Aktievärderingar OMXS30

Här har jag sammanställt en lista med aktievärderingar baserat på kvantitativ bolagsanalys.
Målet är att ge dig en snabb översikt för att hitta de potentiellt mest undervärderade aktierna på Stockholmsbörsen.

Data på sidan är fördröjd med minst 15 minuter.
Sidan uppdateras kontinuerligt då bolagens rapporter läggs in.
Undersidor för bolagen på listan läggs till allteftersom.

Vad är OMXS30?

OMXS30 är ett aktieindex, dvs ett statistiskt mått av en grupp aktier, som består av de 30 mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen.
Bolagen kan bytas ut den första handelsdagen i januari och juli beroende på aktiernas omsättning tidigare halvår.
För att en aktie ska få komma in på listan måste den vara topp 15 omsättning och för att åka ut måste den vara utanför top 45.

Hur funkar “Aktievärderingar OMXS30”?

Samtliga uträkningar är datavärderingar som baserat på historisk data.
Varje uträkning sker automatiskt och på samma sätt oavsett bolag.
Grön-markerade siffror innebär att bolaget ser bra ut enligt uträkningen.
Bolag med två eller fler gröna fält har potential att vara ett bra köp.

Genom att använda listan och lite sunt förnuft kan du hitta bra aktier att köpa just nu.

Återbetalningsmetoden visar hur lång tid det skulle ta för bolaget att använda sitt fria kassaflöde för att köpa hela bolaget baserat på dagens bolagspris.
DCF räknar ut vilket pris en aktie bör ha för att avkasta 10% per år baserat på fritt kassaflöde.
MOS räknar ut vilket pris en aktie bör ha för att avkasta 15% per år baserat på vinst per aktie.

Positiva siffror indikerar att bolaget har en direkt uppsida utöver avkastningskravet.
Negativa siffror visar hur många procent bolagets aktie måste gå ner för att kunna ge respektive uträknings avkastningskrav.

Exempel:
Om en aktie visar +10% på DCF-uträkningen har bolaget först 10% direkt uppsida och därefter en 10% förväntad årlig avkastning.
Om en aktie visar -50% på MOS-uträkningen innebär det att bolaget bör halveras innan bolaget kan börja avkasta 15% per år.

Längre ner på sidan kan du läsa mer om uträkningarna.

Hur värderar man ett bolag?

Det finns många olika sätt att värdera bolag på.
För analys av en bank är ROE och P/B ytterst intressant.
I ett tillväxtföretag kanske du snarare kollar på att P/E är lägre än förväntat tillväxt och att skulderna ser bra ut.
För ett stabilt och moget bolag kollar man gärna på på uträkningar av kassaflöden eller vinster (t.ex. Återbetalningsmetoden, DCF och MOS).
Vill du likvidera ett bolag är P/B en bit under 1 att sträva mot.
För cykliska bolag bör du veta var i cykeln bolaget befinner sig.
För råvaru-baserade aktier bör du ha en åsikt om efterfrågan och tillgång.

Om du klickar på bolagen har jag försökt beskriva vad man kan kolla på, men det finns ingen silver bullet utan man måste hitta sin egen väg.
Vill du ha en knuff i rätt riktning så har jag skrivit en nybörjarvänlig steg för steg-guide till Hur man gör en fundamental aktieanalys.

Bör jag köpa bolag baserat på “Aktievärderingar OMXS30“?

Nej, du bör inte fatta ekonomiska beslut baserat på denna sida.
Warren Buffett vill inte veta vad en aktie kostar innan han börjar researcha bolaget. Motiveringen är att det färgar hans syn på bolaget.
Med den här screenern har vi gått åt helt andra hållet och räknat ut ett värde utifrån historisk data och vilken uppsida från befintligt pris detta innebär. Anledningen är att vi förmodligen inte har samma tid och läshuvud som Warren Buffett och istället behöver sålla mellan bolagen innan vi påbörjar vår analys.
Historiska värden ger endast hintar om framtiden, och vid ett ovanligt bra eller dåligt år kommer siffrorna i listan variera rejält.

Därför bör denna sida på sin höjd ses som en sorts screener för att få en snabb överblick.

Bör jag sälja bolag baserat på “Aktievärderingar OMXS30“?

Nej, du bör inte fatta ekonomiska beslut baserat på denna sida!
Bara för att siffrorna visar negativt värde innebär inte det att bolaget måste vara övervärderat.
Uträkningen från historiska siffror kan exempelvis inte förstå vilken framtid bolaget har.
Bolag som investerat mer än vanligt senaste året blir ofta straffat i uträkningarna.

Mer om uträkningarna

Återbetalningsmetoden
Visar hur många år det tar för bolagets fria kassaflöde att köpa hela bolaget baserat på dagens bolagspris.
Under 7 år är att föredra. Över 10 år är mindre bra.
Räknar inte med bolagets tillgångar och skulder.

Regler för uträkningen på sidan:
Uträkningen sker på Fritt kassaflöde (TTM) och tillväxt (senaste 5 helåren).
Framtida tillväxt baseras på historisk tillväxt av eget kapital senaste 5 helåren+utdelning.

DCF
Metoden går ut på att beräkna summan av bolagets framtida kassaflöden.
Därefter beräknar du bort ditt procentuella avkastningskrav från kassaflödet varje år.
Sedan begränsar du uträkningen till 10 år och sätter istället en multipel på sista årets kassaflöde.
Därefter summerar du samtliga års kassaflöden. När du sedan adderar tillgångar får du fram vad bolaget bör vara värt idag.

Regler för uträkningen på sidan:
Uträkningen sker på Fritt kassaflöde (TTM) och tillväxt (senaste 5 helåren).
Framtida tillväxt de första 5 åren baseras på historisk tillväxt av eget kapital de senaste 5 helåren
+utdelning, därefter halveras tillväxten.
Omsättningstillgångar räknas med.
Schablonkostnad för skulder är 3% och räknas bort från fritt kassaflöde.
Avkastningskrav 10%.
Multipel-schablon = 13.


MOS
Margin of Safety-kalkylatorn är tagen från Phil Towns bok Rule#1 Investing.
Uträkningen är en sorts enklare variant av DCF-värderingen och baseras på nuvarande P/E, historisk tillväxt, avkastningskrav och vinst per aktie.
Bolagens värderingar ser sällan bra ut med denna uträkning, men när man hittar ett som ser bra ut bör bolaget utredas!
Räknar inte med bolagets tillgångar och skulder.

Regler för uträkningen på sidan:
Följer boken så noga det går, men med små variationer.
Uträkningen sker på Vinst per aktie (TTM) och tillväxt (senaste 5 helåren).
Det högsta av snitt P/E senaste 5 åren och tillväxt x2 utgör multipeln som ligger till grunden för uträkningen.
Multipeln kan inte vara lägre än 8.
Historisk tillväxt får max vara 15%.
Avkastningskravet är 15%.
Framtida tillväxt baseras på historisk tillväxt av eget kapital senaste 5 helåren
+utdelning.
Phil Town förespråkar att man även ska ha 50% säkerhetsmarginal. Detta är inte medräknat men lätt att själv tillämpa genom att halvera rimligt pris enl. MOS-uträkningen.

Substansvärde
Värdering av bolagets egna kapital.
Räknar ut bolagets tillgångar minus skulder. Delas sedan på antalet aktier.

Blanka fält
P.g.a. bokföringsregler varierar fria kassaflöden och vinst per aktie för banker och investmentbolags.
Detta påverkar “Återbetalningsmetoden”, “DCF” och “MOS”. Därför har jag valt att hålla dessa fält blanka.
Du kan läsa mer om detta genom att klicka på respektive bolag.

Sträck istället för siffror
Återbetalningsmetoden, DCF och MOS kräver positiva kassaflöden. Om ett bolag redovisar negativt kassaflöde eller vinst innebär det att bolagets värde blir negativt. Eftersom du såklart inte får betalt för att köpa ett bolag, vilket uträkningarna kan antyda, har jag valt att sätta ett sträck (-) på bolag med negativa kassaflöden och vinster.

#SAKNAS!
När underliggande dokument inte får kontakt med Google blir många av uträkningar ofullständiga.
Dessa taggas då med #SAKNAS och rättas oftast automatiskt inom 15 minuter men kräver att du laddar om sidan.

Friskrivning

Jag är ingen rådgivare och detta är ingen rekommendation.
Misstag kan ha slunkit in, basera inga beslut på denna text utan gör istället din egen analys.
Du kan förlora pengar på aktiehandel och historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.

Datavärderingarna är grovt tillyxade estimat som enbart bygger på historisk data.
För att få en mer korrekt bild av bolagets egentliga värde föreslår jag att du gör en egen analys.
Sidans uträknade priser ska inte ses som en rekommendation utan i bästa fall som en första screen.

Notera att all data som läggs in hanteras manuellt på ett eller annat sätt och kan därför innehålla fel.
Dessutom kan inlagd data vara felaktig info till följd av fel i t.ex. system, handläggning eller information från rapporterande bolag.
Det är därför viktigt att du alltid kollar bolagens rapporter för att säkerställa att du har rätt siffror.

Då leverantörsregler om aktiedata från bl.a. Sverige är ganska strikta har jag valt att inte presentera mer än uträkningarna samt Tradingviews widgets.
Rimligtpris.se och leverantörer av data tar inget ansvar för ev. förluster som sker till följd av info på denna sida.

Jag och personer i min omgivning kan äga aktier i ett eller flera av bolagen, både direkt och indirekt.
Samtliga bolag hanteras dock på samma sätt och data ändras endast ifall leverantörens data är uppenbart felaktig, isåfall blankas bolagets uträkningar ut tills data från senaste kvartalsrapport lagts in manuellt.