Analys: Investor

Analys skapad: 2022-01-21
Lästid: 40-50 min

Estimerat rimligt pris per aktie: 150,5-232 SEK
(Uppdat. 2022-01-21)

Investor är ett investmentbolag man inte behöver göra någon längre presentation för.
Investor skapades 1916 till följd av en avknoppning från Stockholms Enskilda Bank. Året därefter börsintroducerades bolaget.
Idén är att köpa bolag och ta en aktiv roll i deras utveckling.
Idag är bolaget delägare i 14 noterade bolag och 10 onoterade bolag. Bolaget är det 4e största på Stockholmsbörsen med ett värde på ca 650 miljarder SEK.

Sedan start har bolaget kontrollerats av familjen Wallenberg som äger stora delar av bolaget genom Wallenbergsstiftelser.
Familjen har ett långsiktiga tänk som förstärks av att styrelsen vet vilka värderingar man har nu, har haft och kommer att ha i framtiden.

Investor är den aktien på Avanza med flest ägare. Den 2 september 2020 ägde 135 000 personer bolaget (enl. unga aktiesparare). Samma siffra 2022 är runt 350 000 ägare. Varhelst man läser rekommenderar både småsparare och sparekonomer att ha Investor i sin portfölj.

Men varför är Investor så populära? Och till vilket pris är aktien ett bra köp? Det ska vi bena ut i denna analysen.

Affärsmodell och strategi

Investors yttersta mål är att generera en attraktiv totalavkastning genom att öka substansvärdet, generera stadigt stigande utdelning och uppnå hållbarhetsmål. För att göra detta har man en tydlig affärsmodell som består av följande delar

Tydlig styrningsmodell
Bygger på tydliga roller och ansvar mellan ägare, styrelser och ledningar.
Stark portfölj
Portföljen ska ha marknadsledande företag med en hög exponering mot attraktiva långsiktiga trender.
Rätt person på rätt plats
Mycket tid ska läggas åt att identifiera och utveckla kompetens sätt tillsätta personer på lämplig plats.
Starkt industriellt nätverk
Genom ett gediget nätverk identifieras, utvärderas och tillvaratas attraktiva affärsmöjligheter.
Finansiell flexibilitet
En stark balansräkning och kassaflöde ger möjlighet att hjälpa företag, investera och ge en stadigt stigande utdelning.

Investor och dess innehav prioriterar följande hållbarhetsmål:
Affärsetik och styrning
Klimat och resurseffektivitet
Mångfald och inkludering

Investor är uppdelade inom Noterade Bolag, Patricia Industries och Investeringar i EQT.
Noterade bolag – Långsiktiga strategiska noterade innehav.
Patricia Industries – Helägda dotterföretag och andra onoterade investeringar.
Investeringar i EQT – Bolagets investeringar i EQT AB och I EQTs fonder.

Varje företag som Investor är engagerade i har ett specifikt business-team för att driva utvecklingen framåt och skapa värde.

Du kommer kunna läsa mer om Investors innehav längre ner på sidan.

Nyckelpersoner

Jacob Wallenberg – Ordförande
Med pappa Peter Wallenberg och farfar Marcus Wallenberg har Jacob milt sagt haft goda förutsättningar att lära sig om företagande.
Han är en av de tre (Marcus, Peter och Jacob) som styr familjen Wallenberg.

Född 1956.
Är ordförande i Investor sedan 2005.
Innan dess var han vice ordförande 1999-2005 och suttit med i styrelsen sedan 1998.

Är även vice ordförande för ABB, Ericsson, FAM och Patricia Industries.

Tidigare har han varit koncernchef och VD för SEB.
Även suttit som ledamot för bl.a. Coca-Cola Company och Electrolux.

Äger 1 848 964 aktier i Investor.

Marcus Wallenberg – Vice ordförande
Kusin till Jacob och en av de tre som styr familjen Wallenberg.

Född 1956.
Är vice ordförande i Investor sedan 2015 och har suttit med i styrelsen sedan 2012.

Är även ordförande för FAM, Patricia Industries, Saab och SEB.
Dessutom vice ordförande för Knut och Alice Wallenberg Stiftelse och EQT AB samt ledamot Astra Zeneca.

Har tidigare varit vice VD, VD och koncernchef för Investor.

Äger 2 099 356 aktier i Investor.

Johan Forssell – VD och koncernchef
VD sedan 2015 och varit med i ledningsgruppen sedan 2006.
Är även ledamot i Atlas Copco, EQT AB, Patricia Industries, Handelshögskolan i Stockholm, Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien, Svenska näringsliv och Wärtsilä.

Johan anställdes av Investor 1995 och har sedan dess varit ledamot i Saab, ansvarig för “Kärninvesteringar Investor”, analyschef Investor, ansvarig “Verkstads- och Hälsosektorn Investor” samt ansvarig “Verkstadssektorn Investor”.

Äger 334 484 aktier i Investor.

Jämställdhetsarbete

“Investor är övertygat om att långsiktigt framgångsrika bolag byggs av individer med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv. Grupper som karaktäriseras av mångfald och inkludering stimulerar innovation, leder till bättre beslutsfattande och attraherar topptalanger. Organisationer som är inkluderande maximerar värdet av olikheter och realiserar all potential hos sina medarbetare.”

Investors 2030 mål:

  • Att aktivt främja mångfald i alla dimensioner liksom att uppmuntra bolagen att göra detta
  • Investor och alla portföljbolag ska mäta upplevd grad av inkludering bland medarbetarna på regelbunden basis
  • Att nå en könsfördelning om 40/60 i bolagens styrelser utifrån ett övergripande portföljperspektiv 
  • Att nå en könsfördelning om 40/60 i bolagens koncernledningar utifrån ett övergripande portföljperspektiv 

Familjen Wallenbergs historik

För att förstå Investors historia bör man ha koll på familjen Wallenberg.

Första generationen – Stockholms Enskilda Bank och industrikrisen
Allt började med André Oscar Wallenberg (1816-1886) som 1856 startade Stockholms Enskilda Bank (idag SEB) tillsammans med några likasinnade. Banken byggdes efter skotsk förebild.
SEB kunde dra nytta av de nya aktiebolagen som skapades skapades och att svenska järnvägsnätet byggdes med utländsk finansiering.
Men på sent 70-tal drogs banken in i industrikrisen där man hade fodringar på flera bolag med problem.
Det fanns två alternativ:
1. Sätta bolagen i konkurs.
2. Hjälpa bolagen på fötterna igen (mot ett visst ägandeskap)
I flera fall, som t.ex. Atlas Copco valde man alternativ 2 och blev därmed ägare av betydande aktieposter i bolaget.
Dessa ägandeskap i bolag la grunden till Investor, som nästa generation skapade.

Andra generationen – Stiftelser, Investor och första världskriget
André Oscar Wallenberg var nu huvudägare av banken och sonen Knut Agathon (1853-1938) hade börjat på banken.
Under den långa tid Knut var i ledningen tjänade banken stora pengar på internationella kapitalmarknaden.
Knut och hans hustru Alice var barnlösa och donerade därför stora stora summor till byggprojekt i Stockholm. Paret grundade även Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse som fortfarande är en grundsten i familjen Wallenbergs verksamhet.
I samband med första världskriget var Knut svensk utrikesminister med fokus på att inte gå med den tyska sidan.
Knuts halvbror Marcus (1864-1943), som kallades Häradshövdingen, kom i bankens ledningsgrupp å Knuts vägnar år 1911.
Tillsammans lotsade de fram företag som Asea, Norsk Hydro och Separator.
1916, när ett förslag om ny lagstiftning där banker skulle få svårt att långsiktigt äga aktier i industribolag skapades Investor.
De investeringar som finns inom SEB flyttades till Investor.

Tredje generationen – Bröder som jobbar ihop för familjens bästa
Marcus fick två sönder Jacob (1892-1980) och Marcus (1899-1982).
När Joseph Nachmanson, som efterträtt Häradshövdingen 1920, år 1927 dog fick Jacob ansvar för banken.
Häradshövdingen fortsatte att vara delaktig i beslut och fick se Jacob jonglera sen svensk deflationskris.
Under Jacobs ledning tjänade banken, likt under Knut Agathons tid stora pengar.
Banken började dessutom till stor del låna ut till den egna sfärens projekt, vilket tycks ha lag grunden till den företagsvänliga bank SEB är idag.

Bröderna Jacob och Marcus drog inte alltid jämnt och Marcus fick istället för att vara med i bankens verksamhet ägna sig åt problemen i samband med Kreugerkraschen. Ericsson blev hans skötebarn livet ut.
1946 tog Marcus över rollen som VD för banken och trots olika syn fortsatte bröderna jobba ihop – för familjens bästa.

Fjärde generationen – SEB och fastighetskris
Marcus son Marc Jr (1924-1971) tog över som VD i banken 1958 för att Marcus skulle fokusera på de storföretag som ägdes av Investor och Providentia.
Banken var rik men hade slutat utvecklas. Marc förhandlade därför med flera banker och slutligen beslöts att Stockholms Enskilda Bank skulle fusioneras med Skandinaviska Banken under namnet Skandinaviska Enskilda Banken (SEB).
Marc avled 1971 vilket innebar att lillebror Peter (1926-2015) fick ta över rodret i banken.
När Marcus Wallenberg senare dog 1982 stod Peter som ensam ansvarig för familjesfären.
Familjens makt i SEB hade minskat senaste åren bl.a. p.g.a. fusionen. Hårt arbete genom Investor och Providentia stärkte familjens ställning, både i banken och i andra bolag.
När fastighetskrisen på 90-talet nästan välte banken passade Investor på att återigen stärka sitt ägande i SEB.
1994 skapades EQT med Investor som en av grundarna.
När Peter 1997 lämnade över ordförandeskapet i Investor till ABB-chefen Percy Barnevik hade familjens tillgångar och makt skjutit i höjden sedan Peter tog över.

Femte generationen – 3 män styr familjen, men kvinnorna börjar ta plats i styrelser
Kusinerna Jacob (1956-) och Marcus (1956-) tog tillsammans med Peter Jr ansvaret för femte generationen Wallenberg med ordförandeposter i SEB, Investor, Patricia Industries, FAM och Wallenbergsstiftelserna.
Under femte generationen börjar familjens kvinnliga representanter systrarna Caroline Ankarcrona och Mariana Risberg samt deras kusin Andrea Gandet ta plats i Stiftelsernas styrelser. 

Sjätte generationen – “Att skifta från det gamla till det som kommer är en tradition värd att vårda”
Idag finns en pågående verksamhet som syftar till att den sjätte generationen ska ges förutsättningar att över tid lära sig och även involveras i verksamheterna knutna till familjen.
Peter Wallenberg Jr och Celia Pilkington leder arbetet med att ge den sjätte generationen rätt förutsättningar och idag sitter ett 10-tal familjemedlemmar från sjätte generationen som suppleanter i ett antal av Wallenbergsstiftelserna eller i andra ägda bolag.
Upplärningen av sjätte generationen har familjens högsta prioritet.

”Att skifta från det gamla till det som kommer är den enda tradition värd att vårda, och som våra förfäder nog skulle vilja se oss upprätthålla” – Marcus Wallenberg 1946 i ett brev till sin bror Jacob om att lämna järnvägsindustrin och istället fokusera på flyg.

Kuriosa: inte bara bolaget som går i arv. Familjen tycks även hålla sig till samma namn där i princip varje generation har en Marcus och Jacob.
Detta virrvarr av namn fick mig att tänka till både en och två ggr när jag skrev analysen!

För- & nackdelar med investmentbolag

Fördelar

Riskspridning
Genom att köpa ett investmentbolag får du automatisk riskspridning, d.v.s du äger en korg med bolag och minskar därför risken att ett enskilt bolag drar ner din portfölj i dåliga tider.
Skin in the game
Det kanske viktigaste är är att ledningen har ett stort kapital investerat. Det är alltså inte bara dina pengar som försvinner om investmentbolaget gör dåligt ifrån sig. Ägare och ledning jobbar därför tillsammans för att skapa värde för aktieägarna.
Långsiktighet
Många investmentbolag har en stark huvudägare som varit med länge. I Investors fall är det familjen Wallenberg. De har en milt sagt långsiktig plan och byter därför inte fot kvartal för kvartal. Denna långsiktighet har flera gånger visat sig viktig för investerare på börsen.
Investeringsexperter
Man ska inte underskatta den kunskap, rykte och nätverk ägaren byggt upp genom åren. Tillsammans med en stor dos makt har Familjen Wallenberg varit med och accelererat genom dåliga tider, t.ex. när man förvärvade aktier i Atlas Copco på 1870-talet. En annan sak är skapandet av EQT. Investmentbolag kan alltså göra saker en vanlig sparare inte kan göra och stämmer dessutom bra in på floskeln “det är under dåliga tider som de bästa affärerna görs”.
Substansrabatt
I många fall kan man köpa investmentbolag till ett lägre pris än dess noterade innehav kostar.
Onoterade innehav
Många investmentbolag äger bolag man inte kan komma åt på annat sätt. Ofta är dessa bolag undervärderade.

Nackdelar

Maktbolag
Investmentbolag kan p.g.a. mänskligt beteende fokusera på prestige och makt snarare än ägarnytta. Det kan handla om att ägaren har bestämt sig för något och kommer gå alldeles för långt för att detta ska ske. Detta kan t.ex. vara att man vill ta kontroll över ett bolag för att generationer ska få mjölka styrelsen snarare än att bolaget är en bra investering för aktieägarna. (Detta tycks inte vara fallet för Investor trots att flera familjemedlemmar är med i bolagens styrelser).
Ett annat känt exempel är när Warren Buffett gick bananas med sina och andras pengar i skapandet av Berkshire Hathaway (BRK).
Buffett hade köpt aktier i textilföretaget BRK vilka han skulle få sälja tillbaka till bolaget för 11,50.
Dagen när återköpet skulle ske ville man endast betala 11,375 trots överenskomna 11,50.
Buffett blev vansinnig och köpte hela bolaget för att därefter sparka VDn som försökt lura honom på 12,5cent per aktie.
Flera bolag
Även om diversifiering är bra finns risken att du inte vill ha alla bolag investmentbolaget äger.
Kanske är det något som inte känns bra t.ex. att bolaget äger olja, cigaretter, alkohol eller att du haft en dålig upplevelse i en butikskedja.
När du köper ett investmentbolag får du hela korgen, du kan inte välja delar av den. Detta är en stor anledning till att investmentbolag brukar handlas till substansrabatt (billigare än dess underliggande bolag är värderade av marknaden).
Förvaltningskostnader
För att kunna hantera alla bolag och dessutom hitta nya krävs arbete. Som i vilket bolag som helst betalar aktieägarna för detta i form av minskad vinst.
Investor har en väldigt låg förvaltningsavgift, d.v.s. den summa bolaget tar för att täcka kostnader för förvaltning, administration, analyser osv osv.
Kostnaden ligger på låga 0,10-0,11%. Jämför gärna detta med en fond där aktivt förvaltade fonder tar en bra bit över 1%, inte sällan med ett sämre resultat än Investor.
Storlek
Ju mer investmentbolag växer desto svårare blir det att hitta ett bolag som kan påverka kursen rejält. På detta sätt minskar investeringsuniversumet och chanserna att hitta fantastiskt bra bolag.
Investor är dock inte i den storleken ännu. Dammen är fortfarande stor och fiskarna är många.
Investor är dessutom så stora att de får ta del av riktade emissioner och andra erbjudanden från bolag som vill bli köpta.

Att värdera investmentbolag

P/E och fritt kassaflöde är missvisande för investmentbolag p.g.a. bokföringsregler.
Bl.a. ingår underliggande bolags aktievärde i investmentbolagets vinst per aktie, med andra ord ser det ut som investmentbolaget gjort högre vinst om underliggande aktie går bra.

Ibindex.se är fantastiskt bra för att se substansvärdet och se om det är billigare att köpa bolagen var för sig eller via investmentbolagen.
Problemet att värdera investmentbolag helt efter substansvärdet är att det förutsätter att innehaven är korrekt värderade.

Det mest korrekta, men även mest tidskrävande är att kolla på samtliga bolag och värdera dessa enskilt, kolla hur många aktier Investor äger, summera alla bolag och slutligen dela med Investors aktier för att få ett rimligt aktiepris på Investor.
Det är den sista varianten jag har gjort. Dock är det lightvarianten där jag endast spenderat några timmar per underliggande bolag.

Noterade innehav & värdering

Grundregler i värderingen:
För det mesta används DCF på fritt kassaflöde. Om annat används kommer det stå så.
Värderingen är tvådelad.

Rimligt pris – Under vilket pris jag anser bolaget vara intressant:
– Om jag är osäker på framtida siffror sänker jag estimatet.
– Avkastningskrav 15%.

Rimligt pris bull – det högsta pris jag anser någon bör betala för bolaget:
– Om jag är osäker på framtida siffror använder jag högre estimatet.
– Avkastningskrav 10%.

Kom ihåg att varje analys är individuell, ditt uppskattade värde kan därför skilja från mitt.
P.g.a. mängden bolag har jag valt att främst tillämpa kvantitativ analys där fokus legat på de största bolagen.

Atlas Copco levererar kompressorer, vacuum- och luftbehandlingssystem, bygg-och anläggningsutrustning, industriverktyg och monteringssystem.

Atlas Copco har 40 000 medarbetare i över 70 länder och utvecklar industriella lösningar som möjliggör allt från livsmedelsproduktion till rymdresor.
Bolaget har ett stort samhälls- och miljöfokus och kunderna återfinns i över 180 länder.

Finansiella mål:
– Bolagets intäkter ska över en konjunkturscykel växa 8% per år genom organisk tillväxt.
– Hög avkastning på sysselsatt kapital genom att ständigt förbättra och effektivisera.
– Ca 50% av vinsten ska delas ut till aktieägarna.

Investor investerade i bolaget år 1916 och äger idag 207754141 aktier vilket motsvarar 22,3% av rösterna. Bolaget utgör 17% av Investors portfölj.
Hans Stråberg (ordförande) & Johan Forssell är styrelserepresentanter från Investor.

Rimligt pris

Rimligt pris bull

Kommentar:
Atlas Copco är ett superfint bolag både kvalitativt och kvantitativt.
ROIC är stadigt över 10% och WACC långt därunder.
Bolaget har dessutom ökande omsättning, fritt kassaflöde, vinst osv osv.
Tillsammans med en låg skuld är detta lovande.
Det är en kapitallätt verksamhet där 36% av försäljningen kommer från serviceverksamhet. Därför har bolaget inga större tillgångar.

Kanske förtjänar Atlas Copco en premie, men idag värderas bolaget på tok för högt.
Bolaget har en kompetens- och storleksvallgrav plus en diversiferad kundbas. En multipel på 14-15 är klart motiverad trots låg tillväxt.

I bull-analysen förutsätter vi att bolaget fortsatt växer 6-5% (trots att finansiellt mål är 8%) de nästkommande 5 åren även om historiken senaste 15 åren visar under 4% utveckling.

ABB tillhandahåller elektrifieringsprodukter, robotar och drivsystem, industriell automation och kraftnät, samt verkar för industriell digitalisering.

ABB har runt 105 000 medarbetare i över 100 länder som bl.a. jobbar med energianpassning, laddstationer och mjukvara till robotics och självkörande bilar.
Fokus ligger på energieffektivisering för en bättre framtid.

Finansiella mål:
– Bolagets omsättning ska över en konjunkturscykel växa 3-5% per år genom organisk tillväxt.
– Prioritera vinst över tillväxt. Detta görs rimligen genom att förbättra och effektivisera.
– 15-20% avkastning på eget kapital.

Investor investerade i bolaget år 1925 och äger idag 265385142 aktier vilket motsvarar 12,9% av rösterna.

Bolaget utgör 12,2% av Investors portfölj.
Jacob Wallenberg (vice ordförande) & Gunnar Brock är styrelserepresentanter från Investor.

Rimligt pris

Rimligt pris bull

Kommentar:
Likt Atlas Copco är ABB ett superfint bolag. Det är lätt att förstå varför bolagen är Investors största innehav. 

ABB verkar inom en sektor som väntas ha extrem tillväxt. Mjukvara för robotar och självkörande bilar, generatorer för vindturbiner, laddstationer för elbilar mm.
Stora frågan är hur stor del av kakan ABB kommer få då konkurrensen är stenhård.
Men bolaget är stora, starka samt kända och lär vara en stor spelare inom sektorn även fortsättningsvis.

Kollar man på historiska siffror ser det inte lika frestande ut.
Omsättningstillväxten är obefintlig, likaså vinsten och i 6 år har WACC varit högre än ROIC.

2015 var siffrorna väldigt lika vad dom är idag, men priset på aktierna var häften så högt, kanske tyder det på en tro att ABB kommer frodas av trenderna beskrivna ovan… kanske beror det på en högt värderad börs.

I mina ögon är ABB grovt övervärderade och historiken är ganska avtändande.
En multipel på 12-13 känns ändå rimlig.

EQT förvaltar och är rådgivare till ett flertal specialiserade fonder och plattformar som investerar världen över. Investor är en av grundarna till EQT och har investerat i flera av dess fonder sedan start.

Investor var med och skapade bolaget år 1995 och äger idag 174288016 aktier vilket motsvarar 17,7% av rösterna.
Bolaget utgör 10,4% av Investors portfölj.

Johan Forssell är styrelserepresentant från Investor.

Kommentar:
För någon som inte är insatt (eller vidare intresserad) av EQT är det ett virrvarr av siffror och belopp på de 26 fonder EQT äger.
Även diverse tjänster för kvantitativ analys har problem att få fram rätt siffror. Ska man gå på klassiska sättet att värdera EQT som en bank efter P/B är dom övervärderade. Men när jag läser deras rapporter kan jag med handen på hjärtat säga att jag med säkerhet inte förstår bolagets egentliga värde.
Jag kallar mig därför besegrad och lägger bolaget i min “Too hard”-hög.
För att kunna fortsätta med analysen av Investor antar jag helt enkelt att bolaget är är värt 3/4 av dess värde idag samt rimligt värderat (även om min känsla lutar mot övervärderat).
Rimligt pris: 297 kr (3/4 av börsvärdet).
Rimligt pris bull: 396 kr

En finansiell koncern med huvudfokus på Norden, Tyskland och Baltikum.

SEB har 15 000 medarbetare i koncernen som servar 4,4 miljoner människor.
Genom att sätta kunderna först, visa engagemang, vara enkla och samarbetsvilliga vill man vara en kompanjon som står vid kundernas sida i både goda och dåliga tider.

Familjen Wallenberg var med och skapade det som idag är SEB och har ägt sedan dess. 
Investor skapades i sin tur som en avknoppning från SEB.
Idag äger Investor 456198927 aktier vilket motsvarar 17,7% av rösterna.
Bolaget utgör 7,9% av Investors portfölj.

Marcus Wallenberg (ordförande) Helena Saxon är styrelserepresentanter från Investor. 

Kommentar:
Likt investment-, läkemedel- och fastighetsbolag kan man inte värdera banker efter fritt kassaflöde eller vinst per aktie p.g.a. bokföringsregler som gör dessa nyckeltal opålitliga.
Kollar man på ROE är det stadigt över 10.
P/B är under 1,5 vilket tillsammans med ROE över 10 signalerar en rimlig prissättning.
Lägger man till ev. ökande inflation kan bankerna tjäna ännu mer pengar framöver.
SEB är rankade 3e sist av bankerna i Sverige när privatkunderna får säga sitt enl. SKI 2021.
Kollar man på företagssidan ligger man i stället i topp3.
Banken har imponerande låga immateriella tillgångar, en siffra som för många banker är uppblåst.

SEB känns rimligt, på gränsen till lågt värderade. 
Gör man en DCF på företagets utdelning med en tillväxt på 5% och utdelningskrav på 4% per år hamnar bolagets värde på 133kr.
För att jag ska köpa bolaget enskilt skulle jag önska att P/B var närmare 1.

Rimligt pris: 71,28kr
Rimligt pris bull: 136,59kr

Ett globalt, innovationsdrivet bioläkemedelsföretag

Forskar, utvecklar och producerar behandlingar för många av de mest allvarliga sjukdomarna.
Har 76 000 medarbetare och verksamhet i över 100 länder.
Bolaget har tillverkning i 16 länder varav den största anläggningen finns i Södertälje.
6 miljarder dollar lades på forskning under 2020.

Investor investerade i bolaget år 1924 och äger idag 51587810 aktier vilket motsvarar 3,3% av rösterna.

Bolaget utgör 7,5% av Investors portfölj.

Marcus Wallenberg är styrelserepresentant från Investor. 

Kommentar:
Patent som går ut, forskning på nya osv osv. Alldeles för krångligt för mig att värdera.
Likt för EQT kallar jag mig besegrad och räknar på 3/4 av aktiekursen samt 100%.

Rimligt pris: 826 kr (3/4 av börsvärdet).
Rimligt pris bull: 1101 kr

En produktivitetspartner för gruv-, infrastruktur- och råvaruindustrin

Epiroc betyder “vid eller på berg” och säljer och tillverkar utrustning med fokus på borrning.
Bolaget har 13 840 medarbetare världen över.

Andra bolag inom gruv, olja och infrastruktur vänder sig till Epiroc för att få högre produktivitet, säkerhet och hålllbarhet.
I samband med en allt mer miljövänlig attityd premieras Epiroc med sitt miljöfokus.

Investor har ägt bolaget sedan dess avknoppning från Atlas Copco 2018. Idag äger Investor 207757845 aktier vilket motsvarar 22,7% av rösterna.

Bolaget utgör 6,2% av Investors portfölj.

Johan Forssell är styrelserepresentant från Investor. 

Rimligt pris

Rimligt pris bull

Kommentar:
Epiroc är ett fint bolag men lyder under marknadens våld. Om den cykliska gruv och oljeindustrin trappas ned kommer även Epirocs vinst göra detta.

ROIC är stadigt över 20% och WACC långt därunder.

Bolaget har inga större tillgångar och värderas väldigt högt om man utgår från vinst eller fritt kassaflöde.

Multipel mellan 13-15 kan tyckas hög, men bolaget är ledande tillverkare av utrustning. Speciellt inom utrustning för miljövänligare utgrävningar. 

Levererar kommunikationsteknologi och -tjänster

Ericsson har 102 000medarbetare världen över och 57 000 patent.
Ericssons fokus ligger nu på 5G, AI och IoT (Internet of Things) som handlar om att skapa smartare städer, transportsätt och industrier.

Investor har ägt bolaget sedan 1950. Idag äger Investor 266745735 aktier vilket motsvarar 23,8% av rösterna.

Bolaget utgör 3,9% av Investors portfölj.
Jacob Wallenberg (Vice ordförande) är styrelserepresentant från Investor. 

Rimligt pris

Rimligt pris bull

Kommentar:
Historiken till trots tror jag att det snart kommer lossna för Ericsson.
Bolaget har gjort stora investeringar och blir mer o mer en bricka i det politiska spelet där inget land vill släppa efter den viktiga kommunikation och information Ericsson möjliggör.

Kassaflödesanalys hos ett bolag som Ericsson är nyckfullt, men då jag är bullish till bolaget tycker jag analysen är konservativ.

Multipel mellan 10-13 känns konservativt, likaså det fria kassaflödet på 9,14 och en låg tillväxt på 2-3%… men som sagt, med tele- och kommunikationsbolag kan siffrorna vara båda dubbelt så höga eller obefintliga nästa period.

Utvecklar och levererar innovativa läkemedel mot sällsynta sjukdomar

SOBI är ett bioläkemedelsföretag som fokuserar på sällsynta sjukdomar och har bl.a. en långtidsverkande behandling mot blödarsjukan.
Investor har ägt bolaget sedan 2009. Idag äger Investor 107594165 aktier vilket motsvarar 35% av rösterna.

Bolaget utgör 2,6% av Investors portfölj.
Lennart Johansson och Helena Saxon är styrelserepresentanter från Investor. 

Kommentar:
Likt AstraZeneca är SOBI för svår att värdera för mig, men att det är ett kvalitetsföretag är svårt att missa.
Gör likt AstraZeneca och värderar SOBI till 3/4 och 1/1 av börsvärdet.

Rimligt pris: 137,7 (3/4 av börsvärdet)
Rimligt pris bull: 183,6

Levererar börshandel, informationstjänster och handelsplattformsteknologi

Nasdaq (National Association of Securities Dealers Automated Quotations) är världens näst störta börs (efter NYSE) och tillhandahåller marknadsplatser för mäklarna att köpa och sälja sina klienters aktier. Med andra ord matchas ofta din köporder med en säljorder på Nasdaq, oavsett om du har Avanza, Nordnet eller RobinHood. Det finns idag över 4000 bolag listade på Nasdaq.

Investor har ägt bolaget sedan 2011. Idag äger Investor 19394142 aktier vilket motsvarar 11,5% av rösterna.

Bolaget utgör 4,4% av Investors portfölj.
Jacob Wallenberg är styrelserepresentant från Investor. 

Rimligt pris

Rimligt pris bull

Kommentar:

Siffermässigt ok, inte fantastiskt.
Men jag inbillar mig att det är svårt att kopiera deras modell. Storlek, kostnader och säkerligen lagar ställer till för någon annan att traska in och börja konkurrera med Nasdaq. Kanske inbillar jag mig deras storslagenhet, för jag tidigare skrev: siffrorna avslöjar ingen jättedominans.

Levererar motordrivna utomhusprodukter, bevattningsprodukter för konsumenter, kaputrustning och diamantverktyg

Med märkena Husqvarna, Gardena, Orbit, Diamant Boart, Jonsered, Flymo, RedMax, Zenoah och McCulloch är man ledare inom robotgräsklippare globalt.
Bolaget är storleksmässigt nummer två inom motorsågar och nummer ett inom konsumentbevattningslösningar i Europa. Utöver detta är bolaget även globalt ledande inom skärverktyg för byggnation och stenindustrin. 12000 anställda och över 2600 patent.

Investor har ägt bolaget sedan 2006. Idag äger Investor 97052157 aktier vilket motsvarar 33,2% av rösterna.

Bolaget utgör 1,7% av Investors portfölj.
Tom Johnstone (Ordförande) och Daniel Nodhäll är styrelserepresentanter från Investor. 

Rimligt pris

Rimligt pris bull

Kommentar:
Marknadsledande med stigande ROIC.
Fler och fler väntas skaffa robot-klippare framöver, speciellt i USA tror experter på en boom närmsta åren.
Och även om Husqvarna har tagit position är det svårt att veta hur stor kakan kommer att bli eftersom konkurrensen blir hårdare och hårdare.
Bolagets skuld har sjunkit senaste åren och lönsamheten ökat, förhoppningsvis håller detta i sig.

Levererar produkter, tjänster och lösningar för militärt försvar och civil säkerhet

SAAB har hela 162 produkter listade på sin hemsida. Flygplan, ubåtar, tankförstörare för markstrid, kommunikation, tracking, system för analys, camoflage, radar och mycket mycket mer. Bolaget är specialicerade på försvarsindustrin och utvecklar det man anser behövs.

Investor har ägt bolaget sedan 1937. Idag äger Investor 40972622 aktier vilket motsvarar 39,7% av rösterna.

Bolaget utgör 1,3% av Investors portfölj.
Marcus Wallenberg (Vice ordförande), Sara Mazur och Daniel Nodhäll är styrelserepresentanter från Investor. 

Rimligt pris

Rimligt pris bull

Kommentar:
Svårvärderat vid en snabb översyn, men deras stadigt ökande omsättning och materiella tillgångar ger en mer rättvis syn än bolagets slagiga fria kassaflöde.

Levererar hushållsmaskiner och motsvarande utrustning för professionell användning

48 000 medarbetare och säljer till ca 60 miljoner hushåll om året. Kyl, frys, ugn, spis, micro, tvättmaskin, diskmaskin, dammsugare, luftrenare, aircondition och andra mindre hushållsmaskiner. 

Investor har ägt bolaget sedan 1956. Idag äger Investor 50786412 aktier vilket motsvarar 28,4% av rösterna.

Bolaget utgör 1,5% av Investors portfölj.
Petra Hedengran är styrelserepresentant från Investor. 

Rimligt pris

Rimligt pris bull

Kommentar:
Ett mycket fint bolag där de flesta viktiga siffrorna antingen stiger eller står stilla.

Stor tillväxtpotential finns i Afrika som är en stor marknad Electrolux tidigare sagt att man vill komma åt.
Bl.a. blev Hans Rosling inbjuden att tala om Afrika och dess utmaningar för Electrolux styrelse.
Kontentan var då att i fattigare länder vill man inte köpa en kvalitetsmaskin för mycket pengar utan köper hellre en sämre maskin som man senare kan byta ut, den initiala investeringen är helt enkelt för stor.
Många behöver och vill ha maskiner så det finns tillväxt att hämta, men för att fixa detta behöver priset pressat, och ev. dra med kvalitén. Det är en delikat balansgång som krävs.

Levererar kompletta kraftlösningar för marin- och energimarknaderna

Wärtsilä hjälper bolag hitta sin optimala energimix. Det är allt från design av transportskepp till energilagring och kraftverk.
Deras modell bygger på uppgraderingsbara lösningar som kunden steg för steg kan skala in, vilket ska göra det lättare för bolag att påbörja effektiviseringar… och för Wärtsilä att få en fot in.
Bolaget har 17 500 medarbetare i fler än 70 länder och strävar efter det ultimata målet att nå 100% förnybar energi jorden över. 

Investor har ägt bolaget sedan 2012. Idag äger Investor 104711363 aktier vilket motsvarar 17,7% av rösterna.

Bolaget utgör 1,9% av Investors portfölj.
Tom Johnstone (Ordförande) och Johan Forssell är styrelserepresentanter från Investor. 

Rimligt pris

Rimligt pris bull

Kommentar:
Ett bolag som jobbar inom en sektor som behövs och borde kunna dras med av energieffektiviserings- och miljötrenden som gått som en våg genom länder de senaste åren.
Men kollar man på bolagets historiska siffror är det allt annat än blixtrande. Det är lätt att förstå varför dagstidningarna om och om igen kallar Wärtsilä för familjen “Wallenbergs sorgebarn”.
I början av 2020 bytte man styrelse och kanske har det styrt om framtiden till det bättre. Både Tom Johnstone och Johan Forssell har ögonen på företaget från sina styrelseposter.
Trots Investors krafttag är det svårt att ge företaget en större multipel än 10. Kanske kommer bolaget vända trenden, men utan ett par års god historik kommer “sorgebarn-stämpeln” ligga kvar.
Det är inget katastrofbolag på långa vägar, men i skuggan av de övriga bolagen i Investor duger inte ROIC på under 4 och obefintlig tillväxt.

En ledande global leverantör av storkök, dryck och tvätt för professionella användare

Framförallt stora inom lösningar för företag som behöver maskiner för dryck, disk och tvätt.

Investor har ägt bolaget sedan 2020 när bolaget knoppades av från Electrolux. Idag äger Investor 58941654 aktier vilket motsvarar 32,4% av rösterna.

Bolaget utgör 0,5% av Investors portfölj.
Daniel Nodhäll är styrelserepresentant från Investor. 

Rimligt pris

Rimligt pris bull

Kommentar:
Bolaget såg riktigt lovande ut innan avknoppningen från Electrolux men har under pandemin fått det svårare då en betydande del av bolagets försäljning sker till hotell och restaurang.
Ännu har siffrorna inte varit katastrof, men det kan bli ringar på vattnet där kunder inte vill investera i ny utrustning framöver.
Aktiekursen har ändå fortsatt öka vilket tyder på en tro att bolaget kommer frodas när världen är tillbaka till normalläge. En tro som inte känns helt orimlig.

Onoterade innehav & värdering

Principen för värderingarna av de onoterade innehaven är samma som i värderingarna ovan. Stora skillnaden är att istället för att räkna ut aktiepris räknar vi ut hela värdet på Investors del av det onoterade bolaget.
Vectura är det enda bolaget som avviker och värderas enl. marknadsvärde minus nettoskuld.
Bolagen har en mindre andel av portföljen än de noterade innehaven och kommer därför inte redovisas hur jag gör uträkningen, med undantag Mölnlycke.

Designar, tillverkar och tillhandahåller engångsprodukter för sårbehandling, förbättring av operationssäkerhet- och effektivitet, samt förebyggande av trycksår

Investor har ägt bolaget sedan 2007. Investors ägande motsvarar 99% av rösterna.

Bolaget utgör 10,3% av Investors portfölj.
Gunnar Brock (Ordförande) och Christian Cederholm är styrelserepresentanter från Investor. 

Rimligt pris

Rimligt pris bull

Kommentar:
Mycket möjligt det finaste bolaget i Investors portfölj.
Tycker min hustru sammanfattade Mölnlyckes position ganska bra när hon förvånat såg att jag låste om tryckförband:
“MÖLNLYCKE?! Det är dom som gör typ alla förband, bandage och andra saker för sårbehandlingar typ vac-pumpar på sjukhuset! Varför läser du om dom?”

Att ha den position på sjukhusen som han har är stort. Att dessutom ha Investor som ägare som vet hur man försvarar sin position är stort.
Om detta bolag skulle vara börsnoterat är jag säker på att det hade det haft en rejäl premie.

En multipel på 13-15 känns helt klart motiverad.
Mölnlycke hade ett tufft år 2021 där föregående års material för Covid gjorde höga jämförelsetal. Samtidigt ökade Capex.
Min tro är att fritt kassaflöde fortsättningsvis bör ligga runt 371.000.000 MEUR. Utgår därför från detta samt en tillväxt på 4%.

Utvecklar, designar och distribuerar innovativ utrustning och förbrukningsartiklar för urologiska och gastrointestinala sjukdomar med kompletterande försäljning av engångskatetrar

Investor har ägt bolaget sedan 2016. Investors ägande motsvarar 98% av rösterna.

Bolaget utgör 2% av Investors portfölj.
Yuriy Prilutskiy är styrelserepresentant från Investor. 

Rimligt pris: 553.536.697 USD
Rimligt pris bull: 1.007.560.256 USD

Tillhandahåller avancerade mobilitetslösningar och sittrehabilitering, genom utveckling, produktion och försäljning, via distributörer, av eldrivna och manuella rullstolar samt sittdynor och accessoarer

Investor har ägt bolaget sedan 2013. Investors ägande motsvarar 98% av rösterna.

Bolaget utgör 1,7% av Investors portfölj.
Christian Cederholm är styrelserepresentant från Investor. 

Rimligt pris: 3.597.988.513 SEK
Rimligt pris bull: 7.304.914.409 SEK

En leverantör av innovativa sjukvårdsprodukter till nationell akutsjukvård, sjukhus, skolor, affärsverksamheter och federala myndigheter

Investor har ägt bolaget sedan 2018. Investors ägande motsvarar 95% av rösterna.

Bolaget utgör 1,5% av Investors portfölj.
Yuriy Prilutskiy är styrelserepresentant från Investor. 

Rimligt pris: 681.468.757 USD
Rimligt pris bull: 1.305.750.415 USD

En leverantör av robotiserade grip- och förflyttningslösningar för automatiserade tillverknings- och logistikprocesser

Investor har ägt bolaget sedan 2018. Investors ägande motsvarar 97% av rösterna.

Bolaget utgör 1,1% av Investors portfölj.
Thomas Kidane är styrelserepresentant från Investor. 

Rimligt pris: 4.775.498.242 SEK
Rimligt pris bull: 9.362.327.385 SEK

Global leverantören av instrument och relaterade engångsprodukter för osmolalitetstestning inom klinik-, biofarma- och mat & dryck-marknaderna

Investor har ägt bolaget sedan 2020. Investors ägande motsvarar 99% av rösterna.

Bolaget utgör 1% av Investors portfölj.
Noah Walley och Yuriy Prilutsky är styrelserepresentanter från Investor. 

Rimligt pris: 522.897.349 USD
Rimligt pris bull: 1.107.421.526 USD

Global tillverkare av bilrelaterade mobilitetsprodukter. Designar, utvecklar och distribuerar rullstolsanpassade fordon och rullstolshissar

Investor har ägt bolaget sedan 2015. Investors ägande motsvarar 95% av rösterna.

Bolaget utgör 0,5% av Investors portfölj.
Noah Walley är styrelserepresentant från Investor. 

Rimligt pris: 313.279.097 USD
Rimligt pris bull: 575.536.356 USD

En global utvecklare av avancerade reagenser för biomedicinsk forskning

Investor har ägt bolaget sedan 2006. Investors ägande motsvarar 89% av rösterna.

Bolaget utgör 0,4% av Investors portfölj.
Louise Kores och Lennart Johansson är styrelserepresentanter från Investor. 

Rimligt pris: 1.506.555.993 USD
Rimligt pris bull: 3.856.453.959 USD

Utvecklar, äger och förvaltar fastigheter med långsiktigt fokus inom samhällsfastigheter och kontor. Deltar i hela värdekedjan från identifiering av mark och byggrätter till förvaltning och utveckling

Investor har ägt bolaget sedan 2012. Investors ägande motsvarar 99% av rösterna.

Bolaget utgör 0,4% av Investors portfölj.
Ulrika af Burén är styrelserepresentant från Investor. 

Rimligt pris utifrån fastighetsbestånd: 4.425.000.000 SEK

Levererar mobila röst- och bredbandstjänster i Sverige och Danmark

Investor har ägt bolaget sedan 2000. Investors ägande motsvarar 40% av rösterna.

 

Bolaget utgör 1% av Investors portfölj.
Christian Cederholm och Lennart Johansson är styrelserepresentanter från Investor. 

Det finns sparsmakat med info om Investors investeringar i Three Scandinavia så utgår istället från deras rapporterade NAV.

Rimligt pris: 5.043.000.000 SEK.

Uppskattat värde Investor

För att få fram Investors värde behöver vi göra några steg.
1. Ändra valuta till SEK på samtliga bolag.
2. Multiplicera bolagens framräknade pris med antalet aktier som Investor äger för respektive bolag.
3. Lägga till skulder och övriga tillgångar och finansiella investeringar.
Därefter har vi Investors värde 461.067.030.167 – 710.551.949.845 kr.

För att få fram vilket pris vi bör köpa Investor för (om du inte känner för att köpa hela bolaget) så delar vi Investors framräknade värde med antalet aktier som finns i Investor (3.068.700.120 – 5.242.353 = 3 063 177 786).

Slutligen får vi då det värde vi högst bör betala för Investor i de olika scenariorna.
Rimligt pris 150,5kr per aktie.
Bull: 232kr per aktie.

Köpa Investor A eller B? 
Vanlig fråga med ett lätt svar: Köp en billigaste. Anledningen till att man på en del bolag säger att B-aktien är bättre att köpa är eftersom omsättningen är högre. Det innebär att hitta köpare om du vill sälja aktien. Säljer du många aktier i ett bolag som omsätter få aktier kan priset sjunka rejält.
Men i Investors fall så lär dina pengar inte påverka kursen avsevärt, såvida du inte är en Wallenbergare.

Reflektion

Merparten av de noterade innehaven är grovt övervärderade, speciellt ju större innehaven är.
Då Atlas Copco, ABB och Epiroc som utgör runt 35,5% av substansvärdet är grovt övervärderade i mina ögon blir den noterade portföljen överlag övervärderad. Bolag som SEB, Electrolux, Husqvarna men framförallt Saab och Ericsson känns dock rimligt eller t.o.m. lågt värderade.
Men det som verkligen räddar upp Investors portfölj är de onoterade innehaven.
Enligt mina värderingar uppgår Investors onoterade innehav till 23-26% av Investors beräknade värde.

Bolaget har en minst sagt stark och långsiktig familj. Ingen enskild karismatisk frontfigur som i Berkshire Hathaway.
Detsamma gäller Wallenberg, Wallenstam, Lundin, Douglas och Lundberg, som samtliga är alla familjer att ta rygg på.
Men som alltid har priset du köper aktien för en enorm påverkan på din framtida avkastning.

På rimligt pris är avkastningskravet 15%, men på rimligt pris bull 10%. Tillsvidare sitter på händerna och väntar på ett lägre pris.
Den dagen Investor sjunker till mitt rimliga pris + en mindre säkerhetsmarginal kommer jag tanka för kung o fosterland, för Investor är ett av de absolut finaste bolagen Sverige har. Fram tills dess är jag nöjd med att veta att Investor, från detta pris, lär fortsätta att generera avkastning över index för mina barns portföljer.

Disclaimer

Estimerat rimligt pris högst upp på sidan, under loggan uppdateras löpande. Detta sker manuellt och övriga uträkningar och bilder ändras ej, vilket innebär att avvikelser kan förekomma. Priset högst upp på sidan är det som gäller.

Jag är ingen rådgivare och detta är ingen rekommendation.

Vid skrivande av denna text äger jag aktier i mina barns kapitalförsäkring som står i mitt namn.
Misstag kan ha slunkit in, basera inga beslut på denna text utan gör istället alltid din analys.
Du kan förlora pengar på aktiehandel och historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.

Teknisk analys Investor

Som ett bra komplement till den fundamentala analysen bjuder Tradingview på tekniska indikatorer för Investor B.
Till skillnad från analysen uppdateras dessa var 20e minut.

Den tekniska analysen bygger på en sammanfattning från oscillatorer och glidande medelvärden. Intervallet är förinställt på en vecka, men du kan välja detta själv genom att klicka på minuterna i bilden.

Vill du läsa mer om analysens parametrar kan du klicka på “Teknisk analys för 700” under bilden.

Tradingview.com (affiliate) kan du screena, få fundamental information om bolag samt rita och läsa mängder tekniska analyser. Skapa gärna ett gratiskonto via länken ovan!

Vill du ta del av kvantitativ analys på fler bolag och samtidigt stötta sidan är du varmt välkommen att bli patreon. Som tack får du tillgång till min privata Google sheet med över 100 bolag och de siffror jag grundar analyserna på. Läs mer här!