Payback time (vinst per aktie)

Vad är Payback-metoden?

Payback-metoden (svenska: Återbetalningsmetoden) är en värderingsmetod som beräknar hur lång tid det tar för en investering att betala av sig själv.

Olika investeringar bör ha olika återbetalningstid, men som tumregel för aktier är 7-10 år tecken på en potentiellt bra investering och lägre än 7 år ett tecken på en potentiellt mycket bra investering.

Hur funkar Payback-metoden?

Genom att dela priset det investerade beloppet med förväntad årlig avkastning får du hur många år det tar att betala av något.
T.ex. 50kr avkastning per år på en 400kr investering.
400/50= 8 år.

Phil Towns kalkylator Payback Time utgår från bolagets vinst eller fritt kassaflöde och räknar även med att dessa ökar varje år.

Återbetalningsmetoden-kalkylator och guide!

(Phil Towns variant)

1. Vinst per aktie kan ha stor påverkan av andra poster på balansräkningen. Även om många kända investerare anser att vinst per aktie fungerar bra i denna uträkningen så kan man istället använda sig av kassaflödesanalys för mer exakta siffror, detta kräver dock mer kunskap för att inte räkna fel.
2. Det är alltid svårt att lista ut vad ett bolags framtida intjäning kommer att vara framåt i tiden. I uträkningen finns ”Årlig vinstökning per aktie under perioden (går ej att fylla i)” som hjälp, men låt sunt förnuft råda!
3. Räknar inte med tillgångar och skulder.

Borsdata.se
Gratistjänst för info om nordiska börsnoterade bolag (Finns även en prenumerationstjänst för att se utomnordiska aktier samt mycket mer). Klicka i vänstra hörnet för att snabbsöka efter ditt bolag. Skriv bolagets namn och klicka sedan på bolaget några cm längre ned.
På startsidan ser du bolagets nuvarande aktiepris.
På ”Analysera” kan du se hur vinst per aktie ändrats senaste åren.
Quickfs.net
Gratistjänst. Nyckeltal för amerikanska bolag de senaste 10 åren. Finns även prenumerationstjänst för ytterligare info.
Yahoofinance.com
Nyckeltal och samlad info från bolagsrapporter senaste 5 åren, t.ex. kassaflöden, tillgångar och skulder. Hela världen.
Bolagens rapporter
Du hittar rapporterna genom att googla på Investor relations + bolagets namn.

Steg 1 handlar om att räkna ut historisk ökning. Detta används som hjälp att gissa framtida ökning. Har du redan en stark uppfattning om framtida ökning kan du hoppa direkt till steg 2. OBS. ”Vinst per aktie (Slutvärde)” måste alltid fyllas i.
Vinst per aktie (Startvärde)
Vinst per aktie från första året du räknar. Om du t.ex. utgår från perioden 2010-2019 skriver du i vinst per aktie (använd valutan aktien handlas i) för 2010.
Räkna helst med en börskris eller lågkonjunktur på börsen, räkna något år innan (även om du valt ett konjunkturokänsligt bolag).
Vinst per aktie (Slutvärde)
Senast fastställda års vinst per aktie. Om du t.ex. utgår från perioden 2010-2019 skriver du i vinst per aktie (använd valutan aktien handlas i) för 2019. Utgå från senaste helårsrapport, om inte något extraordinärt som påverkat bolagets vinst hänt det året, ta i så fall året innan.
Perioder
Antal år från ”Startvärde vinst per aktie” minus antal år från ”Slutvärde vinst per aktie”.
2018-2019 = 1 period, 2015-2018 = 3 perioder. 2010-2019 = 9 perioder o.s.v.
Årlig vinstökning per aktie under perioden (går ej att fylla i)
Ett hjälpmedel för att räkna ut ”Uppskattad framtida ökning”. Ingen absolut sanning, men ofta en mycket bra fingervisning. Räknas ut av startvärde, slutvärde samt antal perioder för att få fram den årliga vinstökningen med ränta på ränta effekt under perioden.
Uppskattad framtida årlig ökning vinst per aktie (%)
Vad tror du om bolagets framtid? Kommer dom kunna bibehålla samma årliga ökning av vinst per aktie framöver? Att beräkna detta är ofta väldigt svårt, här är några förenklade tips:
– Utgå från ”Årlig ökning vinst per aktie under perioden” i kalkylatorn.
– Behöver bolaget lägga pengar på investeringar, har dom tidigare lagt, eller kommer dom fortsätta oförändrat?
– Snegla på analytikernas estimat, hur tror dom bolaget och dess vinst per aktie kommer växa de närmsta åren?
– Läs på om bolaget!
– Tänk på att det är bättre att räkna för lågt än för högt!
Aktiepris
Priset man kan köpa en aktie för.
Vinst per aktie
Fyll i senaste helårs vinst per aktie.
Det går att göra analysen mer exakt genom att istället för vinst per aktie använda sig av Fritt kassaflöde, men då detta är lite krångligare och risken för feltolkningar finns så anses även Vinst per aktie vara rimligt.
Återbetalningstid
Antal år innan din investering förmodas ha gett dig 100% avkastning, inklusive eventuella utdelningar.
Det är alltså en så låg siffra som möjligt man vill ha här.
7-10 år är tecken på en potentiellt bra investering.
7 år eller lägre är tecken på en potentiellt mycket bra investering.