, tvättmaskin, diskmaskin, dammsugare, luftrenare, aircondition och andra mindre hushållsmaskiner. 

Investor har ägt bolaget sedan 1956. Idag äger Investor 50 786 412 aktier vilket utgör ca 1% av Investors totala tillgångar.

Petra Hedengran är styrelserepresentant från Investor. 

Kommentar:

Ett mycket fint bolag där de flesta viktiga siffrorna antingen stiger eller står stilla.

Electrolux har stor tillväxtpotential finns i Afrika som är en stor marknad Electrolux tidigare sagt att man vill komma åt.
Bl.a. blev Hans Rosling inbjuden att tala om Afrika och dess utmaningar för Electrolux styrelse.

Kontentan var då att i fattigare länder vill man inte köpa en kvalitetsmaskin för mycket pengar utan köper hellre en sämre maskin som man senare kan byta ut, den initiala investeringen är helt enkelt för stor.
Många behöver och vill ha maskiner så det finns tillväxt att hämta, men för att fixa detta behöver priset pressat, och ev. dra med kvalitén.
Det är en delikat balansgång som krävs.

Läs mer om Electrolux på deras hemsida:
https://www.electrolux.se/

Wärtsilä

Levererar kompletta kraftlösningar för marin- och energimarknaderna

Wärtsilä hjälper bolag hitta sin optimala energimix. Det är allt från design av transportskepp till energilagring och kraftverk.

Deras modell bygger på uppgraderingsbara lösningar som kunden steg för steg kan skala in, vilket ska göra det lättare för bolag att påbörja effektiviseringar… och för Wärtsilä att få en fot in.

Bolaget har 17 500 medarbetare i fler än 70 länder och strävar efter det ultimata målet att nå 100% förnybar energi jorden över. 

Investor har ägt bolaget sedan 2012. Idag äger Investor 104 711 363 aktier vilket utgör ca 2% av Investors totala tillgångar.

Tom Johnstone (Ordförande) och Johan Forssell är styrelserepresentanter från Investor.

Kommentar:
Ett bolag som jobbar inom en sektor som behövs och borde kunna dras med av energieffektiviserings- och miljötrenden som gått som en våg genom länder de senaste åren.

Men kollar man på bolagets historiska siffror är det allt annat än blixtrande. Det är lätt att förstå varför dagstidningarna om och om igen kallar Wärtsilä för familjen ”Wallenbergs sorgebarn”.

I början av 2020 bytte man styrelse och kanske har det styrt om framtiden till det bättre. Både Tom Johnstone och Johan Forssell har ögonen på företaget från sina styrelseposter.

Trots Investors krafttag är det svårt att ge företaget en större multipel än 10. Kanske kommer bolaget vända trenden, men utan ett par års god historik kommer ”sorgebarn-stämpeln” ligga kvar.
Det är inget katastrofbolag på långa vägar, men i skuggan av de övriga bolagen i Investor duger inte ROIC på under 4 och obefintlig tillväxt.

Läs mer om Wärtsilä på deras hemsida:
https://www.wartsila.com/

Electrolux Professional

En ledande global leverantör av storkök, dryck och tvätt för professionella användare

Framförallt stora inom lösningar för företag som behöver maskiner för dryck, disk och tvätt.
Kunderna är bl.a. hotell och restaurang.

Investor har ägt bolaget sedan 2020 när bolaget knoppades av från Electrolux. Idag äger Investor 58 941 654 aktier vilket utgör ca 2% av Investors totala tillgångar.

Daniel Nodhäll är styrelserepresentant från Investor. 

Kommentar:
Bolaget såg riktigt lovande ut innan avknoppningen från Electrolux men har under pandemin fått det svårare då en betydande del av bolagets försäljning sker till hotell och restaurang.
Ännu har siffrorna inte varit katastrof, men det kan bli ringar på vattnet där kunder inte vill investera i ny utrustning framöver.
Aktiekursen fortsatte att öka under pandemin vilket tyder på en tro att bolaget kommer frodas när världen är tillbaka till normalläge. En tro som inte känns helt orimlig.

Läs mer om Electrolux Professional på deras hemsida:
https://www.electroluxprofessional.com/

Patricia Industries – Investors onoterade portfölj

När man pratar om Investors onoterade innehav brukar man göra det under samlingsnamnet Patricia Industries.
Patricia Industries går att förklara som Investors interna investmentbolag för onoterade innehav.
Här är man specialiserade på att mindre bolag och har både muskler och kunskap för att få dessa att växa genom en aktiv roll.

Likt de noterade bolagen är presentationen av de onoterade bolagen uppdaterad 2023-07-25.

Läs mer om Patricia Industries på deras hemsida:
https://www.patriciaindustries.com/

Mölnlycke

Designar, tillverkar och tillhandahåller engångsprodukter för sårbehandling, förbättring av operationssäkerhet- och effektivitet, samt förebyggande av trycksår

Investor har ägt bolaget sedan 2007. Investors ägande motsvarar 99% av rösterna vilket utgör ca 10% av Investors totala tillgångar.

Karl-Henrik Sundström (Ordförande) och Christian Cederholm är styrelserepresentanter från Investor. 

Kommentar:
Mölnlycke är mycket möjligt det finaste bolaget i Investors portfölj.
Tycker min hustru sammanfattade Mölnlyckes position ganska bra när hon förvånat såg att jag läste om tryckförband:
”MÖLNLYCKE?! Det är dom som gör typ alla förband, bandage och andra saker för sårbehandlingar typ vac-pumpar på sjukhuset! Varför läser du om dom?!”

Att ha den position på sjukhusen som Mölnlycke har är stort. Att dessutom ha Investor som ägare som vet hur man försvarar sin position samt expanderar är enormt.

Om Mölnlycke skulle vara börsnoterat är jag säker på att det hade det haft en rejäl premie.

Läs mer om Mölnlycke på deras hemsida:
https://www.molnlycke.se/

Laborie

Utvecklar, designar och distribuerar innovativ utrustning och förbrukningsartiklar för urologiska och gastrointestinala sjukdomar med kompletterande försäljning av engångskatetrar

Investor har ägt bolaget sedan 2016. Investors ägande motsvarar 98% av rösterna och utgör ca 3% av Investors portfölj.

Yuriy Prilutskiy är styrelserepresentant från Investor. 

Läs mer om Laborie på deras hemsida:
https://www.laborie.com/

 

Permobil

Tillhandahåller avancerade mobilitetslösningar och sittrehabilitering, genom utveckling, produktion och försäljning, via distributörer, av eldrivna och manuella rullstolar samt sittdynor och accessoarer

Investor har ägt bolaget sedan 2013. Investors ägande motsvarar 98% av rösterna och utgör ca 2% av Investors portfölj.

Christian Cederholm är styrelserepresentant från Investor. 

Läs mer om Permobil på deras hemsida:
https://www.permobil.com/sv-se

 

Sarnova

En leverantör av innovativa sjukvårdsprodukter till nationell akutsjukvård, sjukhus, skolor, affärsverksamheter och federala myndigheter

Investor har ägt bolaget sedan 2018. Investors ägande motsvarar 95% av rösterna och utgör ca 2% av Investors portfölj.

Yuriy Prilutskiy är styrelserepresentant från Investor. 

Läs mer om Sarnova på deras hemsida:
https://www.sarnova.com/

 

Piab

En leverantör av robotiserade grip- och förflyttningslösningar för automatiserade tillverknings- och logistikprocesser

Investor har ägt bolaget sedan 2018. Investors ägande motsvarar 97% av rösterna och utgör ca 1% av Investors portfölj.

Thomas Kidane är styrelserepresentant från Investor. 

Läs mer om Piab på deras hemsida:
https://www.piab.com/sv-SE/

 

Advanced Instruments

Global leverantören av instrument och relaterade engångsprodukter för osmolalitetstestning inom klinik-, biofarma- och mat & dryck-marknaderna

Investor har ägt bolaget sedan 2020. Investors ägande motsvarar 99% av rösterna och utgör ca 1% av Investors portfölj.

Yuriy Prilutsky är styrelserepresentant från Investor. 

Läs mer om Advanced Instruments på deras hemsida:
https://www.aicompanies.com/

 

BraunAbility

Global tillverkare av bilrelaterade mobilitetsprodukter. Designar, utvecklar och distribuerar rullstolsanpassade fordon och rullstolshissar

Investor har ägt bolaget sedan 2015. Investors ägande motsvarar 95% av rösterna och utgör ca 1% av Investors portfölj.

Noah Walley är styrelserepresentant från Investor. 

Läs mer om BraunAbility på deras hemsida:
https://www.braunability.com/us/en.html

 

Atlas Antibodies

En global utvecklare av avancerade reagenser för biomedicinsk forskning

Investor har ägt bolaget sedan 2006. Investors ägande motsvarar 89% av rösterna och utgör mindre än 0,5% av Investors portfölj.

Bolaget utgör 0,4% av Investors portfölj.
Åsa Riisberg (ordförande) och Louise Kores är styrelserepresentanter från Investor. 

Läs mer om Atlas Antibodies på deras hemsida:
https://www.atlasantibodies.com/

 

Vectura

Utvecklar, äger och förvaltar fastigheter med långsiktigt fokus inom samhällsfastigheter och kontor. Deltar i hela värdekedjan från identifiering av mark och byggrätter till förvaltning och utveckling

Investor har ägt bolaget sedan 2012. Investors ägande motsvarar 99% av rösterna och utgör mindre än 0,5% av Investors portfölj.

Thomas Kidane är styrelserepresentant från Investor. 

Läs mer om Vectura på deras hemsida:
https://www.vectura.se/

 

Tre Skandinavien

Levererar mobila röst- och bredbandstjänster i Sverige och Danmark

Investor har ägt bolaget sedan 2000. Investors ägande motsvarar 40% av rösterna och utgör ca 1% av Investors portfölj.

 

Christian Cederholm och Lennart Johansson är styrelserepresentanter från Investor. 

Läs mer om Tre Skandinavien på deras hemsida:
https://www.tre.se/

Om Rimligtpris.se
Jag har investerat på börsen i över 10 år, och sedan jag fick mitt första barn 2017 har aktieanalys varit ett av mina största intressen.
På Rimligtpris.se får du ta del av mina tankar och verktyg för att nå ekonomiskt oberoende. Här kan du läsa mer om mig och hemsidan.

Ansvarsfriskrivning
Sidan kan innehålla reklam och affiliate-länkar. Det innebär att jag kan få ersättning om du besöker sidan eller gör ett köp via en av länkarna. Det kostar dig inget extra.
Jag är ingen rådgivare och detta är ingen rekommendation. Basera inga beslut på denna text utan gör istället din egen analys. Du kan förlora pengar på aktiehandel och historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.

Om Rimligtpris.se
Jag har investerat på börsen i över 10 år, och sedan jag fick mitt första barn 2017 har aktieanalys varit ett av mina största intressen.
På Rimligtpris.se får du ta del av mina tankar och verktyg för att nå ekonomiskt oberoende. Här kan du läsa mer om mig och hemsidan.

Ansvarsfriskrivning
Sidan kan innehålla reklam och affiliate-länkar. Det innebär att jag kan få ersättning om du besöker sidan eller gör ett köp via en av länkarna. Det kostar dig inget extra.
Jag är ingen rådgivare och detta är ingen rekommendation. Basera inga beslut på denna text utan gör istället din egen analys. Du kan förlora pengar på aktiehandel och historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.