Återbetalningsmetoden – kalkylator och guide

Innehållsförteckning

Vad är Återbetalningsmetoden?

Återbetalningsmetoden är en värderingsmetod som beräknar hur lång tid det tar för en investering att betala tillbaka den initiala kostnaden.

Återbetalningsmetoden kan även kallas Pay off-metoden, Payback-metoden och Payback time-metoden.

Räkna ut återbetalningstiden

En tumregel med Återbetalningsmetoden är att allt under 10 års återbetalningstid är en potentiellt god investering.
En återbetalningstid under 7 år är ett tecken på en potentiellt mycket god investering, men självklart varierar detta beroende på vad det är för sorts investering och hur säker den är.

Återbetalningsmetodens styrka är att den är enkel och kan jämföra olika investeringar genom snabb huvudräkning.
Nackdelen är dock att den inte räknar med skulder och tillgångar och att det kan vara svårt att uppskatta framtida vinster och kassaflöden.

I Återbetalningskalkylatorn nedanför kan du även räkna med vinsttillväxt.
T.ex. om du förväntar dig utdelningshöjningar i aktien eller att elpriset på solcellerna kommer stiga likt inflationen.

Metoden fungerar alltså på många olika sorters investeringar och kalkylatorn på sidan fungerar såväl som för företagare som för privatpersoner.
Personligen använder jag metoden främst på aktier och kalkylatorn är därför anpassad därefter, men det går även att använda på t.ex. solceller och luftvärmepump.

Återbetalningsmetoden kalkylator

Här finner du uppgifterna för återbetalningstid

Borsdata.se
Gratistjänst för info om nordiska börsnoterade bolag (Finns även en prenumerationstjänst för att se utomnordiska aktier samt mycket mer). Klicka i vänstra hörnet för att snabbsöka efter ditt bolag. Skriv bolagets namn och klicka sedan på bolaget några cm längre ned.
På startsidan ser du bolagets nuvarande aktiepris.
På ”Analysera” kan du se hur vinst per aktie ändrats senaste åren.

Quickfs.net
Gratistjänst. Nyckeltal för amerikanska bolag de senaste 10 åren. Finns även prenumerationstjänst för ytterligare info.

Yahoo finance
Nyckeltal och samlad info från bolagsrapporter senaste 5 åren, t.ex. kassaflöden, tillgångar och skulder. Hela världen.

Bolagens rapporter
Du hittar rapporterna genom att googla på Investor relations + bolagets namn.

Såhär fyller du i kalkylatorn

Vill du göra samma uträkning på t.ex. fritt kassaflöde, utdelningar eller intjäning från solceller eller luftvärmepump så är det bara att du byter ut Vinst per aktie mot önskad variant. Ibland kan restvärde efter 5-10 år vara bra att lägga till, t.ex. vid solceller. I dessa fall höftar jag ofta 10-20% av anläggningens inköpspris som jag lägger som avdrag mot ”Investeringskostnad”.

Steg 1 handlar om att räkna ut historisk ökning.
Detta används som hjälp att gissa framtida ökning.
Har du redan en stark uppfattning om framtida ökning kan du hoppa direkt till steg 2.
OBS. ”Vinst per aktie (Slutvärde)” måste alltid fyllas i.

Vinst per aktie (Startvärde)
Vinst per aktie från första året du räknar. Om du t.ex. utgår från perioden 2010-2019 skriver du i vinst per aktie (använd valutan aktien handlas i) för 2010.
Räkna helst med en börskris eller lågkonjunktur på börsen, räkna något år innan (även om du valt ett konjunkturokänsligt bolag).

Vinst per aktie (Slutvärde)
Senast fastställda års vinst per aktie. Om du t.ex. utgår från perioden 2010-2019 skriver du i vinst per aktie (använd valutan aktien handlas i) för 2019. Utgå från senaste helårsrapport, om inte något extraordinärt som påverkat bolagets vinst hänt det året, ta i så fall året innan.

Perioder
Antal år från ”Startvärde vinst per aktie” minus antal år från ”Slutvärde vinst per aktie”.
2018-2019 = 1 period, 2015-2018 = 3 perioder. 2010-2019 = 9 perioder o.s.v.

Årlig vinstökning per aktie under perioden (går ej att fylla i)
Ett hjälpmedel för att räkna ut ”Uppskattad framtida ökning”. Ingen absolut sanning, men ofta en mycket bra fingervisning. Räknas ut av startvärde, slutvärde samt antal perioder för att få fram den årliga vinstökningen med ränta på ränta effekt under perioden.

Uppskattad framtida årlig ökning vinst per aktie (%)
Vad tror du om bolagets framtid? Kommer dom kunna bibehålla samma årliga ökning av vinst per aktie framöver? Att beräkna detta är ofta väldigt svårt, här är några förenklade tips:
– Utgå från ”Årlig ökning vinst per aktie under perioden” i kalkylatorn.
– Behöver bolaget lägga pengar på investeringar, har dom tidigare lagt, eller kommer dom fortsätta oförändrat?
– Snegla på analytikernas estimat, hur tror dom bolaget och dess vinst per aktie kommer växa de närmsta åren?
– Läs på om bolaget!
– Tänk på att det är bättre att räkna för lågt än för högt!

Investeringskostnad
Kostnaden för investeringen, t.ex. priset för en aktie eller kostnaden för en solcellanläggning.

Vinst per aktie
Fyll i senaste helårs vinst per aktie.
Det går att göra analysen mer exakt genom att istället för vinst per aktie använda sig av Fritt kassaflöde, men då detta är lite krångligare och risken för feltolkningar finns så anses även Vinst per aktie vara rimlig.

Återbetalningstid
Antal år innan din investering förmodas ha gett dig 100% avkastning, inklusive eventuella utdelningar.
Det är alltså en så låg siffra som möjligt man vill ha här.
7-10 år är tecken på en potentiellt bra investering.
7 år eller lägre är tecken på en potentiellt mycket bra investering.

Lästips!

Om du vill lära dig mer om Återbetalningsmetoden rekommenderar jag boken Payback Time av Phil Town.

Om Rimligtpris.se
Jag har investerat på börsen i över 10 år, och sedan jag fick mitt första barn 2017 har aktieanalys varit ett av mina största intressen.
På Rimligtpris.se får du ta del av mina tankar och verktyg för att nå ekonomiskt oberoende. Här kan du läsa mer om mig och hemsidan.

Ansvarsfriskrivning
Sidan kan innehålla reklam och affiliate-länkar. Det innebär att jag kan få ersättning om du besöker sidan eller gör ett köp via en av länkarna. Det kostar dig inget extra.
Jag är ingen rådgivare och detta är ingen rekommendation. Basera inga beslut på denna text utan gör istället din egen analys. Du kan förlora pengar på aktiehandel och historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.