Norska börsen (OSEBX25) – Aktievärderingar i komplett lista 2024

Välkommen till sidan om Norska börsen (OSEBX25)!
OSEBX25 är ett aktieindex baserat på de 25 mest omsatta aktierna på Norska börsen, även kallat Oslo Børs.

På denna sida finner du en lista med värderingar för att hjälpa dig identifiera Norges bästa investeringsmöjligheter!

Innehållsförteckning

Vad är OSEBX?

OSEBX25 är ett aktieindex, dvs ett statistiskt mått av en grupp aktier, som består av de 25 mest omsatta aktierna på norska börsen, även kallat Oslo Stock Exchange (OSEBX).
Oslo börs har funnits i över 200 år och är idag Norges primära handelsplats för värdepapper, där indexet OSEBX25 består av de 25 största bolagen.

Bolagen i OSEBX

Data på sidan är fördröjd med minst 15 minuter.
Sidan uppdateras kontinuerligt då bolagens rapporter läggs in.

Norska aktier på ISK eller KF?

Svenskar som äger norska aktier bör ha dessa på en Kapitalförsäkring (KF).

ISK (Investeringssparkonto) och KF (Kapitalförsäkring) är på många sätt lika.
Främsta likheten att båda kontotyperna är schablonbeskattade och du slipper deklarera dina affärer.

Men det finns även ett gäng olikheter, exempelvis har du på ISK rätt att rösta medan på KF är du ej listad som ägare.
Genom att äga utländska aktier på KF är att du automatiskt kan få tillbaka en del utländsk skatt, så kallad källskatt.
Vill man tjäna så mycket pengar som möjligt är oftast KF det bästa alternativet för att äga utländska aktier.

Norska aktier är ofta cykliska

Många av de norska aktierna är cykliska och får därför explosionsartad tillväxt och höga kassaflöden under perioder. 

Lyckas man pricka en sådan topp kommer analysen visa stor uppsida, men i själva verket är nedsidan långt djupare än uppsidan.

Detta gäller i allra högsta grad även råvaruaktier, som olja.
Därför finns det ganska många framtångsrika investerare (exempelvis youtubeprofilen Sven Carlin) som förespråkar att endast köpa oljeaktier när det ser som allra sämst ut på marknaden.

Hur funkar infon på ”Norska börsen (OSEBX25) – Aktievärderingar i komplett lista 2023”?

Samtliga uträkningar är datavärderingar som baserat på historisk data.
Varje uträkning sker automatiskt och på samma sätt oavsett bolag.
Grön-markerade siffror innebär att bolaget ser bra ut enligt uträkningen.
Bolag med två eller fler gröna fält har potential att vara ett bra köp.

Genom att använda listan och lite sunt förnuft kan du hitta bra aktier att köpa just nu.

Aktuella aktiepriser kan diffa med några NOK.  

Eftersom börserna i Norge, likt Sverige, av någon anledning inte delar med sig av sin data på samma sätt till Google har jag fått använda aktuella pris från andra marknader.

Därefter har dessa omvandlats till NOK.
Detta medför att det kan diffa några NOK mellan presenterat Pris per aktie samt det pris som man kan köpa aktien för.
Ibland har jag dessutom fått räkna ut via ADRer (som en sorts utländskt aktiepaket) vilket ytterligare ökat på sannolikheten för fel.

Alltsomallt är jag ändå nöjd med de priserna som presenteras, och dessutom påverkar inte detta värderingarna i någon stor utsträckning. Men för att få ett exakt pris i nuläget rekommenderas att söka upp aktien via en aktiemäklare som sitter på dagsfärsk information, t.ex. Nordnet eller Avanza, eller annan tjänst som Yahoofinance.

Priser kan diffa med några NOK. Det som kan ha blivit påverkat är pris, uppsida och återbetalningtid är påverkat. Eftersom Norge, likt Sverige, av någon anledning inte delar med sig av sin data på samma sätt till Google har jag fått använda aktuella pris från andra marknader. Därefter har dessa omvandlats till NOK. Detta medför att det kan diffa några NOK mellan presenterat Pris per aktie samt det pris som man kan köpa aktien för. Ibland har jag dessutom fått räkna ut via ADRer (som en sorts utländskt aktiepaket) vilket ytterligare ökat på sannolikheten för fel. Alltsomallt är jag ändå nöjd med de priserna som presenteras, och dessutom påverkar inte detta värderingarna i någon stor utsträckning.

Återbetalningsmetoden visar hur lång tid det skulle ta för bolaget att använda sitt fria kassaflöde för att köpa hela bolaget baserat på dagens bolagspris.
DCF räknar ut vilket pris en aktie bör ha för att avkasta 10% per år baserat på fritt kassaflöde.
MOS räknar ut vilket pris en aktie bör ha för att avkasta 15% per år baserat på vinst per aktie.

Positiva siffror indikerar att bolaget har en direkt uppsida utöver avkastningskravet.
Negativa siffror visar hur många procent bolagets aktie måste gå ner för att kunna ge respektive uträknings avkastningskrav.

Exempel:
Om en aktie visar +10% på DCF-uträkningen har bolaget först 10% direkt uppsida och därefter en 10% förväntad årlig avkastning.
Om en aktie visar -50% på MOS-uträkningen innebär det att bolaget bör halveras innan bolaget kan börja avkasta 15% per år.

Längre ner på sidan kan du läsa mer om uträkningarna.

Hur värderar man ett bolag?

Det finns många olika sätt att värdera bolag på.
För analys av en bank är ROE och P/B ytterst intressant.
I ett tillväxtföretag kanske du snarare kollar på att P/E är lägre än förväntat tillväxt och att skulderna ser bra ut.
För ett stabilt och moget bolag kollar man gärna på på uträkningar av kassaflöden eller vinster (t.ex. Återbetalningsmetoden, DCF och MOS).
Vill du likvidera ett bolag är P/B en bit under 1 att sträva mot.
För cykliska bolag bör du veta var i cykeln bolaget befinner sig.
För råvaru-baserade aktier bör du ha en åsikt om efterfrågan och tillgång.

Om du klickar på bolagen har jag försökt beskriva vad man kan kolla på, men det finns ingen silver bullet utan man måste hitta sin egen väg.
Vill du ha en knuff i rätt riktning så har jag skrivit en nybörjarvänlig steg för steg-guide till Hur man gör en fundamental aktieanalys.

Bör jag köpa bolag baserat på Norska börsen (OSEBX25) – Aktievärderingar i komplett lista 2023”?

Nej, du bör inte fatta ekonomiska beslut baserat på denna sida.
Warren Buffett vill inte veta vad en aktie kostar innan han börjar researcha bolaget. Motiveringen är att det färgar hans syn på bolaget.
Med den här screenern har vi gått åt helt andra hållet och räknat ut ett värde utifrån historisk data och vilken uppsida från befintligt pris detta innebär. Anledningen är att vi förmodligen inte har samma tid och läshuvud som Warren Buffett och istället behöver sålla mellan bolagen innan vi påbörjar vår analys.
Historiska värden ger endast hintar om framtiden, och vid ett ovanligt bra eller dåligt år kommer siffrorna i listan variera rejält.

Därför bör denna sida på sin höjd ses som en sorts screener för att få en snabb överblick.

Bör jag sälja bolag baserat på Norska börsen (OSEBX25) – Aktievärderingar i komplett lista 2023”?

Nej, du bör inte fatta ekonomiska beslut baserat på denna sida!
Bara för att siffrorna visar negativt värde innebär inte det att bolaget måste vara övervärderat.
Uträkningen från historiska siffror kan exempelvis inte förstå vilken framtid bolaget har.
Bolag som investerat mer än vanligt senaste året blir ofta straffat i uträkningarna.

Mer om uträkningarna

Återbetalningsmetoden
Visar hur många år det tar för bolagets fria kassaflöde att köpa hela bolaget baserat på dagens bolagspris.
Under 7 år är att föredra. Över 10 år är mindre bra.
Räknar inte med bolagets tillgångar och skulder.

Regler för uträkningen på sidan:
Uträkningen sker på Fritt kassaflöde (TTM) och tillväxt (senaste 5 helåren).
Framtida tillväxt baseras på omsättningstillväxt de senaste 5 åren.

DCF
Metoden går ut på att beräkna summan av bolagets framtida kassaflöden.
Därefter beräknar du bort ditt procentuella avkastningskrav från kassaflödet varje år.
Sedan begränsar du uträkningen till 10 år och sätter istället en multipel på sista årets kassaflöde.
Därefter summerar du samtliga års kassaflöden. När du sedan adderar tillgångar får du fram vad bolaget bör vara värt idag.

Regler för uträkningen på sidan:
Uträkningen sker på Fritt kassaflöde (TTM) och tillväxt (senaste 5 helåren).
Framtida tillväxt baseras på omsättningstillväxt de senaste 5 åren, därefter halveras tillväxten.
Omsättningstillgångar räknas med.
Schablonkostnad för skulder är 3% och räknas bort från fritt kassaflöde.
Avkastningskrav 10%.
Multipel-schablon = 13.

MOS
Margin of Safety-kalkylatorn är tagen från Phil Towns bok Rule#1 Investing.
Uträkningen är en sorts enklare variant av DCF-värderingen och baseras på nuvarande P/E, historisk tillväxt, avkastningskrav och vinst per aktie.
Bolagens värderingar ser sällan bra ut med denna uträkning, men när man hittar ett som ser bra ut bör bolaget utredas!
Räknar inte med bolagets tillgångar och skulder.

Regler för uträkningen på sidan:
Följer boken så noga det går, men med små variationer.
Uträkningen sker på Vinst per aktie (TTM) och tillväxt (senaste 5 helåren).
Det högsta av snitt P/E senaste 5 åren och tillväxt x2 utgör multipeln som ligger till grunden för uträkningen.
Multipeln kan inte vara lägre än 8.
Historisk tillväxt får max vara 15%.
Avkastningskravet är 15%.
Framtida tillväxt baseras på omsättningstillväxt de senaste 5 åren.
Phil Town förespråkar att man även ska ha 50% säkerhetsmarginal. Detta är inte medräknat men lätt att själv tillämpa genom att halvera rimligt pris enl. MOS-uträkningen.

Substansvärde
Värdering av bolagets egna kapital.
Räknar ut bolagets tillgångar minus skulder. Delas sedan på antalet aktier.

Blanka fält
P.g.a. bokföringsregler varierar fria kassaflöden och vinst per aktie för banker och investmentbolags.
Detta påverkar ”Återbetalningsmetoden”, ”DCF” och ”MOS”. Därför har jag valt att hålla dessa fält blanka.
Du kan läsa mer om detta genom att klicka på respektive bolag.

Sträck istället för siffror
Återbetalningsmetoden, DCF och MOS kräver positiva kassaflöden. Om ett bolag redovisar negativt kassaflöde eller vinst innebär det att bolagets värde blir negativt. Eftersom du såklart inte får betalt för att köpa ett bolag, vilket uträkningarna kan antyda, har jag valt att sätta ett sträck (-) på bolag med negativa kassaflöden och vinster.

#SAKNAS!
När underliggande dokument inte får kontakt med Google blir många av uträkningar ofullständiga.
Dessa taggas då med #SAKNAS och rättas oftast automatiskt inom 15 minuter men kräver att du laddar om sidan.

Om Rimligtpris.se
Jag har investerat på börsen i över 10 år, och sedan jag fick mitt första barn 2017 har aktieanalys varit ett av mina största intressen.
På Rimligtpris.se får du ta del av mina tankar och verktyg för att nå ekonomiskt oberoende. Här kan du läsa mer om mig och hemsidan.

Ansvarsfriskrivning
Sidan kan innehålla reklam och affiliate-länkar. Det innebär att jag kan få ersättning om du besöker sidan eller gör ett köp via en av länkarna. Det kostar dig inget extra.
Jag är ingen rådgivare och detta är ingen rekommendation. Basera inga beslut på denna text utan gör istället din egen analys. Du kan förlora pengar på aktiehandel och historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.

Om Rimligtpris.se
Jag har investerat på börsen i över 10 år, och sedan jag fick mitt första barn 2017 har aktieanalys varit ett av mina största intressen.
På Rimligtpris.se får du ta del av mina tankar och verktyg för att nå ekonomiskt oberoende. Här kan du läsa mer om mig och hemsidan.

Ansvarsfriskrivning
Sidan kan innehålla reklam och affiliate-länkar. Det innebär att jag kan få ersättning om du besöker sidan eller gör ett köp via en av länkarna. Det kostar dig inget extra.
Jag är ingen rådgivare och detta är ingen rekommendation. Basera inga beslut på denna text utan gör istället din egen analys. Du kan förlora pengar på aktiehandel och historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.