Avknoppning – En enkel guide till överavkastning på börsen

Avknoppning, eller ”spin-off”, innebär att ett bolag delar upp en eller flera bolagsdelar till separata företag.
Vanligen får befintliga aktieägare nya aktier i det avknoppade bolaget i samband med separationen.

Avknoppningar ger intressanta tillfällen för investerare eftersom dom historiskt har överavkastat index.
Och personligen älskar jag avknoppningar, kanske eftersom några av mina bästa aktie-affärer varit i samband med avknoppning.

Här får du lära dig varför avknoppningar ofta ger unika investeringsmöjligheter och vad du bör titta på när du analyserar en avknoppning!

Innehållsförteckning

Vad är en avknoppning?

Avknoppning, eller ”spin-off”, innebär att ett bolag delar upp en eller flera bolagsdelar till separata företag.
Vanligen får befintliga aktieägare nya aktier i det avknoppade bolaget i samband med separationen.

Avknoppningar ger intressanta tillfällen för investerare eftersom dom historiskt har överavkastat index.
Och personligen älskar jag avknoppningar, kanske eftersom några av mina bästa aktie-affärer varit i samband med avknoppning.

Varför du bör bry dig om en avknoppning

Avknoppningar överavkastar ofta index

Avknoppningar en chans till överavkastning som är värd att undersöka.
Historiskt sett har bolag som är inblandade i en avknoppning överavkastat index med 6-10 procent per år. 

I boken ”You Can Be A Stock Market Genious” presenteras hedgefondlegendaren Joel Greenblatt statistik som visar att bolaget som knoppats under perioden 1963-1988, under de tre första åren, överavkastade S&P500 med 10 procent per år.
Föräldrabolaget (bolaget som knoppade av ett bolag) överavkastade ca 6 procent per år under samma period.
Genom att fokusera på avknoppningar bör du kunna slå index relativt smärtfritt, några av mina absolut bästa investeringar kommer från liknande speciella bolagshändelser.

Några av mina absolut bästa investeringar kommer från liknande speciella bolagshändelser. Genom att fokusera på avknoppningar bör du i teorin kunna slå index relativt smärtfritt.

En svensk studie 1991-2016

I kandidatuppsatsen ”Stock Performance in Spin-offs” skrev Johannes Deniz och Nicholas Osarenkhoe 44 sidor om avknoppningar för att se om det fortfarande var en bra idé att investera i dessa.

Mellan 1991 och 2016 skedde 56 stycken avknoppningar i Sverige med ett marknadsvärde över 100 miljoner kronor.

Slutsatsen:
Under de första tre åren efter att en avknoppning skett hade dessa som grupp presterat 3 gånger bättre än index.
Jämförelseindex var det svenska breda indexet OMXSPI.

Resultat från kandidatuppsatsen Stock Performance in Spin-offs

CAGR innebär avknoppningarnas snittavkastning per år under vald period.

Fokus på rätt saker

En vanlig anledning till att man knoppar av ett bolag är för att man anser att både ”föräldern” (avknopparen) och det avknoppade bolaget kommer klara sig bättre på egna ben. 

En av fördelarna är att man kan fokusera på rätt saker och sig själva, vilket gäller för både det avknoppade bolaget och den avknoppande “föräldern”.

När bolagen får stå på egna ben kan man fokusera på sig själv, vilket i sin tur brukar innebära ett bättre resultat på sikt. Och blir resultatet förbättrat kommer även aktien stiga på sikt.

Syftet kan vara att synliggöra dolt aktievärde på kort sikt

Ibland kan avknoppningen ske eftersom aktieägarna anser bolaget är undervärderat.
Genom att sär-notera delar av bolaget tror man marknaden kommer förstå dess verkliga värde. 

Ibland kan det vara ett tecken på att en storägare vill göra en försäljning av aktier, och då får man dra öronen till sig. Om större aktieägare planerar att sälja kan det innebära att man ser tuffare tider framöver.

Investerare köpte ett annat bolag

Avknoppningen hamnar ofta i händerna på investerare som inte vill ha bolaget.
Investeraren köpte den avknoppande föräldern och vill äga den, men får nu även en del som man kanske inte alls har intresse att äga.
Initialt kan detta innebära att det avknoppade bolaget sjunker när nya aktieägare vill sälja sina nya aktier.

På forum diskuteras det ofta ivrigt vad man ska göra med aktierna där många säger ”sälj”, trots att man ännu inte vet vad aktien kommer kosta eller har en aning om vilket värde bolaget egentligen har.
Det finns alltså många som tar beslutet att sälja bolaget innan de ens vet vad aktiekursen hamnar på och säljer till vilket pris som helst, vilket kan hjälpa till att trycka ner kursen orimligt mycket.

När aktien är nedtryckt och investerare börjar förstå bolagets egentliga värde går det snabbt upp igen. Aktiens botten kan därför komma snabbt med en kraftig rekyl bara någon vecka efter avknoppningen skett, men det är såklart långt ifrån säkert.

Många fondbolag får/vill inte ha små bolag

Den kanske vanligaste anledningen till att fonder säljer sina aktier till underpris är att det nya bolaget inte passar in i fondbolagets kriterier.
Det kan exempelvis vara att det nya bolaget har en annan inriktning än moderbolaget.

Exempel: En fond som fokuserar på läkemedel kanske inte vill eller får äga ett bolag som efter avknoppningen fokuserar på att tillverka pappersmassa.

Tidigare när tillverkningen av pappersmassa endast var en liten del av det avknoppande bolaget, och dessutom en del i kretsloppet för tillverkning av sanitetsprodukter för sjukhus var det naturligt att äga.
Men när bolaget knoppat av sin del som tillverkar pappersmassa kan det vara svårmotiverat varför man äger skogsbolag i en portfölj med läkemedel.

Då säljer fonden den avknoppade delen och behåller föräldern.

En annan vanlig anledning att fonder säljer är att det nya bolaget är för litet för fonden att äga.
Exempelvis viss inte en fond som fokuserar på mid eller large-cap äga microcap-bolag. Så när fondbolaget blir tilldelad aktier i avknoppningen behöver dessa aktier säljas.

Det kan skapa ytterligare säljtryck på aktien både före och direkt efter avknoppningen. När fondbolagen är färdiga att sälja sina aktier kan aktien vara nedtryckt vilket ger en härlig uppsida.

Begränsad information

Många investerare, inklusive jag själv, använder tjänster som sammanfattar historisk bolagsdata.
Innan avknoppningen sker finns sällan informationen om det nya bolaget tillgängligt på liknande tjänster. 

För att se hur bolaget har presterat måste man istället kolla i bolagens prospekt.
Trots att det bara kräver viss kunskap att veta vad man letar efter samt enkel huvudräkning så är det många småsparare som slutar innan de ens börjat analysera avknoppningen.

Men det kommer inte du göra, inte efter att ha läst den här artikeln!

Optioner till rabattpriser

Optioner och teckningsrätter är finansiella instrument där du får möjligheten, inte skyldigheten, att köpa aktier till ett fastställt pris.
I vissa fall, så kallade ”Split-offs”, sker avknoppningen i samband med en emission eller IPO.
När detta sker kan optioner delas ut.

När optioner delas ut kan det uppstå förvirring bland sparare då det gärna är krångliga villkor.
Det innebär att sparare ofta säljer optionerna till vrakpriser.
Har du räknat ut ett rimligt pris på aktien och dessutom kan få det billigare med optioner, som i sin tur ger en hävstångseffekt, kan du ha hittat en jackpot.

När det kommer till optionshandel brukar jag fokusera på om befintliga ägare tjänar på optionen. Gör dom det kan det vara ett tecken på det är en bra deal även för oss andra!

Dessutom gillar jag när det är krångligt. Helst ska det vara så pass konstiga villkor att man blir trött av att tolka dom. Även detta kan vara ett försök av de som beslutat om optionen att komma in billigt, vilket även du kan nyttja!

Exempel på en svårtolkad text som jag älskar:

”För en (1) aktie i Hittepå AB får du en (1) uniträtt. Nio (9) uniträtter ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny unit till kursen 100 SEK per unit.

En (1) unit består av en (1) hybridobligation och sex (6) teckningsoptioner.”

Här krävdes det ett Excel-ark för att enkelt kunna avkoda om dealen var bra eller inte.
Bolagets krångliga villkor och låga förtroende gjorde att aktiekursen sjönk och optionerna blev otroligt billiga, vilket i sin tur gjorde att jag ser tillbaka på detta som min bästa och säkraste investering.
Att en av Sveriges mest kända investerare lovade att köpa eventuella kvarvarande optioner gjorde såklart att mitt beslut att investera blev ännu lättare.

Tyvärr utfärdas dock optioner främst i samband med rena emissioner eller uppköp, men kan alltså förekomma även vid avknoppningar.

Lista kommande avknoppningar

Uppdaterad 2024-01-20

Planerat datumFörälderNamn på avknoppning
2024 Q1Sodexo (SDXAY)Pluxee
2024 Q1Vista Outdoors (VSTO)Sporting Products (Gun Biz)
2024 Q1Atos SE (ATO)Evidian
2024 Q1Southwest Gas Holdings (SWX)Centuri Group
2024 Q1VivoPower (VVPR)Caret Business Unit
2024 Q1Fidelity National Information Services (FIS)Merchant Solutions
2024 Q1Lions Gate (LGFA)Studio Business
2024 Q1Far East Consortium (FRTCF)Palasio Holdings
2024 Q1Medtronic (MDT)Patient Monitoring and Respiratory
2024 Q2General Electric (GE)Power Business
2024 Q23M Co (MMM)Healthcare Business
2024 Q2Blackberry (BB)Internet of Things Business
2024 Q2Baxter (BAX)Renal Business
2024 Q2Jacobs Solutions (J)Government Services Business
2024 Q3Lennar Corporation (LEN)Quarterra
2024 Q3TC Energy (TCE)Liquids Pipeline Company
2024 Q4Howard Hughes Inc. (HHH)Seaport Entertainment
2024 Q4Sanofi (SNY)Consumer Health Business
2024 Q4SITE Centers (SITC)Curbline Properties Corp
2024 Q4Western Digital Corp (WDC)Flash Memory Business
2024 Q4MDU Resources (MDU)Construction Services
2024 Q4Edwards Lifesciences (EW)Critical Care Business
2024 Q4Select Medical Corp (SEM)Occupational Health Services
2025 Q2Sony (SONY)Financial Services

Har jag missat någon kommande avknoppning?
Maila gärna support@rimligtpris.se!

Vad du bör söka efter i en avknoppning

När det kommer till aktiemarknaden har investeraren en stor chans att slå proffsen genom att bara byta reglerna för spelet
– Joel Greenblatt

Eftersom vi inte vet hur bolagen kommer prestera efter avknoppningen sätter det extra osäkerhet på vår fundamentala analys.
Därför är det extra viktigt att ta rygg på insiders och storägare i samband med avknoppningar och andra speciella bolagshändelser (IPO, rekonstruktion, uppköp osv).

Här är några knep för att hitta bra investeringar i samband speciella bolagshändelser.

Ledning ska ha ”skin in the game”

I samband med avknoppningar får den nya ledningen chanser att köpa aktier i bolaget. Det är en stor varningsflagga om den nya VDn inte köper aktier. Ju fler insiders som köper desto bättre.

Bolag som ingen vill ha och med dåligt rykte

Ju fler som säljer -> desto lägre aktiepris -> lägre nedsida -> högre uppsida!
Kom ihåg att även ”dåliga bolag” kan vara bra aktieköp till rätt pris!
Lär dig älska bolag som ingen vill ha!

Kolla på ledningens arvoden och incitament

Kolla upp hur personer i ledande befattning blir betalda.
Om incitamentsprogram baserat på milstolpar eller om personer i ledande befattningar får delar av lönen i optioner ökar sannolikheten att personerna kommer jobba hårdare för att få bolaget att gå bra.
Så även att du kommer spädas ut något när nya aktier skapas är detta ändå något som vanligen är att föredra.

Lista ut varför man gör avknoppningen

Genom att följa vad insiders gör, inte säger, kan du ofta få förståelse för vilket av bolaget man satsar och tror på.

Stora investerare som backar avknoppningen

Om ett bolag som utreder en avknoppning har en eller flera storägare duktiga investerare i ryggen kan du vara säker på att det finns aktieklipp att göra. Är dessutom bolagets prospekt krångligt med bör du bli extra sugen då detta kan vara medvetet för att skrämma bort småsparare, till förmån för de större drakarna.

Bolag som få analytiker följer

När det inte finns några aktierekommendationer tvingas investeraren att göra egna analyser.
Detta uppskattas inte av alla och skapar ibland en oro som gör att folk säljer aktier ”bara för att ha tagit ett beslut”.

Gör en höftad relativvärdering med rejäl säkerhetsmarginal

Som värdeinvesterare är det alltid skönt o ha ett ungefärligt pris.
Men att värdera en avknoppning enl. DCF-modell är ofta förrädiskt eftersom framtiden är osäker och alla estimat kommer från analytiker eller bolaget.

Håll värderingen av avknoppningen enkel genom att räkna ut bolagets P/E och jämför med andra konkurrenter i branschen.
De bolag som har marknadsfördelar bör självklart värderas med en högre multipel.

Är bolagets P/E långt under bransch-snittet och det dessutom finns insiderköp kan du ha hittat ett riktigt bra köpläge!

Lästips!

Till dig som vill lära dig mer om avknoppningar föreslår jag en av mina favoritböcker:
You Can Be A Stock Market Genious av Joel Greenblatt.

Köpa före eller efter en avknoppning?

Om jag vill äga båda bolagen och tycker de är rimligt prissatta är det ofta en god idé att köpa innan avknoppningen. En bra strategi är att köpa 70% innan och därefter 30% om något av bolagen faller för mycket i samband med avknoppningen.

Vill jag enbart ha den nya delen brukar jag föredra att köpa efter avknoppningen. 
Som vi tidigare konstaterat kan avknoppningar falla rejält efter att ha separerats från föräldern. Dessutom är ofta den nya delen endast en liten del av hela bolaget, vilket innebär att om du köper bolaget innan avknoppningen sitter du med en större del ägande i ett bolag du initialt inte var ute efter.

Vill jag ha den gamla delen vill jag kolla upp hur många % av bolaget som ska knoppas av, om den nya delen är mindre än 10% av bolagets marknadsvärde brukar jag vilja köpa innan avknoppningen sker. När bolagen blivit separerade kan jag sälja avknoppningen, vanligen några veckor efter att avknoppningen skett för att undvika att sälja i värsta nedåttrenden.

Efter att ett bolag beslutat att man ska göra en avknoppning tar det vanligtvis 6-9 månader innan separationen sker och den nya aktien blir noterad på börsen.

Hur man hittar bolag som ska knoppas av

Google News och Google Alerts

https://news.google.com kan du skapa ett eget nyhetsflöde genom att söka på ”rätt sökord”, exempelvis avknoppning, eller kommande avknoppning om du vill vara mer specifik.

På https://www.google.com/alerts kan du skapa automatiska notiser till din mail när Google får träff på ditt önskade sökord.

Amerikanska avknoppningar i SEC EDGAR

Ett annat utmärkt ställe att finna amerikanska avknoppningar är genom att kolla 10-12B på SECs EDGAR-register och därefter sortera på senaste månaden. 

Observera att SEC, som står för United States Securites and Exchange Commission, endast visar aktier som är listade på den amerikanska börsen.

Hemsidor som sammanställer informationen

Både https://stockspinoffinvesting.com/upcoming/ och http://www.stockspinoffs.com/upcoming-spinoffs/ är bra sidor om du önskar se när stora bolag knoppar av delar, framförallt amerikanska aktier.

Om Rimligtpris.se
Jag har investerat på börsen i över 10 år, och sedan jag fick mitt första barn 2017 har aktieanalys varit ett av mina största intressen.
På Rimligtpris.se får du ta del av mina tankar och verktyg för att nå ekonomiskt oberoende. Här kan du läsa mer om mig och hemsidan.

Ansvarsfriskrivning
Sidan kan innehålla reklam och affiliate-länkar. Det innebär att jag kan få ersättning om du besöker sidan eller gör ett köp via en av länkarna. Det kostar dig inget extra.
Jag är ingen rådgivare och detta är ingen rekommendation. Basera inga beslut på denna text utan gör istället din egen analys. Du kan förlora pengar på aktiehandel och historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.

Om Rimligtpris.se
Jag har investerat på börsen i över 10 år, och sedan jag fick mitt första barn 2017 har aktieanalys varit ett av mina största intressen.
På Rimligtpris.se får du ta del av mina tankar och verktyg för att nå ekonomiskt oberoende. Här kan du läsa mer om mig och hemsidan.

Ansvarsfriskrivning
Sidan kan innehålla reklam och affiliate-länkar. Det innebär att jag kan få ersättning om du besöker sidan eller gör ett köp via en av länkarna. Det kostar dig inget extra.
Jag är ingen rådgivare och detta är ingen rekommendation. Basera inga beslut på denna text utan gör istället din egen analys. Du kan förlora pengar på aktiehandel och historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.