Aktieanalyser

Aktieanalyser med fokus på värdeinvestering

The secret of investing is to figure out what something is worth, then pay a lot less for it. – Joel Greenblatt

Coca-Colas till omsättning största bryggeri/buteljerare.
Analys skapad 2022-09-02. Pris uppdaterat 2022-09-02.

En del för del analys av Investors innehav.
Analys skapad 2022-01-21. Pris uppdaterat 2022-01-21.

Jämförelse av två fängelseaktörer i USA.
Analys skapad 2021-12-03. Pris uppdaterat 2021-12-03.

Kanadensiskt bolag med fokus på bensinstationer och närbutiker.
Analys skapad 2021-11-01. Pris uppdaterat 2022-06-04.

Kinesiskt holdingbolag som är världsledande inom spel och driver Kinas största plattform.
Analys skapad 2021-05-16. Pris uppdaterat 2022-03-15.

Holländskt internet-nishat investmentbolag vars portfölj har stor övervikt mot Tencent.
Analys skapad 2021-06-11. Pris uppdaterat 2022-03-15.

Jag räknar ut via ut någon av mina kalkylatorer och du kan se skärmdumpar på ursprungliga uträkningen i analysen.
Allteftersom tiden går kommer det rimliga priset uppdateras, men analysen kommer i sin helhet ligga kvar.
Jag tror inte är något fan av att man räknar in volatilitet i aktieanalysen, så istället för WACC räknar jag ut vad lånekostnaden blir och räknar bort detta från det fria kassaflödet. Avkastningskravet kan således vara statiskt på 15%.
Hurvida man bör investera när avkastningskravet är nått är upp till var och en.

Har ingen riktig “mall” men nedan kommer ett exempel på vad jag kollar på:
Ju stabilare bolag, desto lättare är det oftast att värdera. Tyvärr är dessa oftast dyra för mig just p.g.a. deras stabilitet och förutsägbarhet. Dagligvaruhandel i Sverige är en sådan marknad.
Nedan har jag skrivit om en del saker jag gärna kollar på i samband med analys, både kvantitativt och kvalitativt.

Kvantitativ analys:
– ROIC och Vinstmarginal. Om detta är högt signalerar det att det kan vara ett bolag med konkurrensfördelar.

– Zombievalue räknar ut det genom en snabbkoll av bolagets Tillgångar minus Goodwill och Immateriella tillgångar minus Skuld. Ibland måste djupare koll göras vid t.ex. fastighets- och skogsinnehav. Ökar eller sjunker bolagets Zombievalue över tid?

– Omsättning. Är det stabilt nog att jag kan utgå från detta när jag kollar på framtiden? Spelar ingen större roll om det ökar eller sjunker, även om ökande omsättning såklart är att föredra. – Fritt kassaflöde. Hur ser konverteringen från Omsättningen ut? Är det stabilt och lätt att räkna ut framtiden?

– Gör en ”slarv-värdering” där jag kollar ungefärligt pris med hjälp av 10-cap på senaste årets fria kassaflöde (FCF/antal aktier)*10. Är värderingen på tok för låg trots dålig tillväxt går jag vidare med nästa bolag istället.

Om den kvantitativa delen ser bra ut
– Läsa på om bolaget och försöker mig förstå bolagets affärsmodell.

– Gör en DCF-värdering där jag gör mer eller mindre kvalificerade gissningar på bolagets framtida kassaflöde 10 år framöver utifrån rimligt kassaflöde samt tillväxt. Här gillar jag att vara konservativ och räknar hellre för lågt än för högt. Om bolaget har ett högt Zombie-value läggs likvida medel till i summan ovanpå bolagets sammanlagda fria kassaflöde för 10 år.
Eftersom jag inte gillar WACC räknar jag ut kostnaden för lån och drar bort detta från fria kassaflödet.
Därefter diskonteras det framtida värdet mot mitt avkastningskrav som är 15%.
Delar summan mot antalet aktier och vips så har jag aktie-kursen jag tycker bolaget bör kosta givet min tro och avkastningskrav. Sen lägger jag på en säkerhetsmarginal på 30-50% beroende på hur säker jag är i min analys. (Om jag tror att en aktie är värd 100kr så vill jag köpa den för 50-70kr)

– Om bolaget är fortsatt intressant gör jag en större analys där jag gräver djupare och letar efter risker. I samband med detta sammanfattar jag min analys och i många fall även postar den på hemsidan.

En analys tar ofta 40+ timmar.

Vill du ta del av kvantitativ analys på fler bolag och samtidigt stötta sidan är du varmt välkommen att bli patreon. Som tack får du tillgång till min privata Google sheet med över 100 bolag och de siffror jag grundar analyserna på. Läs mer här!