Rimligt aktiepris med Nuvärdesmetoden – Kalkylator och guide

Genom att göra en enklare prognos av framtiden kan Nuvärdesmetoden hjälpa dig att fatta vettiga ekonomiska beslut baserat på ett rimligt pris, oavsett om det gäller för dig som privatperson eller för ditt företag.

Med Nuvärdesmetoden räknar du ut för vilket pris du bör göra en investering idag för att få önskad avkastning i framtiden.

Innehållsförteckning

Vad är Nuvärdesmetoden?

Nuvärdesmetoden är det övergripande namnet på de metoder som räknar ut ett bolags värde enligt principen att pengar idag är värda mer än pengar i framtiden.

Metoden går ut på att du först uppskattar bolagets framtida vinster.
Därefter räknar du bort ditt avkastningskrav för att få fram vad bolaget bör vara värt idag.

Nuvärde kan räknas ut på många olika sätt, men när man pratar om Nuvärdesmetoden brukar man syfta på Diskonterat kassaflödesanalys (DCF).

Genom att bryta ner varje beståndsdel till flera delar kan man göra Nuvärdesmetoden jätteavancerad, men i den här guiden håller vi det så enkelt som möjligt.

Nuvärde innebär att man räknar ut vad en investering är värd idag, baserat på framtida estimat.
Det är den metoden analytiker brukar använda när man sätter en riktkurs för ett bolag.
Det går även att sätta en riktkurs för ett framtida datum, men om inget annat nämns innebär en riktkurs vad ett bolag bör vara värt idag, dvs ett nuvärde.

“Make everything as simple as possible, but not simpler” – Albert Einstein

Hur fungerar Nuvärdesmetoden?

Genom att veta vilket avkastningskrav du kräver i en investering för att låna ut dina pengar kan du räkna ut hur mycket du är redo att betala.

Metoden går ut på att du först uppskattar bolagets framtida vinster.
Därefter räknar du bort ditt avkastningskrav för att få fram vad bolaget bör vara värt idag.

1. Antag bolagets framtida kassaflöde för varje år i t.ex. 10 år.
2. Bestäm ditt avkastningskrav.
3. Summera framtida kassaflöden samt dra av avkastningskravet för varje år.
4. Addera en försäljningsmultipel på sista årets kassaflöde.
5. Räkna steg 3 och steg 4.
6. Är uträknat pris högre än marknadspriset kan bolaget anses vara undervärderat.
Till detta kan även skulder och tillgångar läggas till på olika sätt.

Kanske låter krångligt, men använd kalkylatorn nedan så kanske det blir tydligare!

Nuvärdesmetoden kalkylator

Nuvärdesmetoden vi använder oss av är den populära DCF-värderingen.
Beskrivning på varje steg finns i informationsrutan samt nedanför kalkylatorn.

Informationskällor för en nuvärdesberäkning

Det finns flera olika källor för att hitta uppgifterna som krävs för att kunna beräkna nuvärde på ett bolag eller aktie. Men Yahoofinance.com och bolagens publicerade rapporter är pålitliga och gratis källor.

Yahoofinance.com
Nyckeltal och samlad info från bolagsrapporter senaste 5 åren, t.ex. kassaflöden, tillgångar och skulder. Hela världen.
Bolagens rapporter
Du hittar rapporterna genom att googla på Investor relations + bolagets namn.

Hur fyller jag i uppgifterna i DCF-värderingen?

Steg 1 handlar om att räkna ut historisk ökning. Detta används som hjälp att gissa framtida ökning. Har du redan en stark uppfattning om framtida ökning kan du hoppa direkt till steg 2.
Startvärde
Skriv i bookvalue, equity, fritt kassaflöde, vinst per aktie, omsättning eller utdelning för första året du räknar.
Jag föredrar att använda bookvalue eller fritt kassaflöde, men du väljer själv vad du använder. Utdelning kan vara enklare att kolla tillväxten på. Målet är att lista ut en rimlig tillväxt.
Om du t.ex. utgår från perioden 2010-2019 skriver du i fritt kassaflöde för 2010. Använd valutan aktien handlas i.
Räkna helst med en börskris eller lågkonjunktur på börsen, räkna något år innan (även om du valt ett konjunkturokänsligt bolag).
Slutvärde
Senast fastställda bookvalue, equity, fritt kassaflöde, vinst per aktie, omsättning, utdelning etc. Om du t.ex. utgår från perioden 2010-2019 skriver du i t.ex. fritt kassaflöde för 2019. Använd valutan aktien handlas i. Utgå från senaste helårsrapport, om inte något extraordinärt som påverkat bolagets vinst hänt det året, ta i så fall året innan.
Perioder
Antal år från ”Startvärde” minus antal år från ”Slutvärde”.
2018-2019 = 1 period, 2015-2018 = 3 perioder. 2010-2019 = 9 perioder o.s.v.
Bolagets tillväxt under perioden (går ej att fylla i)
Ett hjälpmedel för att räkna ut ”Uppskattad framtida ökning”. Ingen absolut sanning, men ofta en mycket bra fingervisning. Räknas ut av startvärde, slutvärde samt antal perioder för att få fram den årliga ökningen av fritt kassaflöde med ränta på ränta effekt under perioden.

Steg 2
Tillväxt år 1-5 (%)
Vad tror du om bolagets framtid de nästkommande 5 åren? Kommer dom kunna bibehålla samma årliga ökning av fritt kassaflöde? Att beräkna detta är ofta väldigt svårt, här är några förenklade tips:
– Utgå från ”Bolagets tillväxt under perioden” i kalkylatorn.
– Snegla på analytikernas estimat, hur tror dom bolaget kommer växa de närmsta åren?
– Läs på om bolaget!
– Tänk på att det är bättre att räkna för lågt än för högt!
Tillväxt år 6-10 (%)
Vad tror du om bolagets framtid efter 5 år? D.v.s. år 6-10. Kommer dom kunna bibehålla samma årliga ökning av fritt kassaflöde? Att beräkna detta är ofta väldigt svårt, här är några förenklade tips:
– Utgå från ”Bolagets tillväxt under perioden” i kalkylatorn.
– Snegla på analytikernas estimat, hur tror dom bolaget kommer växa de närmsta åren?
– Läs på om bolaget!
– Tänk på att det är bättre att räkna för lågt än för högt!
Kassaflöde från löpande verksamhet
Består av varulager, fordringar, kortfristiga skulder, årets resultat och justeringar för avskrivningar.
Investeringar
Heter ofta investering i anläggningstillgångar eller anläggningskostnader.
Är du osäker att räkna ut detta kan du istället ofta räkna med hela kassaflöde från investeringsverksamhet, även om detta inte är lika exakt.
Diskonteringsränta
Även kallat avkastningskrav.
Den räntan du som lägst kräver för att investera i bolaget. Förifyllt på 15%, men du kan justera detta som du vill.
I uträkningen bortser vi från bolagets skuldsättning när vi väljer diskonteringsränta. Därför passar uträkningen bäst på bolag utan skulder. Vill du värdera bolag med stora skulder rekommenderas att du läser på om WACC och hur man räknar ut detta på ett rimligt sätt. Om du ändå väljer bolag med stora skulder bör du fundera på att öka diskonteringsräntan.
Rimlig P/E. Bör vara mellan 10-15
Rimlig P/E efter de 10 åren. Fungerar som en multipel på fritt kassaflöde (och baseras egentligen inte på P/E utan istället på kassaflöde).
Bör vara mellan 10-15 då bolagets tillväxt lär ha saktat ner efter 10 år.
Återstående kapital
Den kassan bolaget har.
OBS, om bolaget istället har stora skulder bör detta ej räknas med. Istället kan man fundera på om man istället ska räkna med skulderna. Isåfall sätter du minus (-) framför siffran i kalkylatorn.
Antal aktier
Antalet utestående aktier i bolaget.
Säkerhetsmarginal
Hur stor säkerhetsmarginal du har varierar på din kunskap av analyser, hur många % uppsida du önskar för att investera, samt hur mycket marginaler du vävt in på andra ställen, t.ex. höftat fram en lägre tillväxt än du egentligen tror. Hur mycket man väljer här är alltså en smaksak och beror helt på hur konservativ man är i övriga antaganden, men kom ihåg att säkerhetsmarginalen begränsar nedsidan och boostar uppsidan!

Steg 3 – Resultat
Rimligt pris
Resultatet av kassaflöde, återstående kassa, årlig ökning, diskonteringsränta.
Det värde du värderar aktien till, priset man kan anse aktien borde kosta idag utan ytterligare marginal för fel eller extra uppsida. Kan användas av vissa som säljsignal när aktiepriset överstiger detta belopp.
Rimligt pris med säkerhetsmarginal
Om du håller dig under det här priset i dina köp och gjort tidigare analyser och kalkyler korrekt bör du ha en god chans för fin avkastning när/om marknaden förstår att bolaget är undervärderat.

Om DCF-värdering

DCF-analysen (Discounted Cash Flow) är den populäraste och ofta bästa värderingsmetoden.
På svenska brukar kan man kalla metoden för Diskonterat kassaflödesanalys. Metoden går ut på att du uppskattar bolagets framtida vinster. Därefter räknar du bort ditt avkastningskrav för att få fram vad bolaget bör vara värt idag. Det är även den metoden Warren Buffett beskriver hur man räknar fram Intrinsic Value.
För att underlätta och minska felaktigheter försöker vi i analysen beräkna 10 år framåt, och inte ”hela bolagets livstid” som Buffett gör. Därefter sätter vi en multipel som symboliserar vad vi skulle kunna sälja bolaget för.

Fungerar på bolag med positivt kassaflöde.
Fritt kassaflöde är pengar bolaget, och därmed aktieägarna i teorin kan göra vad dom vill med.
Vi använder en av de lättaste metoderna för att få fram detta (Kassaflöde från löpande verksamhet minus investeringar).
Vi bortser helt från finansieringsverksamheten då detta till större delen består av återköp, utdelning eller avbetalning av skulder. Men självklart bör du även läsa detta för att få dig en bild av bolaget!
I uträkningen bortser vi från bolagets skuldsättning när vi väljer diskonteringsränta. Därför passar uträkningen bäst på bolag utan skulder. Vill du värdera bolag med stora skulder rekommenderas att du läser på om WACC och hur man räknar ut detta på ett rimligt sätt. Om du ändå väljer bolag med stora skulder bör du fundera på att öka diskonteringsräntan.

Metoden kan tyckas lätt, men du kan grotta ner dig hur djupt som helst för att förstå siffrorna du fyller i.

Fallgrop: Det finns saker som företaget kan göra för att påverka kassaflödet positivt, på pappret, utan att bolaget är bättre.
T.ex. kan företaget göra återbetalningar sent för att inte påverka kassaflödet i senaste rapporten, på samma sätt kan företag sälja fakturor i förtid. Värdepapper som generar intäkter eller försäljning av verksamhet kan också påverka kassaflödet rejält, men hör förmodligen inte till vanligheterna. Kolla därför alltid igenom samtliga poster och jämför gärna några år tillbaka.

Andra populära värderingsmetoder

Två andra populära metoder för att värdera aktier är Återbetalningsmetoden, där man räknar ut hur många år det tar innan man fått tillbaka pengarna på en investering, och Substansvärdering där man värderar de tillgångar bolaget har.

Lästips!

Vill du lära dig mer om Nuvärdesmetoden och många andra värderingsmetoder rekommenderar jag Aswath Damodarans The Little Book Of Valuation.

Om Rimligtpris.se
Jag har investerat på börsen i över 10 år, och sedan jag fick mitt första barn 2017 har aktieanalys varit ett av mina största intressen.
På Rimligtpris.se får du ta del av mina tankar och verktyg för att nå ekonomiskt oberoende. Här kan du läsa mer om mig och hemsidan.

Ansvarsfriskrivning
Sidan kan innehålla reklam och affiliate-länkar. Det innebär att jag kan få ersättning om du besöker sidan eller gör ett köp via en av länkarna. Det kostar dig inget extra.
Jag är ingen rådgivare och detta är ingen rekommendation. Basera inga beslut på denna text utan gör istället din egen analys. Du kan förlora pengar på aktiehandel och historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.