Avknoppningar

Här går vi igenom avknoppningar och hur du kan tjäna på dessa på ett relativt enkelt sätt.

“När det kommer till aktiemarknaden har investeraren en stor chans att slå proffsen genom att bara byta reglerna för spelet” – Joel Greenblatt

Avknoppningar (spinnoffs)
Händelse där ett bolag säljer en del av sin verksamhet genom att ge befintliga aktieägare nya aktier i det nya bolaget.
Köper man enbart avknoppningar visar statistiken enl. Joel Greenblatt att aktierna presterar ca 10-procentenheter bättre än börsen de nästkommande 3 åren efter avknoppningen. Gör man dessutom analysen bör man kunna slå detta!

Varför avknoppningen går bra:
1. Aktierna hamnar ofta i fel händer och när de säljs billigt kan du köpa billigt. Anledningen är att många bara vill bli av med det “nya” bolaget de fått tilldelat.
2. Samma sak gäller fondförvaltare – om deras inriktning t.ex. är stora företag vill/får de inte behålla de nya aktierna utan kommer sälja, ofta till underpris.
3. Kapitalismen påverkar – när de släpps fria från “föräldern” kan de fokusera på rätt saker.

Vad du bör söka efter i en avknoppning:
1. Institutionella investerare vill ej ha nya bolaget. När denna infon går ut blir det ofta säljtryck.
2. Storlek – Ju mindre avknoppningen är desto större chans för bra affärer – många insitutionella vill ej/får ej ha små bolag.
3. Insiders – ju fler insiders som köper desto bättre!
4. Arvoden – Hur personer i ledande befattning bli betald? Incitamentsprogram och aktier innebär att man kommer ha egenintresse av en hög aktiekurs, vilket är bra för dig som aktieägare.
Bonus baserat på aktiekurs är också bra för dig, av samma anledning.
5. Skuld är bra då det ger hävstång – få person vill köpa ett skuldtyngt bolag vilket ofta trycker ner kursen orimligt mycket.

Ytterliga info om avknoppningar:
– Man får ofta vänta 6-9 månader innan avknoppningen inträffar.
– “Form 10″/10K har ofta en sammanfattning inklusive balansräkning för bolaget.
– Relativvärdering fungerar mkt bra på dessa bolag… kolla t.ex. p/E på bolagssnittet, ta detta ggr uppskattad vinst per aktie.
Har bolaget några marknadsfördelar? (marknadsandelar, nya kunder etc), isåfall kanske man bör räkna detta som högre P/E än snittet.
– Graham använde sig av book value och P/E ratio.
– Som investerare bör du alltid undersöka när du hör talas om en avknoppning, oavsett om du investerar eller ej, för dessa kan vara en väldigt bra affär!
– Att köpa teckningsrätter i samband med avknoppningar kan ofta vara en mycket god affär eftersom de är ofta krångliga för småsparare och för små för stora investerare.