Evolution aktie (EVO) – Fundamental och teknisk analys

Är Evolution AB (EVO) en bra aktie?

Här finner du data och uträkningar för hjälpa dig avgöra om Evolution (EVO) är en bra aktie att köpa, både enligt fundamental och teknisk analys.

All data på sidan uppdateras med minst 15 minuter fördröjning.

Innehållsförteckning

Evolution AB skapades 2006 och är idag är världsledande inom utveckling av betting-spel online, så kallade onlinekasinon. Evolution utvecklar och underhåller spel som används av fler än 600 andra bolag, så kallad B2B (business to business). Några av kunderna är Mr Green, Svenska Spel och Betsson.

Verksamheten kräver inte stora pengar utan är bra på att generera kassaflöde med små tillgångar. Dessutom är det svårt för konkurrenter att börja med en liknande verksamhet. Eftersom bolaget inte kräver några större tillgångar för att generera rejäla kassaflöden har ROIC och ROC historiskt varit extremt bra, till och med över 100% vissa år.

Sedan 2013 har Evolutions omsättning stigit med mer än 50% per år och under Q4 2022 var bolagets omsättning fördelad på följande regioner:
5,5% Norden
5,5% UK
30,5% Övriga Europa
33,5% Asien
14% Nordamerika
11% Annat

En sådan explosionsartad tillväxt är självklart svårt att fortsätta med ju större bolaget blir, utan investerare bör istället förvänta sig en lägre framtida tillväxt. Men i takt med att tillväxten har bolaget visat ökande marginaler.

De senare åren har bolaget varit med i betting-expansionen i USA vilket krävt en del investeringar.
Evolution, som är en gigant, väntas kunna skörda frukterna av sina investeringar på den nya enorma amerikanska marknaden inom en snar framtid.

En av de viktigaste kontrollerna jag, likt många andra värdeinvesterare, gör är att se om ledande personer har innehav i bolaget.
Ett litet mörkt moln är att grundarna Fredrik Österberg och Jens von Bahr under 2021 tillsammans sålde 4,2 miljoner aktier i Evolution (som bl.a. DagensPS skrev om), kvar har de ett gemensamt innehav på nästa 11 miljoner aktier.
Vid ett aktievärde på 1000kr innebär det ett innehav värt 11 miljarder kronor, dessutom har VDn ett innehav på 584 923st aktier.
Därmed kan man konstatera att ledningen fortfarande har intresse att aktiekursen stiger.

Man kan knappas kalla Evolution för ett samhällsnyttigt bolag och största kritiken brukar vara dess bransch. En investerare bör vara klar med sina åsikter om betting innan den investerar i bolaget.
Jag är övertygad om att Evolution Gaming skulle anses som en svensk stolthet, om det inte vore för branschen dom verkar inom.

Läs mer om bolaget på Evolutions hemsida:
Rapporter
Märken
Spel
Kunder
Ledning
Styrelse
Nyheter

Bolaget brukar kallas Evolution, Evolution Gaming och Evo.

Mår bra i sämre tider.

Rimligt pris EVO aktie

Det går att värdera Evolution Gamings aktie på flera sätt.
Några exempel är analys genom DCF, Margin of safety, substansvärde och tillväxt över P/E.
Enligt mina automatiska datavärderingar är Evolution värd:

Grönmarkerade siffror indikerar att bolaget är billigt och aktien ett potentiellt bra köp.

Eftersom värderingarna baseras på historisk data och Evolution Gaming har haft en fantastisk tillväxt senaste 10 åren kan värderingarna anses höga.

Min personliga DCF skulle räkna på ca 30% tillväxt första 5 åren och därefter 15% tillväxt.
Detta skulle innebära att aktien per idag (2023-03-21) skulle vara värd runt 1075 kr för en potentiell avkastning på 15% per år.

Här kan du göra en egen DCF-värdering.

Återbetalningsmetoden
Visar hur många år det tar för bolagets fria kassaflöde att betala av aktiekursen.
Under 7 år är att föredra. Över 10 år är mindre bra.
Räknar inte med bolagets tillgångar och skulder.

Regler för uträkningen på sidan:
Uträkningen sker på Fritt kassaflöde (TTM) och tillväxt (senaste 5 helåren).
Framtida tillväxt baseras på omsättningstillväxt de senaste 5 åren.

Klicka här för att läsa mer om Återbetalningsmetoden och göra en egen värdering.

DCF – Diskonterat kassaflödesanalys
Metoden går ut på att beräkna summan av bolagets framtida kassaflöden.
Därefter beräknar du bort ditt procentuella avkastningskrav från kassaflödet varje år.
Sedan begränsar du uträkningen till 10 år och sätter istället en multipel på sista årets kassaflöde.
Därefter summerar du samtliga års kassaflöden. När du sedan adderar tillgångar får du fram vad bolaget bör vara värt idag.

Regler för uträkningen på sidan:
Uträkningen sker på Fritt kassaflöde (TTM) och tillväxt (senaste 5 helåren).
Framtida tillväxt baseras på omsättningstillväxt de senaste 5 åren, därefter halveras tillväxten.
Omsättningstillgångar räknas med.
Schablonkostnad för skulder är 3% och räknas bort från fritt kassaflöde.
Avkastningskrav 10%.
Multipel-schablon = 13.

Här kan du läsa mer om DCF-analys och göra en egen värdering!

MOS
Margin of Safety-kalkylatorn är tagen från Phil Towns bok Rule#1 Investing.
Uträkningen är en sorts enklare variant av DCF-värderingen och baseras på nuvarande P/E, historisk tillväxt, avkastningskrav och vinst per aktie.
Bolagens värderingar ser sällan bra ut med denna uträkning, men när man hittar ett som ser bra ut bör bolaget utredas!
Räknar inte med bolagets tillgångar och skulder.

Regler för uträkningen på sidan:
Följer boken så noga det går, men med små variationer.
Uträkningen sker på Vinst per aktie (TTM) och tillväxt (senaste 5 helåren).
Det högsta av snitt P/E senaste 5 åren och tillväxt x2 utgör multipeln som ligger till grunden för uträkningen.
Multipeln kan inte vara lägre än 8.
Historisk tillväxt får max vara 15%.
Avkastningskravet är 15%.
Framtida tillväxt baseras på omsättningstillväxt de senaste 5 åren.
Phil Town förespråkar att man även ska ha 50% säkerhetsmarginal. Detta är inte medräknat men lätt att själv tillämpa genom att halvera rimligt pris enl. MOS-uträkningen.

Här kan du läsa mer om MOS och göra en egen värdering!

Värdering av bolagets egna kapital.

Tillgångar minus skulder. Delas sedan på antalet aktier.

Ju högre siffra i ”Tillväxt högre än P/E” desto bättre. En siffra över 1 signalerar ett billigt pris.
Framtida tillväxt baseras på omsättningstillväxt de senaste 5 åren.

Tillväxt delat på P/E.

En siffra över 2 innebär att bolaget har dubbelt så stora lättomsatta tillgångar som skulder som ska betalas inom kort.

Genom att jämföra omsättningstillgångarna med bolagets skulder kan man få sig en bild av hur stabilt bolaget är.

En siffra över 1 innebär att bolagets rörelsekapital är större än långfristiga skulder.

Om bolagets rörelsekapital (omsättningstillgångar – kortfristiga skulder) är högre än långfristiga skulder lär bolaget inte gå i konkurs, såvida inte några riktigt dåliga beslut tas.

När underliggande dokument inte får kontakt med Google blir många av uträkningar ofullständiga.
Dessa taggas då med #SAKNAS och rättas oftast automatiskt inom 15 minuter men kräver att du laddar om sidan.

Återbetalningsmetoden, DCF och MOS kräver positiva kassaflöden. Om ett bolag redovisar negativt kassaflöde eller vinst innebär det att bolagets värde blir negativt. Eftersom du såklart inte får betalt för att köpa ett bolag, vilket uträkningarna kan antyda, har jag valt att sätta ett sträck (-) på bolag med negativa kassaflöden och vinster.

Evolution utdelning 2023

Evolutions utdelningar till aktieägarna sker vanligtvis i april.

På årsstämman 2023 fastställdes utdelningen till 2,00 euro per aktie.
Detta motsvarar ca 22,5 kr per aktie.

Bolaget gjorde sin första utdelning 2015, utdelningen var då 0,60 kr per aktie.
Evolutions tillväxt har varit explosionsartad, likaså dess utdelningstillväxt.

Evolution utdelningspolicy:
”Evolution Gamings styrelse har antagit en utdelningspolicy som säger att bolaget ska dela ut minst 50 procent av nettovinsten årligen. ”

Historisk utdelning per aktie:
2023-04-17: 22,63 kr.
2022-04-21: 14,60 kr.
2021-04-27: 6,87 kr.
2020-06-29: 4,42 kr.
2019-05-06: 2,55 kr.

Skulle man föreslå Evolution i en långsiktig utdelningsportfölj skulle många utdelningsjägare snabbt avfärda bolaget p.g.a. dess låga direktavkastning.

Men eftersom fritt kassaflöde täcker utdelningen år efter år, bolagets rejäla tillväxt samt stabila position anser jag att Evolution bör finnas i en utdelningsportfölj med fokus på framtiden.

Utdelningsandelen på 60% av bolagets fria kassaflöde bör ge utrymme för ytterligare tillväxt.

Kom ihåg att för att vara berättigad en utdelning måste du äga aktien INNAN x-dagen. För Assa Abloy är X-dagen oftast ungefär en vecka innan utdelningen.
Genom att kolla på Avanza.se och klicka på ”Nästa utdelning” för respektive bolag kan du enkelt se X-dag.

Teknisk analys EVO aktie

Teknisk analys är inte bara för traders utan kan även kombineras med fundamental analys för att hitta rätt tillfälle att köpa en aktie.

Den tekniska analysen bygger på en sammanfattning från oscillatorer och glidande medelvärden och uppdateras löpande. Intervallet är förinställt på en vecka, men du kan själv välja period genom att klicka på önskat intervall eller ”More” i bilden.

Vill du läsa mer om analysens parametrar kan du klicka på EVO i bilden.

På Tradingview.com kan du screena, få fundamental information om bolag samt rita och läsa mängder tekniska analyser. Skapa gärna ett gratiskonto genom att klicka på EVO i någon av bilderna.

Bolagsdata Evolution AB

Slutord

Likt andra onlinekasinon är Evolution konjunkturokänsliga. Faktum är att betting snarare ökar ju sämre ekonomi människor får, på samma sätt som inköp av skräpmat ökar, vilket kan bero på att man ”unnar” sig det man kan.

Evolution säljer ”hackar och spadar” till bettingbolag och lär inte vara lika känsliga för regleringar som de bolag som jobbar med B2C (business to customer).
Dessutom har Evolution en ganska trevlig geografisk spridning och med många tunga kunder.

Men det gäller att ha tungan rätt i mun eftersom gemene man, och därmed även politiker, inte har mycket tillövers för bettingbranschen.
Några större snedsteg skulle kunna leda till hårdare tag vilket självklart skulle slå mot Evolutions verksamhet.

För att rättfärdiga aktiekursen måste bolaget fortsätta sin fantastiska tillväxtresa, men det gäller att se upp så man är fortsatt compliant och inte drar åt sig ögonen från de som bestämmer.

Man kan tycka att jag är sen på bollen som började investera i bolaget i slutet av 2022, men jag anser att bolaget har mycket kvar att ge och är klart undervärderade om priset är under 1000kr per aktie.

Om Rimligtpris.se
Jag har investerat på börsen i över 10 år, och sedan jag fick mitt första barn 2017 har aktieanalys varit ett av mina största intressen.
På Rimligtpris.se får du ta del av mina tankar och verktyg för att nå ekonomiskt oberoende. Här kan du läsa mer om mig och hemsidan.

Ansvarsfriskrivning
Sidan kan innehålla reklam och affiliate-länkar. Det innebär att jag kan få ersättning om du besöker sidan eller gör ett köp via en av länkarna. Det kostar dig inget extra.
Jag är ingen rådgivare och detta är ingen rekommendation. Basera inga beslut på denna text utan gör istället din egen analys. Du kan förlora pengar på aktiehandel och historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.