SBB aktie (SBB B) – Fundamental och teknisk analys

”SBB är verksamt på marknader med stabila och starka underliggande drivkrafter (ekonomisk tillväxt och befolkningstillväxt). Bolagets fastighetsbestånd kännetecknas av hög uthyrningsgrad och långa hyreskontrakt. Hyresintäkter utgörs av långa och säkra kontrakterade intäkter från framförallt nordiska stater/kommuner/regioner och från svenska reglerade hyresrätter.”
– Samhällsbyggnadsbolaget i Norden

Innehållsförteckning

Är SBB (SBB B) en bra aktie att köpa?

Samhällbyggnadsbolaget i Norden AB, även kallat SBB, har expanderat snabbt och i samband med högre räntekostnader sjönk aktiepriset snabbt.

När senare analytiker började diskutera ev. konkurs och tvångsförsäljningar uppstått sjönk kursen än mer.
Det är tydligt att bolaget hamnat i ett prekärt läge, men den stora frågan är om aktiemarknaden har överreagerat och därmed gett ett potentiellt köpläge.
Kanske är det här en så kallad ”cigarr butt” med en sista puff för den riskvillige.

Här finner du data och uträkningar för hjälpa dig avgöra om SBB är en bra aktie att köpa, både enligt fundamental och teknisk analys.

All data på sidan uppdateras med minst 15 minuter fördröjning.

Det här är SBB

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB grundades 2016 av Ilija Batljan, mindre än ett halvår efter att han blivit sparkad från sin post som Vice VD i Rikshem efter kritik om att ha fått orimligt fördelaktiga konvertibler i bolaget.

Genom aggressiva fastighetsförvärv blev man inom några år ett av Sveriges största fastighetsbolag.

Stabila hyresgäster
Fokus ligger på byggnader som har kommuner och myndigheter som hyresgäster.
På detta sättet sänker man risken eftersom dessa hyresgäster sannolikt bör kunna betala hyran, även i sämre tider.
Fastigheterna man anskaffar sig gör man iordning efter hyresvärdens önskemål och kan därefter ofta skriva upp värdet på dessa, vilket sedan kan driva ytterligare förvärv.

Som ett av få svenska bolag med månadsutdelning, långa avtal och stabila hyresgäster blev SBB aktien snabbt en småspararfavorit och många stora fastighetsprofiler ställde sig bakom Ilija Batljan.
Som VD, storägare, grundare och karismatisk frontfigur blev SBB synonymt med Batljan.

Förvärvsdrivet bolag
Det gick fantastiskt bra för SBB som växte så det knakade samtidigt som man förvärvade fler och fler fastigheter. Men detta var under de åren där det nästan var gratis att låna pengar, när räntorna snabbt vände uppåt blev det dyrare för SBB att betala tillbaka sina lån och vinsterna minskade.

Tidigare VD tog stora privatekonomiska risker
Dessutom började Batljans privata ekonomi ta rejält stryk då han varit överbelånad i sina andra bolag för att investera i SBB, och eftersom Batljans namn var synonymt med SBB började media inte bara belysa SBBs ekonomi utan även Batljans.

Med runt 137 000 000 A, B och D-aktier i SBB är det förståeligt att Batljan fått problem med sin privata ekonomi och genom sina andra bolag som investerat i SBB, när SBB ställt in de förväntade utdelningarna. De inställda utdelningarna i SBB innebar att Batljans kassaflöde minskade med mer än 15 miljoner kronor i månaden (baserat på utdelning A/B-aktien 0,11kr/månad utdelning och D aktien 0,50 kr/kvartal).

”Det är bara när tidvattnet går tillbaka som man får se vem som badat naken” – Warren Buffett.

Det är nog rimligt att säga att Ilija Batljan har badat naken.

…eller så försöker man vara positiv och säger ”Friskt vågat, hälften vunnit”, även om de flesta småsparare nog bittert skulle använda Buffetts citat i detta fallet.

Läs mer om bolaget på SBBs hemsida
Om SBB
Rapporter och presentationer
Ledning
Styrelse

Viceroy och SBB

Viceroy är en amerikansk blankarfirma som den 21 februari 2022 släppte en negativ analys av SBB.
Analysen blev omskriven och belyste många ovissheter, utan raka svar från ledningen fortsatte aktien att sjunka.

”Oinvesterbart” och ”tveksam bokföring”
I Viceroys analys kallades SBB för ”oinvesterbart” bl.a. med kommentaren att man ansåg att SBB skrev upp priset på sina fastigheter för att insiders (läs Ilija Batljan) skulle kunna göra ekonomiskt fördelaktiga privata affärer.

Dessutom ansåg man att bokföringen var tveksam och man utfärdade hybridobligationer för att betala av lån och obligationer.

När analysen kom hade SBB-aktien redan sjunkit runt 35% från toppen som var i slutet av 2022.
Viceroys analys, var alltså inte början, men satte småspararfavoriten SBB under luppen för analytiker och slängde ytterligare bensin på elden.

Nästkommande 6 månader publicerade Viceroy ytterligare 8 rapporter om SBB där man fokuserade på att slå sönder SBBs ”kreativa bokföring” och ifrågasätta ledningens integritet.

Ilija Batljan, dåvarande VD för SBB, försvarade bolaget genom att säga att allt såg bra ut.

Stigande räntor eldar på Viceroys rapport
På ett år, 2022-07-06 till 2023-07-05, steg styrräntan med 3,5 procentenheter.
Med denna snabba och rejäla höjning av räntorna sjönk SBBs marginaler snabbt.

Dessutom hade storägaren Ilija Batljan belånat sina egna bolag för att köpa aktier i SBB, något som vanligtvis är ett positivt tecken då det visar att han trodde på bolaget.
Men i detta fall innebar det att storägaren, som även var VD, inte bara behövde kämpa för SBBs överlevnad utan även behövde hålla aktiekursen och utdelningar uppe för att klara sin privata ekonomi.

SBB faller 90% sedan Viceroys första rapport
Från Viceroys första rapport 21 februari 2022, till 29 juni 2023, hade SBB tappat 90% av sitt aktievärde och, än värre, letar febrilt efter köpare av deras fastigheter för att kunna sänka sin belåning. 
Ilija har avgått som VD bolaget har ställt in utdelningen.

Viceroy fick således rätt och tjänade stora pengar på att ha blankat, d.v.s. bettat mot SBB.

Blankare är en naturlig del av aktiemarknaden
Personligen, vilket jag vet går emot mångas åsikter, anser jag att blankare som Viceroy spelar en viktig roll på dagens marknad.
Likt andra bolag kan köpa en aktie och därefter publicera sina åsikter, så kan Viceroy gräva fram smuts i bolag, blanka dessa och därefter publicera sin rapport.
Båda rapporterna skulle vara marknadspåverkande, men bara om det finns någon substans i analysen och dess påståenden.

Skulle bolagen som som Viceroy granskat inte ha något ruttet i sig hade aldrig marknaden reagerat som den gjorde.
Viceroy belyser alltså ett problem som redan finns, dom skapar det inte.

Samtidigt först jag att det inte är kul att förlora pengar, men i mina ögon är det inte blankarens fel att en aktie sjunker.

Viceroys rapporter om SBB
Viceroys rapporter, både sammanfattningar och nedladdningsbara pdfer, hittar du här: https://viceroyresearch.org/category/samhallsbyggnadsbolaget-stosbb/

Framtid SBB

2 juni avgick Ilija Batljan som VD i SBB och Leiv Synnes tillträder som ny VD. 
Till synes är Synnes en bra ersättare, även om Ilija Batljan förmodligen är med och styr SBB bakom kulisserna och från sin styrelsepost.

Försäljning av fastigheter
För att få ner sin belåning och utgifter måste SBB minska sina lån. De kan göra detta genom att sälja fastigheter.
Media pratar om att dialog med bl.a. fondjätten Brookfield och svenska staten om försäljning av fastigheter har påbörjats, t.ex. i den här artikeln från Affärsvärlden.
Det ryktas även att Akelius är inblandat i dialoger, kanske främst eftersom Leiv Synnes är tidigare anställd och personlig vän med Roger Akelius.

Oavsett vilka bolag som köper SBBs fastigheter framöver så kan man ganska säkert säga att fastigheter måste säljas.
Som lekman utan större kunskap om fastigheter ser jag 4 scenarios.

1. SBB säljer fastigheter, betalar ner skulder och får ett neutralt kassaflöde
SBB säljer fastigheter till rabatt för att snabbt kunna betala av skulder.

Enl. analytiker som DI pratat med är det rimligt att sälja till 30% rabatt under bokfört värde.
Därefter behåller man övrig verksamhet som presterar +-0 en period framöver men därmed undviker man konkurs. Då kan man invänta och bl.a. se hur räntorna kommer se ut framåt och göra en långsiktig plan.

Detta innebär dock att storägaren Batljan står kvar med skulder i andra bolag som tidigare köpt SBB. Om Batljan (och jag) får välja lär inte detta vara den bästa lösningen.

2. SBB säljer fastigheter, blir skuldfria och har kvar resterande verksamhet
SBB säljer även här av fastigheter till rabatt. Man säljer fler fastigheter och gör sig helt skuldfria och låter kvarvarande verksamhet generera utdelningar till aktieägarna. 

Det kommer inte bli samma rejäla utdelning, men procentuell DA (utdelning/aktiekurs) kan vara tillräckligt bra för att dra upp aktiekursen en bit igen.

Detta skulle delvis rädda Batljans rykte samt återigen ge ett kassaflöde för att betala räntan på hans skulder.

3. SBB misslyckas med försäljningar och går i konkurs
Konkursboet säljer SBBs innehav till stora rabattpriser, låt oss säga en rabatt på 50% från bokfört värde. Pengarna ska betala skulder, diverse avgifter, skatter, löner osv. Sist får aktieägarna ev. kvarvarande pengar.

Eftersom konkursboet ska göra försäljningarna inom rimlig tid, helst så snart som möjligt, blir rabatten stor och därför det alternativ som är sämst för aktieägarna.

Se Konkursvärdering under rubriken Värdering SBB B aktie.

4. SBB säljer hela verksamheten och betalar ut till aktieägarna
SBB säljer rubbet och betalar ut till aktieägarna.

Detta vore min favorit, kanske även Batljans, beroende på hur mycket huvudvärk han fått av bolagets aktiekurs.

Skulle jag haft tillräckligt med pengar (och kunskap, råg i ryggen och andra viktiga egenskaper) hade jag gjort likt Warren Buffett och Carl Icahn och köpt en majoritetspost för att sedan stycka bolaget hårt och brutalt.
De kvarvarande pengarna hade jag delat ut till aktieägarna.

Uträkningen på detta hittar du på värdering där jag värderat SBB som en cigarr butt, det vill säga ett sunkigt bolag med en sista puff för aktieägarna. Se Fimpvärdering under Värdering SBB B aktie.

SBB B eller D?

SBB B-aktien är den vanliga aktien
SBB B är en stamaktie där utdelningen fluktuerar beroende på bolagets vinst. Eftersom utdelningen inte har något maxtak kan man som aktieägare få ta del av högre vinster.
B-aktien är alltså den ”vanliga aktien”.

SBB D-aktien påminner om en preferensaktie
SBB D är en sorts aktie som fastighetsbolag ibland har.
Den är lik en preferensaktie men räknas inte med i balansräkningen som en skuld.
D-aktien har ett maxtak på utdelningen på 2kr per år, därför har D-aktien en begränsad uppsida.

Skillnaden mellan SBB B och D
Som ägare av D-aktien får du ofta en högre utdelning än i B-aktien, men uppsidan begränsas.
Som ägare av B-aktien får du ofta en lägre utdelning än i D-aktien, men om bolaget går bra kan du över tid få ökad utdelning och därmed kan även aktiekursen stiga.

Ingen garanterad utdelning
Varken B eller D-aktien har en garanterad utdelning, vilket märktes 2023 där styrelsen beslutade att dra in utdelningen för båda aktierna.

Är SBB B eller D bäst?
Oavsett om man köper B eller D bör man tro på bolaget och/eller att aktiekursen är billig.

Lever man inte på utdelningar anser jag att SBB B oftast är den bättre aktien att köpa, eftersom man kan ta del av potentiella värdeökningar i framtiden.

Skulle D-aktien ge en stabil direktavkastning över mitt avkastningskrav (15%/år) skulle jag överväga D-aktien, men sannolikt är även B-aktien billig då.

Vill du läsa mer om D-aktier (ej specifikt SBB) har Ellinor Beckett på Avanza skrivit om D-aktier här!
https://www.placera.se/placera/redaktionellt/2019/10/30/manga-fallgropar-med-d-aktier.html

Värdering SBB B aktie

När man värderar SBB blir det lite trixigt.
Bolaget har under en ganska lång tid förvärvat bolag, med hjälp av en mycket låg ränta.

Nu har räntorna stigit rejält och bostadspriserna och bolaget marginaler ändrats.
Dessutom gör högre räntor att avkastningskravet ökar och bostäders värde sjunker.

Vi vet inte när eller om SBB kommer ta sig ur den dåliga positionen man hamnat i.
Därmed vet vi såklart inte heller hur stort fastighetsbestånd och vilka intäkter man kommer ha kvar.

Jag har därför valt att värdera SBB som en cigarr butt (cigarettfimp), d.v.s. ett dåligt bolag med en aktie som potentiellt har en sista “puff” för den som vågar vara aktieägare.

Men klockan tickar, efter varje kvartal som går med negativt kassaflöde så minskar bolagets värde.

Fimpvärderingen innebär den pengapåsen man skulle ha kvar om man sålde alla anläggningstillgångar till 70% av bokfört värde, samt säljer övriga tillgångar till bokfört värde och därefter betalar av bolagets skulder.
Konkursvärdering är om man gör samma sak som ovan, fast endast får 50% av bokfört värde.
Substansvärdet är det bolaget är värt enligt bolagets bokförda värde.

Notera att värderingarna är gjorda utifrån datan från rapporten och omfattar inte ändringar i balansräkningen sedan rapporten. Inte heller avgifter eller löner som behöver betalas ut är medräknat, därför kan man räkna med att ju längre tid det tar innan man börjar avyttra verksamheten desto mer kommer akties värde att minska.

Enligt mina automatiska datavärderingar är SBB B värd:

Grönmarkerade siffror indikerar att bolaget är billigt och aktien ett potentiellt bra köp.

Värdering av bolagets egna kapital.

Tillgångar minus skulder. Delas sedan på antalet aktier.

En siffra över 2 innebär att bolaget har dubbelt så stora lättomsatta tillgångar som skulder som ska betalas inom kort.

Genom att jämföra omsättningstillgångarna med bolagets skulder kan man få sig en bild av hur stabilt bolaget är.

En siffra över 1 innebär att bolagets rörelsekapital är större än långfristiga skulder.

Om bolagets rörelsekapital (omsättningstillgångar – kortfristiga skulder) är högre än långfristiga skulder lär bolaget inte gå i konkurs, såvida inte några riktigt dåliga beslut tas.

När underliggande dokument inte får kontakt med Google blir många av uträkningar ofullständiga.
Dessa taggas då med #SAKNAS och rättas oftast automatiskt inom 15 minuter men kräver att du laddar om sidan.

Återbetalningsmetoden, DCF och MOS kräver positiva kassaflöden. Om ett bolag redovisar negativt kassaflöde eller vinst innebär det att bolagets värde blir negativt. Eftersom du såklart inte får betalt för att köpa ett bolag, vilket uträkningarna kan antyda, har jag valt att sätta ett sträck (-) på bolag med negativa kassaflöden och vinster.

SBB utdelning 2024

SBB hade generösa utdelningar till sina aktieägare fram till 2023 då man beslutade att pausa utdelningarna med sista utbetalning 2023-06-05. Innan dess betalade man ut varje månad.

Även utdelningen för D-aktien som betalades ut kvartalsvis pausades då.

SBB B utdelningshistorik per aktie:
2023-07-05: 0.00 kr.
2023-06-05: 0,12 kr.
2023-05-12: 0,12 kr.
2023-04-05: 0,11 kr.
2023-03-03: 0,11 kr.
2023-02-03: 0,11 kr.
2023-01-04: 0,11 kr.
2022-12-05: 0,11 kr.
2022-11-03: 0,11 kr.

Under en extra bolagsstämma i juni 2023 beslöts att att en vinstutdelning ska genomföras 2024. Detta gäller för både B och D-aktien.
Läs mer om SBBs utdelning och utdelningspolicy på deras hemsida.

Därefter lär ingen ny utdelning lär ske inom en överskådlig framtid då SBB först bör hantera sina skulder.

Teknisk analys SBB B aktie

Teknisk analys är inte bara för traders utan kan även kombineras med fundamental analys för att hitta rätt tillfälle att köpa en aktie.

Den tekniska analysen bygger på en sammanfattning från oscillatorer och glidande medelvärden och uppdateras löpande. Intervallet är förinställt på en vecka, men du kan själv välja period genom att klicka på önskat intervall eller ”More” i bilden.

Vill du läsa mer om analysens parametrar kan du klicka på SBB_B i bilden.

På Tradingview.com kan du screena, få fundamental information om bolag samt rita och läsa mängder tekniska analyser. Skapa gärna ett gratiskonto genom att klicka på SBB i någon av bilderna.

Bolagsdata Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB

Slutord

Det har varit en sorts masspsykos där man hyllat SBB. Inte sällan har den rejäla månadsutdelningen varit ett starkt argument för att köpa aktien.

Men vilka lärdomar kan man dra av SBBs uppgång och fall?
Kanske att man bör passa sig för karismatiska personer som lovar brett, t.ex. då VDn Ilija Batljan pratade om att att höja utdelningen i 100 år.
Eller kanske bör lärdomen vara att stabila utdelningsaktier kanske inte alltid är stabila.
Eller att blankarbyråer som Viceroy inte är roten till allt ont, de bara synliggör vad som är ruttet i ett bolag.
Eller att man inte blint bör följa någon av alla influencers som hyllat bolaget.

Min främsta takeaway är som alltid: vikten av att göra en egen analys, men även hur säker man än är måste man se till att diversifiera… eftersom en inte så vacker dag har man köpt ett bolag med tveksam bokföring.

Jag köpte SBB första gången runt 14kr och tyckte att värderingen såg bra ut, baserat på substansvärde.
Tanken var också att Ilija skulle kriga för sitt livsverk med näbbar och klor eftersom han belånat sig för mycket och därmed skulle förlora stora summor om det inte gick bra för bolaget.

Dessutom trodde tunga fastighetsnamn på Batljan och sitter bl.a. med i styrelsen.

Men marknaden tyckte annorlunda och jag har vid flera tillfällen snittat ner mig i GAV-pris, numera runt 7kr. Jag gör detta eftersom jag tror marknaden har överreagerat, och klarar man sig från konkurs lär aktien kunna stiga till en liten bit, men långt ifrån historiska värderingar. Min tro är att värdet på SBB ligger någonstans mellan bokförda substansvärdet och Fimp-värderingen, och om bolaget blir kassaflödespositiva kan bolaget andas ut, även om anseendet redan är förstört.

Eftersom det är hög risk är jag noggrann att inte gå in med mer än 1-2% av min portfölj i SBB.
Min allokering är extra viktig eftersom jag vanligtvis håller mig undan från både fastigheter och förvärvsbolag, och SBB har varit båda. Dessutom har jag vid tillfällen räknat fel på SBB värde, vilket inte minst märks i mitt tidigare köp runt 14 kr/aktie.
Samtidigt är det i samband med speciella situationer som jag gjort mina bästa affärer.

Vad som händer med SBB återstår att se, men jag planerar att vara med på resan, men jag tänker inte offra mer än ett par tår.

Vill du se lite bilder på några av SBBs fastigheter har Aktiepappa gjort ett trevlig inlägg som du kan läsa här: https://tradevenue.se/@aktiepappa/sbbs-fastigheter-lista-4004.

Om Rimligtpris.se
Jag har investerat på börsen i över 10 år, och sedan jag fick mitt första barn 2017 har aktieanalys varit ett av mina största intressen.
På Rimligtpris.se får du ta del av mina tankar och verktyg för att nå ekonomiskt oberoende. Här kan du läsa mer om mig och hemsidan.

Ansvarsfriskrivning
Sidan kan innehålla reklam och affiliate-länkar. Det innebär att jag kan få ersättning om du besöker sidan eller gör ett köp via en av länkarna. Det kostar dig inget extra.
Jag är ingen rådgivare och detta är ingen rekommendation. Basera inga beslut på denna text utan gör istället din egen analys. Du kan förlora pengar på aktiehandel och historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.

Om Rimligtpris.se
Jag har investerat på börsen i över 10 år, och sedan jag fick mitt första barn 2017 har aktieanalys varit ett av mina största intressen.
På Rimligtpris.se får du ta del av mina tankar och verktyg för att nå ekonomiskt oberoende. Här kan du läsa mer om mig och hemsidan.

Ansvarsfriskrivning
Sidan kan innehålla reklam och affiliate-länkar. Det innebär att jag kan få ersättning om du besöker sidan eller gör ett köp via en av länkarna. Det kostar dig inget extra.
Jag är ingen rådgivare och detta är ingen rekommendation. Basera inga beslut på denna text utan gör istället din egen analys. Du kan förlora pengar på aktiehandel och historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.