Magic Formula Sverige – Lista och beskrivning

De flesta som är intresserade av investeringar drömmer om att slå marknaden.
Magic Formula skapades för att slå börsen på ett enkelt och automatiserat sätt.

Strategin kräver inga känslor, kunskap eller tidskrävande analyser.
Det enda du behöver göra är att följa reglerna och ha tilltro till strategin, iallafall om man ska tro formelns skapare!

Här kan du lära dig om hur du använder formeln.
Självklart serveras du även de bolag som är aktuella just nu i Magic Formula Sverige!

Innehållsförteckning

Genom att göra köp via den här artikeln stöder du Rimligtpris.se, då provision kan ges.
Det kostar dig inget extra.

Vad är Magic Formula?

Magic Formula är en mekaniserad form av värdeinvestering som är inspirerad av värdeinvesteringens fader Benjamin Graham som förespråkade billiga bolag, och hans mest kände lärjunge Warren Buffett som förespråkar bolag av hög kvalitet.

För att hitta dessa bolag använder man de två enkla men kraftfulla nyckeltalen ROC och P/E.

Formeln skapades av Joel Greenblatt och gjordes känd genom hans bok The Little Book That Beats The Market.

Greenblatt, som kommer från USA skapade och testade formeln på den amerikanska aktiemarknaden under 17 år.
Resultatet var milt sagt imponerande. Magic Formula avkastade årligen 18 procentenheter mer än dess jämförelseindex. 

Då det inte krävs några förkunskaper för att följa strategin är det inte konstigt att både formeln och boken blev en succé!

Bolagen i Magic Formula Sverige

Uppdateras månadsvis, senast 2024-02-20.

1. Eolus Vind
2. SSAB
3. Arctic Paper
4. Nordic Paper
5. Betsson
6. G5 Entertainment
7. OX2
8. International Petroleum
9. Volvo B
10. Lucara Diamond
11. Kabe
12. Volvo Car
13. eWork
14. Systemair
15. NOTE
16. Hexatronic
17. Hanza
18. Truecaller
19. Profoto
20. Concentric
21. Duni
22. VBG Group
23. Hexpol
24. New Wave
25. Lundin Gold
26. Gaming Innovation
27. FM Mattsson
28. Inwido
29. Ependion
30. SKF B

Hur man använder Magic Formula Sverige

Steg 1: Kolla listan

Personligen tycker jag såklart listan ovanför är suverän, annars rekommenderar jag Tradingview eller Börsdata för att screena fram en liknande lista.

Om du vill ta fram listan helt på egen hand kan du läsa mer om formeln längre ner!

Steg 2: Köp de högst rankade bolagen

Köp de högst rankade bolagen, men inte fler än 1/4 av det antal bolag du vill ha i portföljen.
Exempel: Vill du slutligen ha 20 bolag köper du inte fler än 5 bolag vid varje köptillfälle.

Enligt skaparen av Magic Formula, Joel Greenblatt, bör man satsa på att ha minst 20-30 bolag.

Använd inte heller mer än 1/4 av din kassa som ska investeras i Magic Formula under året.
Exempel: Samma princip som ovan; ska du investera 100.000kr bör du köpa för högst 25.000kr per gång.

Steg 3: Vänta tre månader och upprepa steg 2 tills du spenderat hela kassan

Vänta tre månader och köp de högst rankade bolagen.
Har du redan ett av de högst rankade bolagen struntar du i det och köper istället nästa på listan.

Köp lika många bolag som första gången och för samma belopp.
Exempel: Om du i steg 2 köpte 5 bolag för 25.000kr bör du göra så även nu.

Du ska alltså inte ha övervikt på någon specifik aktie, även om den är med på listan om och om igen.
Att alla bolagen har samma vikt vid inköp är viktigt för att sänka risken för förlust.

Upprepa tills det gått 9 månader och du köpt slut för kassan.

Steg 4: Vänta tre månader och byt ut de bolag du köpte först

Tre månader efter att du spenderat hela kassan börjar det bli dags att rotera bolagen.

Var tredje månad ska du byta ut de bolagen du haft i ett år, mot de högst rankade du inte har.
Om ett bolag som du ska byta ut redan är bland de högst rankade behöver du inte byta det, istället kan du räkna detta som ett köp och se över det specifika bolaget om 12 månader igen. 

Du använder alltså listan som hjälp för detta, precis på samma sätt som du gör tidigare.

Exempel:
Du äger 20 aktier varav tre är Volvo AB, Evolution och H&M.
Du har ägt Volvo och Evolution i 12 månader.
När du kollar listan finns Evolution i topp 5. Du byter därför inte ut Evolution.

Volvo har plats nr 14 på listan. Du säljer Volvo till förmån för en aktie som platsar inom topp 5 på listan, av de aktier du inte redan äger.

Du har bara ägt H&M i 9 månader och ska alltså inte byta ut aktien. Men H&M står på listan.
Bortse från H&M och varken köp eller sälj. 3 månader senare är det dags att se över H&M eftersom 12 månader då passerat sedan köp.

Steg 5: Upprepa steg 4 om och om igen

Upprepa steg 4 om och om igen.

Under vissa perioder kommer formeln underprestera, och under andra perioder kommer formeln att slå index.
Joel Greenblatt anser att om man använder sig av formeln ska man blint lita på formeln och inte lägga in sina egna tankar och värderingar i analysen.

Anledningen är att formeln ger förutsättningar att slå börsen över tid, men slutar man vid nedgång missar man med stor sannolikhet även uppgången.

Enda gången man uppmanas frångå formeln är finansbolag smyger sig in i formeln. I de fallen kan man strunta i det bolaget och gå vidare på nästa i listan.

Lästips!

Vill du lära dig mer om Magic Formula rekommenderar jag The Little Book That Beats The Market av Joel Greenblatt.

Såhär fungerar formeln

1. Formeln skapar två listor baserat på ROC och EY

Först skapas två listor. Båda listorna innehåller samma bolag.
Men ena listan visar bolagets med kvalitativa egenskaper.
Den andra listan syftar till att visa om bolaget är billigt eller inte.

För att få fram de kvalitativa egenskaperna används ROC.
ROC visar hur bra bolaget är på att använda sina pengar.
Formeln för ROC: EBIT dividerat med summan av Net Fixed Assets och Net Working Capital.

För att få fram om bolaget är billigt eller ej används EY.
EY är en sorts inverterad P/E som visar bolagets intjäning och aktiekurs.
Formeln för EY: EBIT dividerat med entreprise value (börsvärdet justerat för nettoskuldsättning).

Finans och fastigheter exkluderas från listan, eftersom deras bokföringsregler gör att EY och ROC inte blir tillförlitliga.
Man brukar även exkludera bolag som är värda mindre än 150 miljoner euro, dvs svenska midcap eller amerikanska smallcap. Anledningen är att stora bolags resultat inte tenderar att svänga lika mycket och gör därför Magic Formula mer pålitlig.

2. Bolagen på respektive lista rankas

Sortera listan för ROC och EY på storleksordning.
Högst ROC och EY på respektive lista får rank 1.
Nästa bolag 2.
Sedan 3. 
Osv.

3. Listorna slås ihop till gemensam ranking

Därefter slås de båda listorna ihop för att skapa en gemensam ranking.

Det finns olika varianter av detta där man prioriterar ROC och EY på olika sätt.
Men det lättaste sättet, och även det Joel Greenblatt brukar beskriva, är att utgå från rankingen bolagen har i respektive lista. Summera rankingen bolagen har ROC- och EY-listan. Lägst siffra är bäst.

Exempel:
Listorna består av tre aktier.
Volvo: ROC rank 1, EY rank 2.
Evolution: ROC rank 2, EY rank 3.
H&M: ROC rank 3, EY rank 1. 

När man slår ihop rankingen ska den vara så låg som möjligt.
Volvo har 3 poäng (1+2).
Evolution har 5 poäng (2+3).
H&M har 4 poäng (3+1).

Efter sortering visar slutligen Magic Formula följande:
1. Volvo.
2. H&M.
3. Evolution.

Om två bolag får samma rankning kan du enkelt kolla på ROC och EY och se vilket bolag som har högst siffror.

4. De bäst rankade aktierna hamnar överst i listan

Sortera i storleksordning.
I den här beskrivningen är de med lägst poäng de bästa och bör därför stå överst.

Beskrivning från The Little Book That Beats The Market

”The magic formula hinges on two financial ratios: the earnings yield, which is defined as earnings before interest and taxes (EBIT) divided by enterprise value, and the return on capital, which is defined as EBIT divided by the sum of net fixed assets and net working capital. To select the top-ranked stocks, the magic formula ranks all stocks based on a combination of earnings yield and return on capital: Stocks with the highest earnings yield and return on capital receive a higher rank.

Hur screenar bolagen i listan

Fler bra källor om Magic Formula

Potentiella faror strategin

Varför är Magic Formula populärt?

Vem skapade Magic Formula?

Historiska aktier i Magic Formula Sverige

1. Coinshare
2. Eolus Vind
3. Nordic Paper
4. Arctic Paper
5. International Petroleum
6. G5 Entertainment
7. Betsson
8. OX2
9. Kabe
10. Lucara Diamond
11. Hexatronic
12. Volvo Car
13. Tethys Oil
14. NOTE
15. Volvo B
16. Systemair
17. eWork
18. Profoto
19. Concentric
18. New Wave
19. VBG Group
20. Hexpol
21. Rottneros
22. Truecaller
23. Loomis
24. NCC B
25. Bravida
26. JM
27. Inwido
28. Lundin Gold
29. Gaming Innovation
30. SKF B

1. Eolus Vind
2. Nordic Paper
3. Arctic Paper
4. International Petroleum
5. G5 Entertainment
6. Betsson
7. OX2
8. EnQuest
9. Kabe
10. Lucara Diamond
11. Hexatronic
12. Tethys Oil
13. eWork
14. Volvo Car
15. Profoto
16. Volvo B
17. Systemair
18. NOTE
19. VBG Group
20. Rottneros
21. Concentric
22. New Wave
23. NCC B
24. Hexpol
25. Gaming Innovation
26. Kindred
27. Bravida
28. JM
29. Inwido
30. Loomis

1. Eolus Vind
2. Arise Windpower
3. Arctic Paper
4. International Petroleum
5. Nordic Paper
6. Betsson
7. Kabe
8. Rottneros
9. Tethys Oil
10. Enquest
11. OX2
12. Profoto
13. Kindred
14. Volvo B
15. G4 Entertainment
16. Hexatronic
17. Lucara Diamond
18. Concentric
19. New Wave
20. Systemair
21. Inwido
22. OEM International
23. NOTE
24. Hexpol
25. Skanska
26. Bulten
27. RevolutionRace
28. Bravida
29. Boliden
30. Engcon

1. Eolus Vind
2. Arctic Paper
3. Arise Windpower
4. International Petroleum
5. Nordic Paper
6. Kabe
7. Rottneros
8. Tethys Oil
9. Enquest
10. Betsson
11. Profoto
12. OX2
13. Kindred
14. G5 Entertainment
15. Lucara Diamond

16. New Wave
17. Volvo B
18. Concentric
19. Inwido
20. Systemair
21. Hexpol
22. Skanska
23. OEM International
24. Hexatronic
25. Bulten
26. Loomis
27. Bravida
28. NOTE
29. Volvo Car
30. Boliden

1. Arctic Paper
2. Arise Windpower
3. International Petroleum
4. Nordic Paper
5. Rottneros
6. Kabe
7. Tethys Oil
8. Eolus Vind
9. Betsson
10. EnQuest
11. Profoto
12. Volvo B
13. New Wave
14. Lucara Diamond
15. Kindred

16. OX2
17. Skanska
18. Systemair
19. Inwido
20. Concentric
21. Revolution Race
22. OEM International
23. Hexpol
24. Bravida
25. FM Mattsson
26. G5 Entertainment
27. Boliden
28. Loomis
29. NOTE
30. Hexatronic

1. Arctic Paper
2. International Petroleum
3. Arise Windpower
4. Rottneros
5. Nordic Paper
6. Tethys Oil
7. Kabe
8. Betsson
9. EnQuest
10. Eolus Vind
11. Profoto
12. Alleima
13. Lucara Diamond
14. Skanska
15. Volvo B

16. Revolution Race
17. Inwido
18. New Wave
19. Concentric
20. Truecaller
21. FM Mattsson
22. Hexpol
23. Systemair
24. Boliden
25. OEM International
26. Stora Enso R
27. Bulten
28. Bravida
29. Kindred
30. Bilia

1. Arctic Paper
2. Arise Windpower
3. International Petroleum
4. Rottneros
5. Nordic Paper
6. Tethys Oil
7. Kabe
8. EnQuest
9. Eolus Vind
10. Boliden
11. Betsson
12. Profoto
13. eWork
14. Skanska
15. Volvo Car

16. Alleima
17. Volvo B
18. Inwido
19. Billerud
20. Lucara Diamond
21. Revolution Race
22. Ericsson B
23. JM
24. Truecaller
25. New Wave
26. FM Mattsson
27. Concentric
28. Kindred
29. Stora Enso
30. Systemair

1. Arctic Paper
2. Arise Windpower
3. International Petroleum
4. Rottneros
5. Nordic Paper
6. Tethys Oil
7. Kabe
8. EnQuest
9. Eolus Vind
10. Boliden
11. Volvo Car
12. Alleima
13. Volvo B
14. Skanska
15. Betsson

16. Revolution Race
17. Inwido
18. Profoto
19. eWork
20. Lucara Diamond
21. Ericsson B
22. Billerud
23. JM
24. New Wave
25. Stora Enso R
26. Hexpol
27. Concentric
28. Bilia
29. Proact IT
30. NCC B

1. Arctic Paper
2. International Petroleum
3. Arise Windpower
4. Rottneros
5. Nordic Paper
6. Tethys Oil
7. Lucara Diamond
8. Kabe
9. Volvo Car
10. EnQuest
11. Boliden
12. Skanska
13. Revolution Race / RVRC
14. Billerud
15. Truecaller

16. Volvo B
17. Inwido
18. Ericsson B
19. Bilia
20. Betsson
21. OX2
22. Stora Enso R
23. Profoto
24. FM Mattsson
25. JM
26. New Wave
27. Alleima
28. Concentric
29. OEM International
30. Nordic Waterproofing

1. International Petroleum
2. Arise
3. Arctic Paper
4. EnQuest
5. Tethys Oil
6. Rottneros
7. Nordic Paper
8. Lucara Diamond
9. Kabe
10. Volvo Car
11. Boliden
12. Revolution Race
13. Skanska
14. Billerud
15. Ericsson B

16. Betsson
17. Inwido
18. OX2
19. Profoto
20. Bilia
21. Truecaller
22. Stora Enso R
23. Volvo B
24. FM Mattsson
25. New Wave
26. Alleima
27. Concentric
28. JM
29. Hexpol
30. OEM International

1. Arise
2. 
International Petroleum
3. 
Arctic Paper
4. 
EnQuest
5. 
Kabe
6. 
Rottneros
7. 
Nordic Paper
8. Tethys Oil
9. Africa Oil
10. 
Volvo Car
11. 
Boliden
12. 
Lucara Diamond
13. 
FM Mattsson
14. 
Profoto
15. 
Betsson
16. Skanska
17. Billerud
18. Ericsson
19. Inwido
20. Lundin Gold
21. Bilia
22. Revolution Race
23. Volvo B
24. Truecaller
25. Stora Enso R
26. Lundin Mining
27. New Wave
28. Alleima
29. OEM International
30. Concentric

1. Orrön Energy
2. Arise
3. International Petroleum
4. Arctic Paper
5. SSAB
6. EnQuest
7. Rottneros
8. Kabe
9. Africa Oil
10. Tethys Oil
11. Nordic Paper
12. Volvo Car
13. Boliden
14. eWork
15. FM Mattsson

16. Lucara Diamond
17. Bilia
18. Revolution Race
19. Profoto
20. Ericsson B
21. Skanska
22. Kindred
23. Inwido
24. Alleima
25. Lundin Gold
26. Truecaller
27. OEM International
28. Stora Enso R
29. Lundin Mining
30. Betsson

För att få bredare data och snabbare uppdateringar efter rapporter använder sidan fr.o.m 2023-01-20 en ny tjänst.
Midcap definieras numera som 150 miljoner euro istället för 200 miljoner dollar och huvudsäte behöver inte längre vara i Sverige.
Efter flera önskemål har jag även tagit bort fastighetsbolagen som dominerat formeln under en tid.
Listan kan därmed bli något ändrad, men strategin är densamma!

1. ALM Equity
2. SSAB
3. Catena AB
4. Fabege
5. Balder
6. Cibus
7. Diös
8. Platzer
9. Castellum
10. FastPartner
11. Nyfosa
12. Ericsson
13. SBB
14. Wallenstam
15. Atrium Ljungberg

16. Wihlborgs
17. Betsson
18. Hufvudstaden
19. Inwido
20. Volvo Car
21. Stillfront
22. Skanska
23. KnowIT
24. Sagax
25. NP3 Fastigheter
26. Corem Property
27. Heba
28. Pandox
29. Alleima
30. Bravida

Nästkommande bolag i top 40 som ej är fastighetsbolag:
31. BTS Group
32. Truecaller
33. Instalco
34. Concentric
35. Bilia
36. Hexpol
37. Afry
38. Boliden
39. Thule
40. SKF

1. ALM Equity
2. John Mattson Fastighetsföretagen
3. Arlandastad Group
4. SSAB
5. Svenska Nyttobostäder
6. Catena
7. Fabege
8. KlaraBo Sverige
9. Stenhus Fastigheter
10. Trianon
11. K-Fast Holding
12. Rottneros
13. Diös Fastigheter
14. Platzer Fastigheter
15. Swedish Logistic Property

16. Cibus
17. Emilshus
18. Nyfosa
19. Castellum
20. FastPartner
21. SBB
22. Stendörren
23. Wallenstam
24. Ericsson
25. Atrium Ljungberg
26. Betsson
27. Hufvudstaden
28. Wihlborgs
29. Brinova
30. Inwido

Nästkommande bolag i top 50 som ej är fastighetsbolag:
31. Viva Wine Group
32. Nordic Paper
33. RVRC
34. Stillfront
36. Volvo Car
39. FM Mattsson Mora Group
43. KnowIT
44. Skanska
45. Bravida
47. Alleima
48. Dustin
50. Profoto

1. Arlandastad Group
2. ALM Equity
3. SBB
4. SSAB
5. Svenska Nyttobostäder
6. Fabege
7. Catena
8. K-Fast Holding
9. Stenhus Fastigheter i Norden
10. Heba
11. Balder
12. Trianon
13. NP3 Fastigheter
14. John Mattson Fastighetsföretagen
15. Ericsson

16. Stendörren
17. Castellum
18. Platzer Fastigheter
19. Diös
20. FastPartner
21. Nyfosa
22. Wihlborgs
23. Wallenstam
24. Emilshus
25. Atrium Ljungberg
26. Hufvudstaden
27. RCRC Holding
28. Inwido
29. Sagax
30. Corem Property Group

Nästkommande bolag i top 50 som ej är fastighetsbolag:
32. Betsson
33. Rottneros
35. FM Mattsson Mora Group
36. Volvo Car
37. Viva Wine Group
38. KnowIT
39. Bravida
40. Profoto
41. Thule
42. Skanska
44. Dustin
45. Hexpol
46. VBG Group
47. Stillfront
48. BTS Group
49. Proact IT
50.  Securitas

1. Arlandastad Group
2. ALM Equity
3. SBB
4. SSAB
5. Stenhus Fastigheter
6. KlaraBo Sverige
7. Catena
8. Fabege
9. K-Fast Holding
10. Svenska Nyttobostäder
11. Balder
12. Trianon
13. Swedish Logistic Property
14. NP3 Fastigheter
15. RVRC Holding

16. Heba
17. John Mattson Fastighetsföretagen
18. Emilshus
19. Ericsson
20. Stendörren
21. Castellum
22. FastPartner
23. Diös
24. Platzer Fastigheter
25. Atrium Ljungberg
26. Nyfosa
27. Wihlborgs
28. Betsson
29. Wallenstam
30. Hufvudstaden

Nästkommande bolag i top 50 som ej är fastighetsbolag:
32. Inwido
35. FM Mattsson
36. Volvo Cars
37. Bravida
38. Stillfront
39. Nordic Paper
40. Viva Wine Group
41. Hexpol
42. Thule
43. KnowIT
44. Securitas
45. Skanska
46. VBG Group
48. BTS Group
49. Dustin Group
50. Profoto

1. Arlandastad Group
2. SBB
3. SSAB
4. ALM Equity
5. KlaraBo Sverige
6. Stenhus Fastigheter
7. Catena
8. Fabege
9. K-Fast Holding
10. John Mattson Fastighetsföretagen
11. Balder
12. Svenska Nyttobostäder AB
13. Heba fastighets AB
14. Trianon AB
15. Swedish Logistic Property
16. Stendörren
17. NP3 Fastigheter AB
18. Diös Fastigheter
19. Castellum
20. FastPartner
21. Ericsson
22. Platzer
23. Atrium Ljungberg
24. Wihlborgs Fastigheter
25. Brinova Fastigheter
26. RVRC Holding
27. Hufvudstaden
28. Betsson
29. Nyfosa
30. Randviken Fastigheter

Nästkommande bolag i top 50 som ej är fastighetsbolag:
34. Inwido
35. Enea
37. Viva Wine Group
39. Nordic Paper
40. Stillfront
42. Hexpol
43. Knowit
44. Volvo Car
45. Skanska
46. VBG Group
47. Securitas
49. Thule
50. Profoto

1. Byggmästare Anders J Ahlström
2. Arlandastad Group
3. SBB
4. ALM Equity
5. SSAB
6. KlaraBo Sverige
7. Stenhus Fastigheter
8. Stendörren
9. Catena
10. Fabege
11. Balder
12. John Mattson Fastighetsföretagen
13. K-Fast Holding
14. Swedish Logistic Property
15. Fastighetsbolaget Emilshus
16. Svenska Nyttobostäder AB
17. Heba Fastighets AB
18. Betsson
19. NP3 Fastigheter
20. Ericsson
21. Trianon
22. Diös fastigheter
23. Castellum
24. FastPartner
25. Platzer Fastigheter
26. Atrium Ljungberg
27. Logistea
28. Wihlborgs
29. Hufvudstaden
30. Nyfosa

Nästkommande bolag i top 50 som ej är fastighetsbolag:
34. FM Mattsson Mora Group
36. Inwido
38. Skanska
39. RVRC Holding
41. Stillfront
42. Viva Wine Group 
43. VBG Group
44. Hexpol
45. Securitas
47. Thule
48. KnowIT
49. Boliden
50. Instalco

1. Byggmax
2. SBB
3. SSAB
4. Stenhus Fastigheter i Norden
5. Logistea
6. Stendörren Fastigheter
7. Atrium Ljungberg
8. Heba Fastighets AB
9. Fabege
10. K-Fast Holding
11. Fastighets AB Trianon
12. John Mattson Fastighetsföretagen
13. Balder
14. KlaraBo Sverige
15. Swedish Logistic Property

16. Catena
17. Svenska Nyttobostäder AB
18. FastPartner
19. Diös
20. Platzer
21. Sagax
22. Hufvudstaden
23. Wihlborgs
24. Nyfisa
25. Ericsson
26. Randviken
27. Castellum
28. Brinova
29. Wallenstam
30. G5 Entertainment

Nästkommande bolag i top 50 som ej är fastighetsbolag:
34. Inwido
35. Maha Energy
36. RVRC Holding
37. Skanska
39. Hexpol
40. Viva Wine Group
41. Stillfront
42. Rottneros
44. Betsson
45. Enea
46. VBG Group
47. Securitas
48. Thule
50. Instalco

1. Byggmax
2. Byggmästare Anders J Ahlstrom
3. SBB
4. Atrium Ljungberg
5. Betsson
6. FastPartner
7. Logistea
8. Trianon
9. Diös Fastigheter
10. Balder
11. SSAB
12. Fortinova Fastigheter
13. John Mattson Fastighetsföretagen
14. Catena AB
15. NP3 Fastigheter

16. Hufvudstaden
17. KlaraBo Sverige AB
18. K2A Knaust & Andersson Fastigheter
19. Ericsson
20. Nyfosa
21. Heba Fastighets AB
22. Platzer Fastigheter
23. Stendörren Fastigheter
24. BE Group
25. Wihlborgs
26. Fabege
27. Sagax
28. Castellum
29. Randviken Fastigheter
30. Inwido

Nästkommande bolag i top 50 som ej är fastighetsbolag:
33. Bergs Timber
35. Hexpol
37. FM Matsson Mora Group
38. Kabe
39. Stillfront
40. Semcon
41. VBG Group
42. RugVista Group
45. Maha Energy
46. Husqvarna
47. SKF
48. Securitas
49. Swedish Match
50. Electrolux

1. Byggmax
2. Byggmästare Anders J Ahlstrom
3. SBB
4. Betsson
5. Arlandastad Group
6. Diös Fastigheter
7. Hufvudstaden
8. Fortinova
9. John Matsson
10. Ericsson
11. FastPartner
12. Stendörren
13. Catena
14. Atrium Ljungberg
15. Platzer

16. Heba
17. Trianon
18. Fabege
19. BE Group
20. Castellum
21. NP3 Fastigheter
22. SSAB
23. Sagax
24. Bergs Timber
25. Thunderful Group
26. Semcon
27. Stillfront
28. Nyfosa
29. Hexpol
30. Wästbygg 

Nästkommande bolag i top 40 som ej är fastighetsbolag:
35. RugVista Group
36. Inwido
37. VBG Group
39. Swedish Match

1. Byggmax
2. Byggmästare Anders J Ahlstrom
3. Betsson
4. SBB
5. Arlandastad Group
6. Fortinova Fastigheter
7. John Matsson
8. Lundin Energy
9. Catena AB
10. G5 Entertainment
11. Stendörren Fastigheter
12. FastPartner AB
13. Heba Fastighets AB
14. Ericsson
15. Castellum

16. Trianon
17. NP3 Fastigheter
18. Sagax
19. Skanska
20. Ferronordic
21. Platzer Fastigheter
22. SSAB
23. Atrium Ljungberg
24. Thunderful Group
25. Electrolux
26. Annehem Fastigheter
27. Wihlborgs Fastigheter
28. Brinova Fastigheter
29. Nyfosa
30. Fabege

Nästkommande bolag i top 40 som ej är fastighetsbolag:
31. RugVista
33. Hexpol
34. Wästbygg Gruppen
35. Semcon
36. Stillfront
37. Inwido
40. Swedish Match

1. Byggmax
2. Byggmästare Anders J Ahlstrom
3. Betsson
4. SBB
5. Arlandastad Group
6. Fortinova Fastigheter
7. John Matsson
8. Fastpartner
9. Lundin Energy
10. Catena
11. Stendörren
12. Heba
13. Castellum
14. NP3 Fastigheter
15. AB Trianon

16. Skanska
17. Sagax
18. Ericsson
19. Atrium Ljungberg
20. G5 Entertainment
21. Platzer Fastigheter
22. SSAB
23. Ferronordic
24. Fabege
25. Wihlborgs Fastigheter
26. Nyfosa
27. Annehem
28. Electrolux
29. K2A Knaust & Andersson
30. Brinova

Nästkommande bolag i top 40 som ej är fastighetsbolag:
32. Thunderful Group
33. Swedish Orphan Biovitrum
34. Hexpol
37. Swedish Match
38. Inwido

1. Byggmax
2. Byggmästare Anders J Ahlstrom
3. Betsson
3. SBB
4. Arlandastad Group
5. Lundin Energy
6. John Mattson Fastighetsföretagen
7. Fortinova Fastigheter AB
8. FastPartner
9. Catena
10. Heba Fastighets AB
11. Stendörren Fastigheter
12. Skanska
13. Ericsson
14. Castellum
15. Trianon

16. Atrium Ljungberg
17. Kungsleden
18. NP3 Fastigheter
19. Sagax
20. Platzer Fastigheter
21. G5 Entertainment
22. Zinzino Holding
23. Wihlborgs Fastigheter
24. Fabege
25. Electrolux
26. Annehem Fastigheter
27. Nyfosa
28. Brinova
29. Thunderful Group
30. Swedish Orphan Biovitrum

Nästkommande bolag i top 40 som ej är fastighetsbolag:
32. SSAB
33. Swedish Match
34. Ferronordic
36. Hexpol
38. Semcon
40. Inwido

1. Byggmax
2. Betsson
3. SBB
4. Lundin Energy
5. John Mattson Fastighetsföretagen
6. Castellum
7. Catena AB
8. Stendörren
9. Skanska
10. Ericsson
11. Studentbostäder i Norden
12. FastPartner
13. Heba
14. Kungsleden
15. Trianon

16. Atrium Ljungberg
17. NP3 Fastigheter
18. Bergs Timber
19. Platzer Fastigheter
20. SSAB
21. Sagax
22. Electrolux
23. Fabege
24. Swedish Match
25. Annehem Fastigheter
26. Wihlborgs Fastigheter
27. Byggmastare Anders J Ahlstrom
28. G5 Entertainment
29. Akelius
30. Hexpol

Nästkommande bolag i top 40 som ej är fastighetsbolag:
32. Ferronordic
35. Semcon
37. Thunderful Group
38. Inwido
39. Zinzino

1. Byggmax Group
2. Kindred
3. Betsson
4. Africa Oil
5. SBB
6. John Mattson Fastighetsföretagen
7. Catena AB
8. Kambi
9. Castellum
10. Fastpartner
11. Skanska
12. Lundin Energy
13. Electrolux
14. Trianon
15. Catena Media

16. Ericsson
17. Stendörren
18. Akelius
19. NP3 Fastigheter
20. Byggmästare J Ahlstrom
21. Atrium Ljungberg
22. Heba
23. Kungsleden
24. Aspire
25. Amasten
26. Wästbygg Gruppen
27. Nyfosa
28. Sagax
29. Annehem
30. Wihlborgs

Nästkommande bolag i top 40 som ej är fastighetsbolag:
31. Semcon
32. G5 Entertainment
37. Inwido
38. TietoEvry
39. Ferronordic
40. Veidekke

 1. Byggmax
 2. SBB
 3. Catena Media
 4. Castellum
 5. Betsson
 6. FastPartner
 7. Lundin Energy
 8. Fastighets AB Trianon
 9. Studentbostäder i Norden
 10. NP3 Fastigheter AB
 11. Ericsson
 12. Skanska
 13. Stendörren
 14. Electrolux
 15. Heba Fastighets AB
 16. 16. Akelius
 17. Atrium Ljungberg
 18. Byggmästare Anders J Ahlström
 19. Kungsleden
 20. Amasten
 21. Nyfosa
 22. Platzer Fastigheter
 23. Sagax
 24. Wihlborgs fastigheter
 25. Ferronordic
 26. Zinzino
 27. Balder
 28. Fabege
 29. G5 Entertainment.
 30. K2A Knaus & Andersson
 1. Misen Energy
 2. Abelco Investment
 3. CR Ventures
 4. Byggmax Group
 5. Real Fastigheter
 6. Logistri
 7. New Equity Venture International AB
 8. SBB
 9. Fastator
 10. Mälaråsen
 11. Bonasudden
 12. Novus
 13. Betsson
 14. Amhult 2
 15. Clemondo
 16. Waystream Holding
 17. Lundin Energy
 18. Catena
 19. Castellum
 20. NP3 Fastigheter
 21. Bosjö Fastigheter 
 22. Clean Motion 
 23. John Mattson Fastighetsföretagen
 24. ByggPartner 
 25. FastPartner
 26. Blick Global Group
 27. Ericsson
 28. Fastighets Ab Trianon
 29. Nilörngruppen
 30. Genesis-IT

1. Misen Energy
2. Abelco Investment Group
3. CR Ventures
4. Real Fastigheter
5. New Equity Venture International
6. Logistri Fastighets AB
7. Aktiebolaget Fastator
8. Malarasen
9. SBB
10. Novus Group International 
11. Betsson
12. Amhult
13. Catena
14. Waystream Holding
15. Fastpartner Holding AB
16. Sectra
17. NP3 Fastigheter
18. John Mattson Fastighetsforetagen
19. Clemondo Group
20. Bosjö fastigheter
21. Castellum
22. Clean Motion
23. Novotek
24. Skanska
25. Speqta
26. Ericsson
27. Genesis-IT
28. Acrinova
29. Lundin Energy
30. Fastighets AB Trianon

1. Misen Energy
2. Abelco Investment Group
3. CR Ventures
4. New Equity Venture International
5. Real Fastigheter
6. Logistri Fastighets AB
7. Aktiebolaget Fastator
8. Malarasen
9. Novus Group International 
10. Bonasudden
11. SBB
12. Betsson
13. Amhult
14. Dedicare
15. John Matsson Fastighetsföretagen AB
16. Waystream Holding
17. Catena
18. Magnolia Bostad
19. Castellum
20. Clemondo Group
21. Bosjö fastigheter
22. NP3 Fastigheter
23. Skanska AB
24. NENT
25. Acrinova AB
26. Fastighets AB Trianon
27. Kungsleden
28. Lundin Energy
29. Platzer Fastighehter
30. Genesis-IT

1. Misen Energy
2. Abelco Investment Group
3. Logistri Fastighets AB
4. Real Holding i Sverige AB
5. Inhalation Sciences Sweden
6. Mälaråsen
7. Bonasudden Holding
8. SBB
9. Waystream
10. Amhult 2 AB
11. John Matsson Fastighetsforetagen
12. Betsson
13. Dedicare
14. Catena AB
15. Novus Group International AB
16. Magnolia Bostad AB
17. Castellum AB
18. Trianon
19. Clemondo Group AB
20. NP3 Fastigheter AB
21. Nordic Entertainment Group AB
22. Auriant Mining
23. Kakel Max
24. Moberg Pharma
25. Platzer Fastigheter
26. Skanska
27. Acrinova
28. Genesis-IT
29. Kungsleden
30. Lundin Energy

1. Misen Energy
2. Rolling Optics Holding
3. Abelco Investment Group
4. Logistri Fastighets AB
5. Inhalation Sciences Sweden
6. Fastator
7. Mälaråsen
8. SBB
9. Bonasudden Holding
10. Waystream
11. Moberg Pharma AB
12. Novus Group International
13. Magnolia Bostad AB
14. Platzer Fastigheter
15. Bosjö
16. Betsson
17. Byggmastare Anders J Ahlstrom
18. Dedicare
19. Auriant mining
20. Catena AB
21. John Matsson Fastighetsforetagen
22. Kakel Max
23. Swedish Orphan Biovitrum
24. Nyfosa
25. Signatur fastigheter
26. Acroud
27. Genesis-IT
28. Clemondo Group
29. Castellum
30. Nordic Entertainment Group

1. Karolinska Development
2. Abelco Investment Group
3. Rolling Optics Holding
4. Logistri Fastighets AB
5. Fastator
6. Inhalation Sciences Sweden AB
7. Malaråsen AB
8. Waystream Holding
9. Novus Group
10. Bonasudden
11. Moberg Pharma
12. Holmen
13. SBB
14. Platzer
15. Dedicare AB
16. Bosjö
17. Acroud
18. Betsson
19. Time People Group
20. Auriant Minig
21. Nyfosa
22. Genesis-IT
23. John Mattson
24. Kakel Max
25. Wihlborgs Fastigheter AB
26. NP3 Fastigheter
27. SOBI
28. Provide IT Sweden
29. Magnolia Bostad
30. Fastpartner AB

Om Rimligtpris.se
Jag har investerat på börsen i över 10 år, och sedan jag fick mitt första barn 2017 har aktieanalys varit ett av mina största intressen.
På Rimligtpris.se får du ta del av mina tankar och verktyg för att nå ekonomiskt oberoende. Här kan du läsa mer om mig och hemsidan.

Ansvarsfriskrivning
Sidan kan innehålla reklam och affiliate-länkar. Det innebär att jag kan få ersättning om du besöker sidan eller gör ett köp via en av länkarna. Det kostar dig inget extra.
Jag är ingen rådgivare och detta är ingen rekommendation. Basera inga beslut på denna text utan gör istället din egen analys. Du kan förlora pengar på aktiehandel och historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.

Om Rimligtpris.se
Jag har investerat på börsen i över 10 år, och sedan jag fick mitt första barn 2017 har aktieanalys varit ett av mina största intressen.
På Rimligtpris.se får du ta del av mina tankar och verktyg för att nå ekonomiskt oberoende. Här kan du läsa mer om mig och hemsidan.

Ansvarsfriskrivning
Sidan kan innehålla reklam och affiliate-länkar. Det innebär att jag kan få ersättning om du besöker sidan eller gör ett köp via en av länkarna. Det kostar dig inget extra.
Jag är ingen rådgivare och detta är ingen rekommendation. Basera inga beslut på denna text utan gör istället din egen analys. Du kan förlora pengar på aktiehandel och historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.