Räkna ut substansvärde – Kalkylator och guide

Hur räknar man ut substansvärdet?

Substansvärde (även kallat eget kapital) är värdet på ett bolags tillgångar efter att skulder är borträknade.
Vanligtvis menar man substansvärde per aktie när man diskuterar substansvärde.

Formel för att räkna ut substansvärde:
Tillgångarnas marknadsvärde minus skulder.

Dela därefter summan mot antalet aktier i bolaget för att enkelt kunna jämföra med aktiepriset.

Kalkylator: Räkna ut substansvärde

Hur fyller jag i uppgifterna i kalkylatorn?

Tillgångar
Är summan anläggningstillgångar + omsättningstillgångar och finns koncernens balansräkning.
Om möjligt, skriv i den valuta som aktien är utgiven i.
Räkna gärna bort Goodwill och Immateriella tillgångar om du inte är säker på att dessa tillför ett egentligt värde till bolaget.

Skulder
Är summan långfristiga + kortfristiga skulder och finns koncernens balansräkning.
Skriv i samma valuta som du skrivit i Tillgångar.

Antal aktier
Fyll i antal utestående aktier.

Substansvärde per aktie
Observera att värdet endast är en uträkning från ovan ifyllda uppgifter. Substansvärde bör av flera anledningar endast se som ett komplement i en fullständig analys.

Tänk på detta när du räknar ut substansvärdet

Olika bolag bokför sina tillgångar på olika sätt
Exempelvis kan ett bolag välja att värdera sin reklamjingel till miljontals kronor, medan ett annat bolag kan värdera skogstillgångar till ett pris som var rimligt för 40 år sedan när bolaget införskaffade skogen, trots stor ökning i pris av liknande tillgångar.

Ett annat exempel är att man kan bokföra 10 år gamla grävmaskiner enligt inköpspriset, trots att begagnade grävmaskiner ej säljer för nypris.

Av denna anledning är det viktigt att läsa bolaget balansräkning för att förstå vad tillgångar och skulder består av.

Bolaget använder ofta sina tillgångar
Eftersom bolaget ofta behöver sina tillgångar för att bedriva verksamheten är det inte ovanligt att det är först vid likvidation eller uppköp som bolaget säljer alla tillgångar och därmed får loss sina bokförda tillgångar.

Vid en likvidation brukar dessutom tillgångarna reas ut för att bolaget ska få in pengar inom en utsatt tid, vilket kan innebära att bolaget inte får lika mycket pengar som sitt substansvärde.

Goodwill och immateriella tillgångar är medräknade
I denna uträkning är goodwill och immateriella tillgångar medräknade. Ofta tillför dessa två poster inte något värde till bolaget utan används som utfyllnad för att få balansräkningen att balansera. Därför kan det vara en god idé att undersöka dessa, alternativt räkna bort goodwill och immateriella tillgångar från Tillgångar för att få fram bolagets egentliga tillgångar.

Var hittar jag uppgifterna om substansvärde?

Bolagens rapporter
Googla bolagets namn + senaste slutförda kvartal. Det går även bra att googla på bolagets namn + investor relations. Ex. ”Volvo Q3” eller ”Volvo investor relations”. Klicka sedan på senaste kvartals-, delårsrapport eller årsredovisning.
Bläddra ner till koncernens balansräkning i senaste delårs-/kvartalsrapporten.

Avanza.se
Här hittar du enkelt substansvärdet.
Sök på bolaget och kolla under ”Om aktien”.
Där finner du ”Eget kapital per aktie”.

Nordnet.se
Det går även bra att hitta tillgångar och skulder samt antal aktier på Nordnet.
Sök på bolaget och klicka på ”Om bolaget”.

När använder man substansvärde?

Substansvärde används ofta som ett komplement till övriga analyser, sällan som enskild kalkyl för att bedöma bolagets värde. Bedömer vad varje aktie är värd om bolaget likvideras eller säljer av alla tillgångar för att få ut de värden de bokfört.

Substansvärde är bra att använda på

Likvidering
Bank
Investmentbolag
Fastighetsbolag

När använder man substansvärde?

Skillnad mellan substansvärde och rimligt pris.

P/B.
Benjamin Graham.
Cigarr butts.
DCF.
Ett bra alternativ till substansvärde är book value (skillnad?)
P/Btang

Legal friskrivning

Jag är ingen rådgivare och detta är ingen rekommendation.
Misstag kan ha slunkit in, basera inga beslut på denna text utan gör istället din egen analys.
Du kan förlora pengar på aktiehandel och historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.

Sidans uträknade priser ska inte ses som en rekommendation utan i bästa fall som en första screen.

Rekommenderade länkar på sidan kan innehålla felaktig information. För att undvika risken för fel data rekommenderas du alltid kolla på bolagens rapporter istället för sidor som sammanställer data.

Rimligtpris.se och leverantörer av data tar inget ansvar för ev. förluster som sker till följd av info på denna sida.

Sidan innehåller affiliate-länkar från Tradingview, vilket innebär att jag får en liten summa om du tecknar avtal via en av länkarna.
Det kostar dig inget extra.

All data på sidan uppdateras med minst 15 minuter fördröjning.

Om Rimligtpris.se

Jag har investerat på börsen i över 10 år, och i samband med att jag fick mitt första barn 2017 har aktieanalys varit ett av mina största intressen.

2020 fick jag mitt andra barn och livet gjorde en volt då hon föddes med en funktionsnedsättning.
Sedan dess är jag allt mer besluten att slå index, med framgångsrikt resultat.

På Rimligtpris.se får du ta del av mina tankar och verktyg för att nå ekonomiskt oberoende.

Legal friskrivning

Jag är ingen rådgivare och detta är ingen rekommendation.
Misstag kan ha slunkit in, basera inga beslut på denna text utan gör istället din egen analys.
Du kan förlora pengar på aktiehandel och historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.