Utdelningskalkylator

 Fokuserar på utdelning och dess tillväxt. Funkar bäst på bolag som historiskt haft stabil utdelning i flera år (t.ex. fastighetsbolag).

1. Det är få parametrar vilket innebär att små ändringar kan slå hårt i kalkylatorn.
2. Ofta svårt att räkna ut framtida årlig utdelningsökning då den grundas på flera antaganden.
3. Räknar inte med tillgångar och skulder.
4. Om bolaget gjort återkommande återköp av aktier bör dessa återköp per aktie räknas med i utdelning per aktie.

Borsdata.se
Gratistjänst för info om nordiska börsnoterade bolag (De har även en prenumerationstjänst för att se utomnordiska aktier samt mycket mer). Klicka i vänstra hörnet för att snabbsöka efter ditt bolag. Skriv bolagets namn och klicka sedan på bolaget några cm längre ned.
På ”Analysera” kan du bl.a. se hur utdelning, utdelningsandel och vinst per aktie ändrats senaste åren.
Quickfs.net
Gratistjänst. Nyckeltal för amerikanska bolag de senaste 10 åren. Finns även prenumerationstjänst för ytterligare info.
Yahoofinance.com
Nyckeltal och samlad info från bolagsrapporter senaste 5 åren, t.ex. kassaflöden, tillgångar och skulder. Hela världen.
Bolagens rapporter
Du hittar rapporterna genom att googla på Investor relations + bolagets namn.

Steg 1 handlar om att räkna ut historisk ökning. Detta används som hjälp att gissa framtida ökning. Har du redan en stark uppfattning om framtida ökning kan du hoppa direkt till steg 2.

Startvärde
Ordinarie utdelning per aktie från första året du räknar. Om du t.ex. utgår från perioden 2010-2019 skriver du i utdelningen per aktie i kronor (eller annan valuta) för 2010.
Har bolaget inte delat ut en längre tid kan du räkna på vinst per aktie och bedöma rimligheten från den siffran. Räkna helst med en börskris eller lågkonjunktur på börsen, räkna något år innan (även om du valt ett konjunkturokänsligt bolag).
Slutvärde
Senast bestämda ordinarie utdelning per aktie. Om du t.ex. utgår från perioden 2010-2019 skriver du i utdelningen per aktie i kronor (eller annan valuta) för 2019. Räknar du istället på vinst per aktie på ”Startvärde” måste du även göra det här, för att sedan kunna bedöma rimligheten. Utgå från senaste helårsrapport, om inte något extraordinärt som påverkat bolagets vinst hänt det året, ta i så fall året innan.
Perioder
Antal år från ”Startvärde” minus antal år från ”Slutvärde”.
2018-2019 = 1 period, 2015-2018 = 3 perioder. 2010-2019 = 9 perioder o.s.v.
Årlig utdelningsökning under perioden (går ej fylla i)
Ett hjälpmedel för att räkna ut ”Uppskattad framtida årlig utdelningsökning”. Ingen absolut sanning, men ofta en mycket bra fingervisning.
Uppskattad framtida årlig utdelningsökning (%)
Vad tror du om bolagets framtid? Kommer dom kunna bibehålla samma årliga utdelningsökning framöver? Att beräkna detta är ofta väldigt svårt, här är några förenklade tips:
– Utgå från ”Årlig utdelningsökning under perioden” i kalkylatorn.
– Kolla utdelningsandel (hur stor del av vinsten företaget delar ut). Om den har minskat under vald period kan det betyda att bolaget har mer utrymme för att öka utdelningen i framtiden, förutsatt att bolaget fortsätter utvecklas på samma sätt. Utdelningsandelen kan, som mycket annat, vara missvisande då den påverkas av t.ex. nedskrivningar av goodwill eller tillgångar.
– Snegla på analytikernas estimat, hur tror dom bolaget och dess utdelning kommer växa de närmsta åren?
– Läs på om bolaget!
– Tänk på att det är bättre att räkna för lågt än för högt då denna siffran även används som säkerhetsmarginal!
Förväntad avkastning per år (%) – Den lägsta lägsta avkastningen du vill ha för att investera. Observera att ”Förväntad avkastning” måste vara högre än ”Uppskattad framtida utdelningsökning per år”. Rimligtpris anser att man bör räkna på minst 15%.
Rimligt pris
Det värde du värderar aktien till, priset man kan anse aktien borde kosta idag utan ytterligare marginal för fel eller extra uppsida. Kan användas av vissa som säljsignal när aktiepriset överstiger detta belopp.