Substansvärde

Används ofta som ett komplement till övriga analyser, sällan som enskild kalkyl för att bedöma bolagets värde. Bedömer vad varje aktie är värd om bolaget likvideras eller säljer av alla tillgångar för att få ut de värden de bokfört.

1. Olika bolag bokför sina tillgångar på olika sätt. T.ex. kan ett bolag välja att värdera sin reklamjingel till miljontals kronor, medan ett annat bolag kan värdera skogstillgångar till ett pris som var rimligt för 40 år sedan när bolaget införskaffade skogen, trots stor ökning i pris av liknande tillgångar. Ett annat exempel är att bokföra 10 år gamla grävmaskiner enligt inköpspriset, trots att begagnade grävmaskiner ej säljer för nypris.
Av denna anledning är det viktigt att läsa bolaget balansräkning för att förstå vad tillgångar och skulder består av.
2. Eftersom bolaget ofta behöver sina tillgångar för att bedriva verksamheten är det inte ovanligt att det är först vid likvidation eller uppköp som bolaget säljer alla tillgångar och därmed får loss sina bokförda tillgångar.
3. Aktiers värde räknas generellt fram genom mer eller mindre kvalificerade gissningar på framtida avkastning. Den här kalkylatorn bryr sig inte om vinster vilket kan bli ett stort problem då ett bolag som innehar stora tillgångar men inte har några vinster tillslut inte heller kommer ha några tillgångar kvar.
4. I denna uträkning är goodwill och immateriella tillgångar medräknade. Ofta tillför dessa två poster inte något värde till bolaget utan används som utfyllnad för att få balansräkningen att balansera. Därför kan det vara en god idé att undersöka dessa, alternativt räkna bort goodwill och immateriella tillgångar från Tillgångar för att få fram bolagets egentliga tillgångar.

Bolagens rapporter
Googla bolagets namn + senaste slutförda kvartal. Det går även bra att googla på bolagets namn + investor relations. Ex. “Volvo Q3” eller “Volvo investor relations”. Klicka sedan på senaste kvartals-, delårsrapport eller årsredovisning.
Bläddra ner till koncernens balansräkning i senaste delårs-/kvartalsrapporten.
Avanza.se
Här hittar du enkelt utestående antal aktier.
Sök på bolaget och kolla under “Aktiedata”.
Nordnet.se
Sök på bolaget och klicka på “Om bolaget”.

Tillgångar
Är summan anläggningstillgångar + omsättningstillgångar och finns koncernens balansräkning.
Om möjligt, skriv i den valuta som aktien är utgiven i.
Räkna gärna bort Goodwill och Immateriella tillgångar om du inte är säker på att dessa tillför ett egentligt värde till bolaget.
Skulder
Är summan långfristiga + kortfristiga skulder och finns koncernens balansräkning.
Skriv i samma valuta som du skrivit i Tillgångar.
Antal aktier
Fyll i antal utestående aktier.
Substansvärde per aktie
Observera att värdet endast är en uträkning från ovan ifyllda uppgifter. Substansvärde bör av flera anledningar endast se som ett komplement i en fullständig analys.