Hur man gör en fundamental aktieanalys

Inom fundamental aktieanalys försöker du lista ut ett bolags värde genom att göra kvalificerade antaganden om framtiden.

P/E-talet är det vanligaste sättet att snabbt kolla om en aktie är överprisad eller ej, där ett lågt P/E-tal är att föredra.
Investeringslegenden Peter Lynch anser att aktien är billig om vinsttillväxten är högre än P/E.
Men det finns fler siffror och framförallt uppgifter om bolaget du måste veta, för P/E-talet kan vara förrädiskt.

Här har du en steg för steg guide till fundamental aktieanalys!

Innehållsförteckning

Introduktion fundamental aktieanalys

Att ta steget mot att göra sin egen aktieanalys kan tyckas stort i början.
Eftersom det bara är du som kan avgöra vad ett rimligt pris på en aktie är för dig är det viktigt du gör analysen själv, istället för att lyssna på någon analytiker eller random person med en hemsida.
Det kan stundtals vara svårt och skapar tvivel, men genom att sätta ett eget pris och notera ner detta tillsammans med dina anledningar kommer du kunna stå stark när det blåser som starkast på börsen. Att veta vad något är värt är dessutom en förutsättning för att kunna veta när det är rea eller inte.

Målet med artikeln är att ge dig ett ramverk till din fundamentala analys, som du sedan kan bygga vidare på för att utveckla till din egen stil!
För att inte göra artikeln onödigt lång har jag lämnat både interna och externa länkar till sidor där du kanske vill grotta ner dig ytterligare.

Bild på Charlie Munger

All intelligent investering är värdeinvestering, för varför skulle man vilja köpa något som inte är värt det man betalar? Och vem gillar inte att köpa något för mindre än vad det är värt? 
– Charlie Munger

Hur man hittar bra bolag att analysera

Första steget är såklart att hitta ett bolag som är värt att analysera.
Eftersom det finns 58,200 börsnoterade aktiebolag (enl. World Federation of Exchanges 2022) behöver du gallra skoningslöst, för även om du skulle ha obegränsat med tid så måste du börja någonstans. När du väl har börjat med ett bolag kan du gå vidare med de andra 58,199 bolagen.

Som alltid finns det flera olika sätt, men tre lätta varianter är:

Börja med det du känner till och använder

Bra bolag finns överallt runtom oss.
Som mekaniker vet du vilka redskap du har, vilket märke som är bäst och vilka måste du ha för att kunna driva verksamheten.
En förälder vet ofta vilka kläder barnet vill ha, vilka som har bäst kvalité och är mest prisvärda.
När du hittat en produkt du gillar kanske du även tycker om bolaget som tillverkar produkten.

Genom att googla på bolaget samt ”börsnoterat” eller på bolagets ”Investor Relations” sida (googla t.ex. Björn Borg Investor Relations) kan du enkelt se om bolaget är börsnoterat eller ej.

Klona ”dom som kan”

Genom att iaktta de investerare som lyckats bäst kan du få hjälp att hitta bolag som kan vara köpvärda.
En bra början för att hitta framgångsrika svenskar är att kolla in investmentbolag. Några exempel är familjen Wallenberg med Investor, familjen Douglas med Latour och familjen Lundberg med Lundbergföretagen.
På Ibindex.se kan du se fler investmentbolag och deras innehav.

Dataroma.com kan du enkelt se vilka innehav som är superinvesterarnas amerikanska favoriter och deras köp och sälj för senaste kvartalet.
Mina personliga favoriter att hålla lite koll på är investerare som gärna köper aktier i syfte att vara ägare över lång tid. Några exempel är Li Lu, Guy Spier, Warren Buffett, Charlie Munger och Mohnish Pabrai.
Jag gillar även att hålla ett öga på vad Bill Ackman, Carl Icahn och Michael Burry köper och säljer. Men deras innehav kan det svänga rejält, vid flera tillfällen har dom bytt ut de flesta av sina innehav från ett kvartal till ett annat.

När du följer investerare är det bra att ha lite kunskap om deras filosofi. Innan du funderar på att ta rygg bör du t.ex. veta om det är en trader eller långsiktig investerare.
Det tåls att ännu en gång upprepa att du alltid måste göra din egen analys.

Screena fram bra aktiebolag

Ytterligare ett bra sätt att hitta intressanta bolag är via en aktiescreener.
En aktiescreener är ett verktyg som möjliggör en filtrering av världens aktier, på så sätt kan du snabbt och enkelt få fram aktier som stämmer bra överens med dina önskemål.
Filtret tar med enkelhet fram bolag enl. de nyckeltal du väljer.
Exempelvis tar jag varje månad fram Magic Formula Sverige via en aktiescreener. 

Min starka rekommendation är att vara hård när du börjar sortera. Ju färre bolag du får fram desto mer tid kan du lägga på dessa.
När du är klar med bolagen du får fram i första sökningen kan du alltid göra en ny sökning med bredare nyckeltal. 
Här har jag samlat fler gratisverktyg, bl.a. fem verktyg för att screena aktier!

Viktiga siffror i en aktieanalys

Innan du gör en djupdykning i bolaget kan det vara en god idé att kolla på lite siffror. Om bolaget har stigande omsättning, vinst och bokförda tillgångar är det ett första tecken på att bolaget går åt rätt håll.
I det här steget kollar på vi vilka siffror som är bra att ha koll på samt tips hur du kan kombinera dessa. 
Ser siffrorna alldeles för dåliga ut gör du rätt i att kolla på ett annat bolag.

Bolagens siffror hittar du på bl.a. på morningstar.com, borsdata.se, yahoofinance.com och i bolagens rapporter.

Bild på Benjamin Graham

Du behöver inte veta en mans vikt för att förstå att han är överviktig.
– Benjamin Graham

Genom nyckeltal och siffror kan vi snabbt bilda oss en uppfattning om bolaget är dyrt eller inte.
Jag brukar lite slarvigt dela upp siffrorna i Prissättning och Kvalitet och kombinerar dessa för förstå bolaget.
Tyvärr får man sällan allt man vill, men här är några saker man kan önska:

Prissättning
P/E lägre än förväntad tillväxt.
PEG under 1.
P/B under 1.
Marknadsvärde/fritt kassaflöde=under 10.

Kvalitet
Stigande omsättning, vinst och ROIC.
ROE över 10.
ROIC över 10.
ROIC minst 2% högre än WACC.
Utdelning inte mer än 50% av fritt kassaflöde.
Rörelsekapital lika med eller större än långfristiga skulder.

Eftersom bolag beter sig på olika sätt innebär det att du måste veta vad du letar efter.
Genom att ha koll på vad siffrorna betyder och hur man kan kombinera dessa kommer du en bra bit på vägen!

Några exempel:
För analys av en bank är ROE och P/B ytterst intressant.
I ett tillväxtföretag kanske du snarare kollar på att P/E är lägre än förväntat tillväxt och att skulderna ser bra ut.
För ett stabilt och moget bolag kollar man gärna på marknadsvärde/fritt kassaflöde under 10 samt ROIC över 10%.
Vill du likvidera ett bolag är P/B en bit under 1 att sträva mot.

Det är alltså sällan som bolag stämmer in på samtliga siffror, men om bolaget stämmer överens med något av förslagen i Prissättning och Kvalitet kan du ha att göra med ett riktigt bra bolag. 
Hur du kombinerar dessa själv är helt upp till dig, men det är en bra start!

Sen finns det såklart många andra siffror och nyckeltal som är bra att kunna, men kan du dom här så kommer du klara dig långt!

P/E – Price to Earnings

Formel för att räkna ut P/E

P/E-talet är förmodligen det vanligaste nyckeltalet när man diskuterar värdering. Med P/E-talet kan du enkelt se hur många år bolaget behöver vara aktivt för att du ska tjäna tillbaka din investerade summa, förutsatt att bolagets vinster inte förändras.

Allt annat lika är ett bolag med låg P/E att föredra.
Kostar en aktie 100 och har 10kr i vinst per aktie blir P/E 10, oavsett tillväxt.

Vad är en bra P/E?

För att räkna med tillväxt i P/E-talet är Peter Lynchs tumregel att en rimligt prissatt aktie har ett P/E som är lika med förväntad tillväxt i 3-5år för bolaget. Du vill alltså ha ett bolag med högre förväntad tillväxt än P/E.

För att räkna med tillväxt i P/E-talet är Peter Lynchs tumregel att en rimligt prissatt aktie har ett P/E som är lika med förväntad tillväxt i 3-5år för bolaget. Du vill alltså ha ett bolag med högre förväntad tillväxt än P/E.

P/E-matrisen

Ett annat sätt att använda P/E och samtidigt räkna med tillväxt är att använda P/E-matrisen.
Även om inte alla bolag bör ligga på samma P/E bara för att de har samma tillväxt och avkastningskrav så ger matrisen en bra fingervisning.

Lista ut rimlig P/E på aktier med P/E-matrisen

Avkastningskrav: Önskad årlig avkastning.
Tillväxt: Den takt bolaget beräknas växa i.
Övriga siffror i matrisen vad som är rimlig P/E.

En stark rekommendation är att inte använda P/E på fastigheter, läkemedelsbolag och investmentbolag då vinsten ofta är missvisande p.g.a. bokföringsregler.

PEG – Price/Earnings to Growth

Formel för att räkna ut PEG

PEG är en mix av P/E och vinsttillväxt och därför ofta ett rättvisare jämförelsetal. Nackdelen är att tillväxten i PEG ofta räknas ut genom historisk tillväxt, vilket innebär att PEG kan bli missvisande om bolaget haft en tillfällig ändring i tillväxten.

Allt annat lika är ett bolag med låg PEG att föredra.

Allt annat lika är ett bolag med låg P/E att föredra.
Kostar en aktie 100 och har 10kr i vinst per aktie blir P/E 10, oavsett tillväxt.

Vad är en bra PEG?

Det är allmänt vedertaget att bolag med PEG 1,5 är rimligt prissatta och att man bör främst kolla på bolag under 1,5 PEG.
Lyssnar man på superinvesterare brukar gränsen dras vid 1 PEG för att få ett bra pris.

P/B – Price to Book

Hur man räknar ut P/B

Price to Book Ratio (P/B) är ett sätt att värdera bolaget mot dess underliggande tillgångar.

Förenklat innebär det att om man skulle stänga ner ett bolag och sälja tillgångarna för att dela ut till aktieägarna, är det hur många gånger man skulle behöva dela summorna för att ha råd att betala aktieägarna.

Vid P/B 1 innebär det att bolagets börsvärde är lika högt som bolagets bokförda tillgångar.
P/B 2 innebär att bolagets börsvärde är dubbelt så högt som bokförda tillgångar.

I P/B är goodwill och immateriella tillgångar medräknade.
Immateriella tillgångar kan vara vad bolaget uppskattar att varumärket är värt, dvs något som är svårt att sälja för sig själv.
Goodwill funkar som en utfyllnadspost för att få balansräkningen att balansera. Goodwill kan uppstå om bolaget t.ex. har gjort ett förvärv för dyrare än bokfört värde.

Varken goodwill eller immateriella tillgångar tillför sällan något värde för en investerare.
Vill man kolla bolagets P/B fast utan goodwill och immateriella tillgångar finns Tangiable Book Value Per Share (TBVPS) som ofta ger en tydligare bild.

Vad är ett bra P/B?

P/B (eller TBVPS) är ett enkelt och kraftfullt sätt att värdera banker. Låg P/B (under 1) kombinerat med hög ROE (över 10%) är ofta mycket intressant!

Fritt kassaflöde

Formel fritt kassaflöde

Fritt kassaflöde är de pengar bolaget har kvar efter att ha investerat i de nödvändigaste delarna av verksamheten. Pengarna kan användas till allt från utdelningar till avbetalning av skulder eller återinvesteringar i bolaget.

Förenklat är fritt kassaflöde det beloppet bolaget tjänat som du skulle kunna göra vad du vill med om du ägde hela bolaget.

Vinst är lättare att manipulera än fritt kassaflöde. Anledningen är att man i fritt kassaflöde inte räknar med poster som enbart påverkar bolagets bokföring, t.ex. goodwill och nedskrivningar. Fritt kassaflöde ger därför en tydligare bild av vad ett bolag egentligen tjänar och är därmed ofta den populärare siffran i aktieanalyser. Fritt kassaflöde är huvudperson i kungen av aktieanalys; DCF-analysen. 
Här har jag sammaställt mer info om DCF och även skapat en kalkylator så du kan göra en DCF-analys!

10-cap är en värderingsmetod för bolag med låg tillväxt med uträkningar som du enkelt kan göra i huvudet.
I 10-cap värderingen vill du att det fria kassaflödet ska kunna betala av bolagets värde inom 10 år.

ROIC – Return On Invested Capital

Formel ROIC

ROIC (Avkastning på eget kapital) visar hur effektivt bolaget kan allokera sitt kapital.
Vid 10% ROIC  innebär att för varje krona bolaget investerar så tjänar bolaget 0,1kr. 
Därför är ROIC ett sorts mått av kvalitet och enligt många superinvesterare ett av de absolut viktigaste nyckeltalen. Till och med viktigare än att köpa till ett billigt pris.

Om ett bolag tjänar 6% på kapital över 40år kommer du inte tjäna så mycket mer än 6% per år även om du köpt bolaget väldigt billigt.
Omvänt, om ett bolag tjänar 18% på kapital så kommer du ha en jäkligt bra avkastning på lång sikt, även om du initialt betalat ett dyrt pris.
– Charlie Munger

När ett bolag har hög ROIC lockar det konkurrenter till branschen som också vill kunna tjäna bra med pengar för varje investerad krona.
Lyckas man ändå hålla en hög ROIC över flera år indikerar det att bolaget har någon sorts vallgrav (fördel mot andra bolag) som gör det svårt för konkurrenter att ta andelar. En ROIC som är högre än konkurrenternas indikerar ofta att ledningen är kompentent.

Bolag vars ROIC konstant är lägre än Weighted Average Cost of Capital (WACC) genererar en negativ avkastning och bör ofta undvikas.

Ett bolag med ihållande ROIC över 10% är ofta ett bra bolag, men kan variera ordentligt beroende på bransch.

ROE – Return on Equity

Formel ROE

ROE (Räntabilitet på eget kapital) mäter hur många procent ägarna får tillbaka på det kapital de satsat i bolaget. Ju högre ROE desto bättre.

ROE är en ”lättare” variant av ROIC men räknar med utdelningar och inte skulder.
Svenska banker brukar ha ett avkastningsmål på minst 10% ROE.

 

Bra ROE och ingen skuld är ett tecken på ett underbart bolag. Det blir bättre än underbart om det dessutom har tillväxt.
– Phil Town

Rörelsekapital och skulder

Formel rörelsekapital

Genom att jämföra omsättningstillgångarna med bolagets skulder kan man få sig en bild av hur stabilt bolaget är.

Omsättningstillgångar är bolagets tillgångar som löpande omsätts, dessa tillgångar är lätta att omvandla till likvida medel som bl.a. kan betala av skulder. 
Kortfristiga skulder är lån som förfaller inom 1 år.
Långfristiga skulder är lån som förfaller efter mer än ett år.

Om bolagets rörelsekapital (omsättningstillgångar – kortfristiga skulder) är högre än långfristiga skulder lär bolaget inte gå i konkurs, såvida inte några riktigt dåliga beslut tas.

 

Det är väldigt svårt att gå i konkurs om man inte har några skulder. Det är trixigt och vissa kan försöka, men det är en riktig prestation att lyckas.
– Peter Lynch

Ett annat bra sätt är att jämföra bolagets kassaflöde mot skulder för att se hur många år av intjäning det skulle ta för bolaget att betala av sina skulder, i teorin. Är skulderna 5x eller mer än det fria kassaflödet börjar det bli ganska högt, men beror helt på bransch och hur bolaget använder sina skulder.
Om ett bolags skulder används till att ge bra avkastning kan skulder vara positivt för bolaget, p.g.a. den extra hävstången bolaget får med mer kapital, medan få skulder ger ett extra skydd mot en framtida konkurs.

Utdelning

Utdelning är de pengar ett bolag betalar till sina aktieägare.

Man kan argumentera för att all aktieanalys bygger på att bolaget någon gång kommer betala ut pengar till aktieägaren. Oavsett om det sker idag eller om 100 år så baseras värderingar på att bolaget en dag ska betala ägarna.

Det finns många saker som är viktigare att kolla på än utdelningar när man analyserar ett bolag, men att bolaget delar ut pengar kan vara ett tecken på att bolaget går så bra att man har svårt att återinvestera pengarna.

Eftersom bolag som delar ut pengar ofta är mogna är utdelande bolag ofta en bra start för nybörjare. Dessutom är det en häftig känsla när man börjar få betalt för de aktierna man har.

Glad man som det regnar pengar på. Bild från Pixabay

Ett bolag med stabil utdelningstillväxt brukar även ha en likvärdig stabil vinsttillväxt. En utdelningsjägare bör ha koll på hur stor del av vinsten (eller fritt kassaflöde) bolaget delar ut till sina aktieägare.

Ett bolag som delar ut mindre än 60% av vinsten har ofta utrymme att höja utdelningen ytterligare och behöver inte skära ner om vinsterna faller.

Ett bolag som delar ut en större andel av vinsten behöver absolut inte vara ett dåligt bolag eller ha ostabil utdelning, men när man hamnar runt 80% bör man dra öronen åt sig lite extra.

Viktigt att veta i en aktieanalys

Det viktigaste i en bolagsanalys är att förstå vad du köper – hur bolaget tjänar pengar och vilka produkter som är på G. Vet du inte vad bolaget gör kommer du aldrig förstå hur dom kommer prestera i framtiden och därmed blir ev. siffror som du använder när du räknar ut aktiens pris helt värdelösa. ”Skit in, skit ut” helt enkelt! Därför bör du lägga den allra största delen av din analys här, uppskattningsvis 95% av tiden!

Det här steget är enligt mig det roligaste, men även det mest tidskrävande.
Det är nu du lär känna bolaget på djupet och dessutom bekräftar att de siffror du tidigare tittat på är rimliga. Det är även här du skapar en uppfattning om hur du tror bolaget kommer prestera framöver.

Det är berättelsen som ger värderingen sin själ.
– Aswath Damodaran, även kallad Värderingsdekanus

Bloggar och Youtube

Genom att läsa bloggar och kolla youtube kan du sondera terrängen och få sammanfattad info av någon som redan gjort massor med research. Problemen kommer när personen inte gjort research och/eller har starka åsikter om analysen.
Ska du följa någon är det viktigt att det är någon du tror på och beundrar. Kom ihåg att de allra flesta som ger dig info har någon baktanke. Tyvärr är det ofta för att sälja dig något eller att driva upp priset på en aktie för att sedan kunna sälja den. Men genom att få sammanfattad info från flera olika källor får du ofta veta på det viktigaste i ett bolag, och därmed även en grund att bygga vidare din analys på.

VD-ord

Ett bra sätt att lära sig om bolaget är genom att besöka bolagets hemsida.
Genom att läsa “OM” och bolagens VD-ord på rapporterna där VDn brukar skriva några ord om föregående period och vad som händer framöver.
Här får du snabbt lära dig bolagets syn på framtiden.
Rapporterna finns på respektive hemsida under “Investor Relations”.
Ett alternativ är att googla “Årsrapport 2021 Björn Borg” för att hitta rapporten.

Kom ihåg att när du läser VD-orden är det ofta insäljande av verksamheten och i många fall är det dessutom endast VDns signatur medan orden egentligen kommer från annat håll.
Ett bra sätt att syna VD-orden är att läsa några gamla rapporter från VDn och jämföra med bolagens utfall
– Blev det succé som VDn skrev, eller levde man inte upp till det man sagt?
– Vågar man ta ansvar för tidigare fel eller nämner man det inte alls?

Genom att kolla på detta får man upp en bild VDns trovärdighet och integritet.

Du kan även läsa eller lyssna på gamla transkript från bolagens Q/A där journalister och analytiker får fråga ut bolaget. Eftersom frågorna kommer utifrån och ibland oväntat. Du kan ofta hitta transkript på yahoofinance.com.

Svartvit bild på Warren Buffett. Källa Pixabay.

Du vill ha en styrelse med hög integritet.
Någon sa en gång att när man letar efter människor att anställa bör man kolla efter tre egenskaper: integritet, intelligens och energi. Och om man inte har den första egenskapen så kommer de två andra ta död på dig.
– Warren Buffett om vikten av integritet

Insynsköp och ägande

För att ta reda på ledningens trovärdighet kan man även kolla hurvida de har “Skin in the game”, med andra ord om ledande personer har eget innehav i bolaget.
På svenska bolag är detta ofta väldigt lätt då det brukar stå under presentationen av styrelsen och/eller i bolagens rapporter.

När du läser en rapport på datorn kan du använda dig av sökfunktionen CTRL+F.
Denna funktionen kommer vara din bästa vän när du letar efter specifika sidor, t.ex. i detta fall där du kan söka på “Innehav”.

Jag ser gärna att ledningen har långsiktigt incitament för att driva bolaget framåt i egenintresse.
Om VD och styrelse har stort innehav innebär det att de kommer göra vad de kan för att aktiekursen på sikt ska stiga. Det innebär dessutom att de tror på bolaget.

Även bonusar som är kopplade mot långsiktiga milstolpar eller stora aktieinnehav brukar vara ett bra sätt se om bolaget har rätt chaufförer.
Om bolagens toppar har stora och återkommande bonus som inte relaterar till resultatet är det en varningsflagg, har ledande personer dessutom skralt innehav bör man fundera på varför.
Ju snarare insynspersoner har köpt aktier i bolaget desto mer intressant är det! 

På Finansinspektionens verktyg för insynsköp kan du enkelt se om ledande personer köper och säljer.

Fler frågeställningar i bolagsanalysen

Stämmer bolagets siffror?
Ibland har externa källor fel när dom fyller i, ta därför för vana att alltid dubbelkolla bolagens siffor i rapporterna.

Varför har bolaget låg P/E?
Vanligen beror detta på att aktiemarknaden inte tror att bolaget kommer prestera likadant framöver. T.ex. kan bolaget gjort en extra hög vinst p.g.a. en engångsförsäljning som boostat vinsten tillfälligt eller så är hela branschen i skakning. Oavsett kommer du lära dig massor om bolaget när du försöker ta reda på varför!

Kommer vinsten nästa period vara likadan?
Kolla upp vad styrelse och analytiker tror. Bolagens rapporter och YahooFinance är bra källor för detta.
Du kan även ha en mer “hands on” approach där t.ex. du undersöker hur välfyllda butikerna.

Hur kommer det se ut i framtiden?
Genom att läsa VD-orden får du ofta reda på vad som är på G framöver.
Att veta om bolaget utvecklar nya produkter, planerar inköp eller har pågående stämningsansökningar mot sig är viktigt för att förstå bolagets framtid.

Är bolaget cykliskt?
Cykliska bolags resultat kan svänga väldigt mycket beroende på var i cykeln man är. Ett fantastiskt bolag kan därför snabbt gå från hög vinst till negativt resultat. Det är inte fel att investera i dessa bolag, men du bör veta att det kan svänga fort och kanske även göra ett försök att förstå var i cykeln vi är.

Hur har förutsättningarna ändrats sedan rapporten skrevs?
Rapporterna kommer ut varje kvartal. Vad har hänt i världen sedan dess som kan påverka bolaget?
Om bolaget gjort större saker med pengarna sedan förra kvartalsrapporten måste de informera marknaden om detta. Det står med på Investor Relations-sidan och i Avanza-appen under nyheter.

Respekterar jag bolaget?
Ställ dig frågan om du är okay med hur bolaget tjänar sina pengar. Står du bakom bolagets idé och hur dom tjänar pengar brukar vara ett bra sätt att välja bolag man vill hålla långsiktigt. Dessutom kan bolag med tveksam moral åka på sanktioner.

Måla upp en story där du beskriver varför bolaget är ett bra köp.
Om du skriver ner vad du tror om bolaget har du bra underlag nästa gång du funderar på att köpa, sälja eller behålla bolaget. Kolla på lappen på lappen och fundera på om något har ändrats sedan sist.
Det ska helst inte ha stora ord utan på ett enkelt sätt förklara varför du tror på bolaget.

Hur står sig bolaget mot konkurrenter?
På borsdata.se kan du se valt bolags konkurrenter genom “Andra bolag i samma bransch” så du hittar när du sökt på ditt bolag.

Går det att kopiera verksamheten?
Om det är lätt att replikera ett bolags position på marknaden är det svårt för bolaget att tjäna stora pengar på sikt.

Hur påverkas bolaget av omvärlden?
Politiska beslut, naturkatastrofer, valutaändringar, lagförslag osv är ofta en grund till överreaktioner på börsen. 
Om bettingbolag får högre skatt i Sverige – hur stor verksamhet är i Sverige?
Om det blir jordbävning – Hur utspridda finns fastighetsbolagen? Vilken försäkring finns?
Om semikonduktörer inte kan importeras från Kina – Vilka bolag köper man från?

Kommer bolaget vara värt mer om 10 år?
Ett rak och okomplicerad fråga du bör ställa dig om du planerar att långsiktigt äga ett bolag.
Svaret på frågan är nästan lika svårt som ”bör jag investera i bolaget”.

Du kommer ha fel

Under andra världskriget analyserade man sina återvändande plan för att se var de blivit träffade, sedan förstärktes områdena.
Efter ett tag upptäckte man sin tankevurpa och kom på att man istället borde förstärka de platserna där återvändande plan INTE hade blivit träffade. Plan som blivit träffade men ändå kunde återvända hade ju inte tappat vitala funktioner

Genom att tänka “Var skulle jag vilja träffa för att förstöra planet” så har du inverterat problemet.
Det är egentligen fråga snarlik “Var ska jag förstärka planet för att det ska komma tillbaka”, men genom att vända på den blir det lättare och fokuserar dessutom på riskerna.

När det kommer till aktieanalys kan du tänka:
“Vilka risker finns i bolaget?” istället för “Hur stor uppsida finns i bolaget”
eller
“Vad händer om bolaget inte får godkänt av myndigheter?” istället för “Hur mycket kommer aktien att stiga vid godkännande från myndigheter?”.

Både uppsida och nedsida är såklart viktig, men genom att fokusera på låg risk kan du hitta assymetriska bet med låg risk och hög avkastning.
Så leta efter bolags risker och svagheter tvingar du dig själv att tänka konservativt, vilket är väldigt viktigt när du senare tar räknar ut bolagets värde.
Kom ihåg att du ibland har fel, även när du tror du har rätt. 

Invert, always invert – Charlie Munger

Hur man räknar ut en akties värde

Grunden för en bra investeringsförvaltare är att studera verksamheten och extrapolera framtida kassaflöden som bolaget troligen kan generera över de nästkommande åren.
Baserat på kassaflöden och förvaltning av tillgångarna, kan dom komma fram till den förväntade avkastningen om dom skulle ha köpt en del av bolaget till ett specifikt pris.
– Mohnish Pabrai

Nu har du förhoppningsvis hittat ett bra bolag du kan tänka dig att äga och eftersom du skapat dig god kunskap om bolaget brukar värderingen vara lätt! Därefter kan du lätt se om aktien handlas till rabatt eller inte.
Det finns många matematiska formler att använda. I på hemsidans aktiekalkylatorer får du uträkningarna serverade, utan att behöva öppna excel.
Kalkylerna är till för att hjälpa dig räkna på de antaganden du gör om bolaget och bygger på välbeprövade tekniker (lånade av bl.a. Warren Buffett, Aswath Damodaran och Phil Town) och bygger på logiken att varje aktiekurs på sikt styrs av dess bolags värde. Varje kalkyl innehåller information om hur du kan hitta relevant information för att göra uträkningen. 

Kalkyler aldrig kan ersätta sunt förnuft, men det kan förstärka det. Att knappa in siffror i en kalkyl är lätt. Men att knappa in rätt siffror kräver nyfikenhet, intresse, tid och logiskt tänkande.

Generellt sett vill du hitta ett estimerat snitt på de siffror du knappar in i kalkylerna och det är bättre att vara i underkant än överkant.
Kom ihåg att inte huvudlöst använda de senaste bolagssiffrorna. Använda istället din kunskap om bolaget för att bedöma om siffrorna är rimliga även i framtiden!

DCF-analys

Den vanligaste uträkningen för att värdera aktier är DCF-analysen.
Metoden går ut på att beräkna summan av bolagets framtida kassaflöden.
Därefter beräknar du bort ditt procentuella avkastningskrav från kassaflödet varje år.
Sedan begränsar du uträkningen till 10 år och sätter istället en multipel på sista årets kassaflöde.
När du sedan summerar samtliga års kassaflöden får du fram vad bolaget bör vara värt idag.

Med andra ord räknar du ut hur mycket du ska betala för ett bolag idag för att få en specifik avkastning i framtiden.

Exempel:

DCF med uträkningar på ett exempelbolag.

Bolag A kostar 150kr och har ett fritt kassaflöde på hela 19kr per aktie.

Du är lite sugen på bolaget och trots att du tror branschen håller på att dö ut så antar du att bolagets kassaflöde kommer att fortsätta runt 19kr per aktie närmsta 10 åren.

I takt med att inflationen ökar kommer dessa 19kr vara värt mindre och mindre.
Och eftersom du (i detta exempel) har ett avkastningskrav på minst 10% räknar du bort ditt avkastningskrav från kassaflödet, istället för inflationen. Så får du fram det diskonterade värdet på det fria kassaflödet.

När du summerat ihop samtliga 10 årens diskonterade fria kassaflöde beslutar du att bolaget är värt 10 gånger mer än sista årets fria kassaflöde vid en försäljning.

10 års kassaflöde + försäljnings = Rimligt pris idag (nuvärde).
Bolaget är alltså värt 190kr per aktie enl. din uträkning.

DCF med uträkningar på ett exempelbolag.

Bolag B kostar 200kr och har ett frittkassaflöde på 10kr per aktie.

Bolaget växer 10% per år och du känner dig säker på att detta kommer fortsätta.

Även på Bolag B önskar du 10% avkastning per år.
Trots den höga tillväxten är du osäker och tror att bolaget endast kommer kunna säljas för en multipel på 10.

Du räknar att rimligt pris blir 181,82kr per aktie.

Så vilket bolag är bäst?
Matematiskt är Bolag A det bästa köpet eftersom bolaget är värt mer än aktien handlas för.
Bolag B är dyrare än det du anser bolaget vara värt.

Men hela uträkningen bygger på antaganden.
Vad händer t.ex. om Bolag A inte kan försvara sina andelar i en döende bransch?
Eller om Bolag B ökar tillväxten? I Bolag B har du dessutom varit ganska konservativ med försäljningsmultipeln.

Det finns alltså väldigt många om och men när man gör en uträkning, som helt grundar sig i din vetskap och tro på bolaget. Detta är även anledningen till att olika professionella institut kan ha helt olika åsikter om samma bolag, därför är det bäst att skapa sig en egen uppfattning.

Bilderna i exemplen är endast för att visa hur en DCF fungerar, även den ”enkla DCF-uträkningen” är något mer komplex.

Återbetalningsmetoden, en nybörjarvänlig analysmetod

Till dig som just börjat värdera aktier föreslår jag Återbetalningsmetoden.
På många sätt kan man beskriva Återbetalningsmetoden som en simplifierad DCF.
Men i Återbetalningsmetoden fokuserar du på vinst per aktie och räknar inte med befintlig kassa eller försäljningsmultipel.
Istället kollar du på vinsten och dess tillväxt för att se hur många år det tar för bolaget att tjäna in nuvarande aktievärdet.

I Återbetalningsmetoden behöver du veta bolagets historiska vinst per aktie. Genom detta vet du hur mycket bolaget växer per år och därigenom hur många år det tar innan bolagets ackumulerade vinst är högre än dagens aktiekurs.

Fler aktiekalkylatorer

Innan du hittar din favoritkalkylator kan det vara smart att göra flera olika uträkningar på samma bolag!

Varför uppstår köplägen?

Mr. Markets jobb är att förse dig med priser.
Ditt jobb är att lista ut om det är till din fördel att agera på dessa.
Du behöver inte göra affärer med honom bara för att han konstant ber dig.
– Benjamin Graham

Mr Market beskrevs först i boken Intelligent Investor av Benjamin Graham och har därefter blivit citerad i flera olika sammanhang, inte minst av Grahams lärjunge Warren Buffett.
I boken är Mr. Market din manodepressiva affärspartner som varje dag erbjuder dig att köpa eller sälja bolaget. Priset som han är redo att betala eller sälja för varierar beroende på hans humör.
Eftersom du vet att han snart kommer återkomma med ett nytt förslag kan du vänta på ett riktigt bra erbjudande.

När ska man köpa aktier?

Graf på när man ska köpa aktier baserat på fundamental analys och säkerhetsmarginal

Om du vet vad ett bolag är värt och håller känslorna i styr kan du räkna med att marknaden förr eller senare kommer ge dig ett riktigt bra erbjudande. Det är upp till dig om tar erbjudandet eller fortsätter vänta.

Du vill köpa för ett lägre pris än det du anser bolaget är värt, gärna med en säkerhetsmarginal. Säkerhetsmarginalen är ditt rimliga pris med en viss procent avdraget, t.ex. 30%.
På detta sätt kan du ha fel, men ändå göra en bra affär!
Omvänt bör du även fundera på ev. sälj när aktiekursen är långt över rimligt pris.

“Köp lågt, sälj högt” helt enkelt!


Oavsett om du fokuserar på tillgångar, kassaflöden eller story är det bolagets egenskaper du värderar och vad dessa kan betala dig i framtiden. Det är själva grunden i en fundamental aktieanalys.

Dom stora pengarna är inte i att köpa och sälja, men i väntan.
– Charlie Munger

När du väl hittat ett köpvärt bolag är det bara att vänta på rätt pris. Medan du väntar kan du fundera på hur bolaget passar in i din portfölj och hur stor del av ditt kapital du ska investera, men det är en annan historia.

Vidareutbildning inom aktieanalys!

Här har jag samlat några resurser som kan vara bra att kolla på om du vill lära dig mer om fundamental aktieanalys!

Bra aktieböcker

5 nybörjarvänliga böcker:
Rekommenderas att läsas i följande ordning.
1. One Up On Wall Street – Peter Lynch.
2. The Dhandho Investor – Mohnish Pabrai.
3. You Can Be A Stock Market Genious – Joel Greenblatt.
4. Rule#1 – Phil Town.
5. InvestED – Danielle Town.

Tre tyngre aktieböcker du ”måste” läsa:
1. Intelligent Investor – Benjamin Graham.
2. Security Analysis, Sixth Edition – Benjamin Graham & David L. Dodd.
3. Margin Of Safety – Seth A. Klarman.

Gratis aktieutbildning på webben

Slutligen vill jag tacka dig för att du tagit dig tid att läsa texten, samt önska dig en god framtida avkastning!
Har du några frågor är du mer än välkommen att skriva.
Kontaktformulär hittar du här!

Om Rimligtpris.se
Jag har investerat på börsen i över 10 år, och sedan jag fick mitt första barn 2017 har aktieanalys varit ett av mina största intressen.
På Rimligtpris.se får du ta del av mina tankar och verktyg för att nå ekonomiskt oberoende. Här kan du läsa mer om mig och hemsidan.

Ansvarsfriskrivning
Sidan kan innehålla reklam och affiliate-länkar. Det innebär att jag kan få ersättning om du besöker sidan eller gör ett köp via en av länkarna. Det kostar dig inget extra.
Jag är ingen rådgivare och detta är ingen rekommendation. Basera inga beslut på denna text utan gör istället din egen analys. Du kan förlora pengar på aktiehandel och historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.

Om Rimligtpris.se
Jag har investerat på börsen i över 10 år, och sedan jag fick mitt första barn 2017 har aktieanalys varit ett av mina största intressen.
På Rimligtpris.se får du ta del av mina tankar och verktyg för att nå ekonomiskt oberoende. Här kan du läsa mer om mig och hemsidan.

Ansvarsfriskrivning
Sidan kan innehålla reklam och affiliate-länkar. Det innebär att jag kan få ersättning om du besöker sidan eller gör ett köp via en av länkarna. Det kostar dig inget extra.
Jag är ingen rådgivare och detta är ingen rekommendation. Basera inga beslut på denna text utan gör istället din egen analys. Du kan förlora pengar på aktiehandel och historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.