Analys: Prosus

Analys skapad 2021-06-11
Lästid: 5-10 min

Estimerat rimligt pris per aktie: 101,38 EUR
(Uppdat. 2022-03-15)

Prosus är ett internet-nishat investmentbolag som satsar på små bolag med stor potential.
Deras mål är att bygga värde genom att förbättra människors liv med innovativa tekniska lösningar. Fokus ligger på matleveranser, enkla betalningar, tillhandahållning av krediter, köp och sälj, utbildningar och hälsa. Portföljbolagen finns på marknader där behovet av detta är stort och såväl tillväxt som risk är hög.
I nya investeringar ligger stort fokus för att bli ledande på matleverans där man bl.a. äger Wolt och Deliveryhero.
Bolaget håller även AI och maskinlärande varmt om hjärtat.

Den i särklass största investeringen finns i Kina. Det är även denna investeringen som är anledningen till att investera i Prosus.
För att förstå Prosus måste man helt enkelt förstå Tencent.
Detta är en sorts förlängning av Analys: Tencent. Antagna värden kommer grunda sig i tidigare analys.
Har du inte läst analysen rekommenderas du göra det först! Analysen kan du läsa här!

En femtedel av jordens befolkning använder någon av de tjänster Prosus bolag varit med och byggt upp eller investerat i, varav hundratals miljoner använder varje dag.
Prosus har investeringar i bl.a. Brazilien, Polen, Ryssland, Sydafrika, Rumänien, Bulgarien och Indien.

Som storägare och tidig investerare i Tencent har Prosus ett nära samarbete med Tencent (och Pony Ma) som de saminvesterar och har sitter i styrelsen med sedan över 20 år.

Prosus historia

2019
Prosus knoppas av från Naspers med syfte att tydliggöra värden i dess innehav. I början minskade rabatten mot dess innehav, men detta vände senare och rabatten fortsatte öka på nytt.
Ett annat syfte för avknoppningen var att Naspers var såpass stora att Johannesburg-börsen bestod till största delen av Naspers.. som bestod av Tencent. Ett kinesiskt bolag stod alltså för en mycket stor del av den sydafrikanska börsen. Naspers behöll de sydafrikanska bolagen medan Prosus fick resterande.
2020
Prosus ska under 2020 och 2021 köpa tillbaka aktier för 1,37 miljarder USD.
Man ska även köpa aktier i moderbolaget Naspers för 3,63 miljarder USD.
April 2021
Prosus säljer 2% av Tencent. Detta är den största blockförsäljningen någonsin gjorts på någon börs.
Detta ger Prosus ytterligare 14,6 miljarder USD i kassa.
I samband med detta informerar Prosus att man inte kommer sälja av mer av Tencent inom 3 år.
Maj 2021
Prosus meddelar att man planerar köpa upp till 45,4% av Naspers (som i sin tur äger Prosus).
Anledningen till att man köper Naspers är p.g.a. dess stora rabatt och görs, återigen, för att tydliggöra värden och minska substansrabatten.

Historik i siffror

Innehav

Prosus investerar ganska rejält i sina befintliga verksamheter. Främst investeras det i matleverans-bolag som ifood, Wolt och Delivery Hero.
Europa står därför för en ökande del av bolagets omsättning, men inom en inte alltför lång framtid väntas även matleveranser i Latinamerika och Indien öka explosionsartat. Många av Prosus bolag går med ingen eller liten vinst, detta förklarar man med de stora investeringarna bolagen gör för att bli ledande på sina marknader.

Utöver bolagen listade nedan kommer även Prosus bli korsägare i Naspers, som äger media- och ehandelsbolag på den afrikanska börsen.

Omsättning, vinst och ägarandel E-handelsportfolio 2020

Macro

Världsbanken: 2019 –  34,4% av Indiens befolkning använder internet.
Motsvarande i Kina var då 54,3% medan senare siffror visar 70% vilket tyder på rejäl tillväxt.
I Norden använder 96% av befolkningen internet.

Följande bilder är från JP Morgans omvärldsanalys som släpptes Q1 2021.

En stor del av Prosus utvecklingsportfölj ligger i Asien-stillhavsregionen och är riktade mot en medelklass som har råd att lägga pengar på utbildningar, ehandel och matleveranser.
I regionen väntas medelklassen växa med över 1,4 miljarder människor till 2030.

Indiens medelklass väntas tredubblas på 10 år vilket såklart innebär en enorm marknad för ett bolag som Prosus som vill vara ledande inom matleveranser och utbildningar.

Kinas medelklass väntas också växa rejält till 2030, till att de är nästan dubbelt så många som 2020. Mer pengar i gemene mans ficka kommer självklart innebära större internetanvändande och fler köp där Tencent står väl positionerade.

Även Afrika väntas få rejäl skjuts framöver och i samband med detta ”hoppa över” vissa steg, t.ex. tror man de flesta afrikaner kommer få tillgång till digitala bankkort före fysiska. En sådan underlättning av köp online skulle såklart vara bra för ledande ehandelsbolag etablerade i Afrika, vilket Naspers äger.

Risk

Största risken utgörs av det stora ägande i Tencent. Återigen, har du inte läst analysen om Tencent rekommenderas att du gör det. Klicka här.
Ingen officiell rösträtt på största innehavet. Prosus sitter med i Tencents styrelse, men har ingen rösträtt p.g.a. Kinas struktur för utländska ägare.
Kina. Kina kan teoretiskt bestämma att kinesiska bolag är för kineserna och tvinga Prosus att sälja sina andelar i Tencent, och eftersom Prosus äger 28,9% skulle det innebära att Prosus blir tvunget att sälja bolaget till stor rabatt.
Valutarisk. Bolaget redovisar sitt resultat i amerikanska dollar. Om de valutor som Prosus portföljbolag verkar på minskar mot USD kommer Prosus resultat försämras. Redovisningsmässigt är alltså en svag USD att föredra.
– Tillväxtmarknader. Flera av Prosus stora satsningar är på tillväxtmarknader. Detta innebär en hög reward, men även en hög risk då konkurrensen är stor. Eftersom bolagen i många fall ännu ej blivit etablerade och skapat en vallgrav kring sina varumärken kan de lätt bli utkonkurrerade.

Ägandestruktur och Naspers

Prosus ägs till 72,5% av investmentbolaget Naspers.
Naspers är ett investmentbolag på sydafrikanska börsen med över 100 års erfarenhet.

De är främst kända för att ha gjort det som kallas för den bästa investeringen gjord.
Naspers köpte 43% av Tencent år 2001 för 32miljoner dollar. I början sålde Naspers av en del av bolaget tills de hade strax över 30% av ägandeskapet. Därefter gjorde de något som är otroligt svårt när bolaget gått upp mycket och ägare skriker ”Sälj!” – De satt på sina händer och höll Tencent. Nu är bolaget värt ca 220 miljarder dollar vilket ger en orealiserad avkastning på 8000gånger pengarna på 21 år eller CAGR 52,3%.

I samband med avknoppningen fick Prosus alla icke afrikanska bolag, däribland Tencent.
Men de har även gjort andra bra affärer, som när de köpte Flipkart 2012 för 102 miljoner dollar och 6 år senare, 2018, sålde bolaget till Walmart för 2,2 miljarder dollar.

Ägandestrukturen är ganska intressant.

Moderbolaget Naspers äger 72,5% av Prosus.
Prosus äger i sin tur 28,9% av Tencent.
Inom kort kommer Prosus även äga upp till 45,4% av Naspers.

Utöver detta är rösträtten begränsad för aktieägarna i Prosus då de handlas enl. ett avtal som gör att Naspers alltid kommer ha majoritet oavsett hur många aktier dom äger.

Naspers har idag ingen storägare.

Hur aktieägare i Prosus tjänar på att bolaget köper Naspers istället för återköp av Prosus-aktier lär bli tydligt senare under rubriken ”Värdering”.

Värdering

Prosus äger 28,9% av Tencent.
Naspers äger 72,5% av Prosus.

Per 2021-06-03
Tencent marketcap – 5 905 000 000 000 HK$ = 625 675 494 500 EUR
Prosus marketcap – 138 656 000 000 EUR – Andel i Tencent värd 180 820 217 910 EUR
Naspers marketcap – 1 249 000 000 000 ZAC = 75 586 761 000 EUR – Andel Tencent värd (baseras på Prosus) – 131 094 697 134 EUR

Anledningen till att Nasper handlas till rabatt mot Tencent tror jag kan vara följande:
– Bolaget handlas på afrikanska börsen och är svåråtkomligt.
– Noterat i Afrika vilket innebär jättestor skatt om de ska realisera vinsten i Prosus/Tencent. Dock får bolaget endast en skattesmäll för de inhemska investerarna vilket visade sig vara en rimlig kostnad när de tidigare sålde av delar av Tencent.
– Kinesiska staten kanske lägger sig i ägandet av Tencent.
– Utöver Tencent har många av Naspers av andra bolag minskat i värde och t.o.m. kostat Naspers pengar senaste åren.

Eftersom Prosus historik är kort och dess värde till stor del består av Tencent kommer nuvärdet främst utgöras av innehavet i Tencent.
Många av bolagen är på tok för svåra för mig att värdera då de handlas på en, för mig, okänd marknad och är i en tillväxtfas när de ännu inte gör vinst.
Googlar man runt på andra analyser märker man att flera skriver att analytiker värderar Prosus utan Tencent till 30 miljarder dollar, men vi ska bilda en egen, konservativ, uppfattning.

Per idag är Prosus andel av Delivier Hero värt ca 5 750 miljoner dollar och Mail.ru ca 1 400 miljoner dollar.

Men en snabb kontroll av börsvärde på Delivery Hero och Mail.ru + Prosus förmodade kassa ser ut såhär:
Prosus andel av Delivery Hero och Mail.ru = 6 miljarder EUR.
Prosus kassa innan försäljning av Tencent = 3 miljarder EUR.
Prosus kassa efter försäljning av Tencent = 15 miljarder EUR.

Jag känner mig därför bekväm med att räkna Prosus värde utifrån mitt uppskattade värde av Tencent + 24 miljarder i analysen.
Övriga bolag utöver Tencent, Delivery Hero och Mail.ru får agera rejäl säkerhetsmarginal.
När återköpen drar igång på riktigt kommer substansvärdet öka ytterligare.

Mitt rimliga pris
Mitt rimliga börsvärde för Tencent är 647 001 487 395 EUR (614HKS/aktie).

Prosus andel (28,9% av Tencent) = 186 983 429 857 EUR.
Addera för Delivery Hero, Mail.ru och förmodad kassa (+24 miljarder EUR) = 210 983 429 857 miljarder EUR.
Antal aktier är 1 625 350 000st.
= 129,81 EUR/per aktie

(1HKS=0,11EUR)
I analysen har jag inte räknad med de värden som frigörs av bolagets återköp av aktier.

Reflektion

Prosus och Naspers har tidigare fått kritik att styrelsen är överbetald, men med affärer som Flipkart samt byggda relationer med Tencent och Kina känns styrelsen värdefull trots sitt pris. Att de ”inte gör något utan bara sitter på händerna” känns som ett dåligt argument eftersom de år efter år motstått frestelsen att sälja delar av Tencent, trots påtryckningar från experter och vetare. Såhär i efterhand varit ett fantastiskt beslut, men man ska inte underskatta vikten av att våga behålla sina vinnare – Ibland är de svåraste besluten att inte sälja, inte minst för en styrelse.

Genom avknoppningen av Tencent samt korsägandet och återköpen med Prosus visar man på att man har aktieägarnas intresse i fokus.
Försäljningen av Tencent som sedan innebär större ägande i Naspers och färre utestående aktier i Prosus innebär att aktieägare får en ännu större del av Tencent (Säljer Tencent och köper Naspers till rabatt). En sorts financial engineering helt enkelt!
Ett bra exempel på en styrelse som gör vettiga affärer för långsiktiga ägare.

Enl. Mohnish Pabrai är Tencent djupt undervärderat 27/4 2021. Sven Carlin verkar hålla med.
Under Q1 2021 köpte Charlie Munger köper stort i Kina (Alibaba).
Även Ray Dalio har högre exponering mot Kina än vanligt.

Men allt är som sagt inte guld och gröna skogar i Kina, i skrivande stund har Kina klubbat en lag som gör det möjligt att bötfälla och stänga ner verksamheter för Tech-giganter i Kina (likt de regulatoriska vindar som blåser i USA mot t.ex. Facebook och Google, om än mycket hårdare).

Varken Kina, Tech eller Investmentbolag är egentligen inom min Circle of Competence, men då stabiliteten är stor och vallgravarna breda tror jag ändå värderingen är rättvis. Risken är stor men marknadspriset är otroligt attraktivt. Prosus har en plats i min portfölj, men p.g.a. dess höga risk kommer den ej utgöra övervikt – hur frestande det än må vara.

Det ska bli spännande att se om Prosus och Naspers styrelse kommer kunna synliggöra värden i bolagen.
Att investmentbolag handlas till rabatt mot underliggande värden är fullt normalt, men jag anser rabatten är för stor.
På något sätt bör rabatten minska – och jag tror inte det kommer bero på att Tencent minskar i värde.

Disclaimer

Estimerat rimligt pris högst upp på sidan, under loggan uppdateras löpande. Detta sker manuellt och övriga uträkningar och bilder ändras ej, vilket innebär att avvikelser kan förekomma. Priset högst upp på sidan är det som gäller.

Jag är ingen rådgivare och detta är ingen rekommendation.

Vid skrivande av denna text äger jag aktier i bolaget.
Misstag kan ha slunkit in, basera inga beslut på denna text utan gör istället alltid din analys.
Du kan förlora pengar på aktiehandel och historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.

Teknisk analys

Som ett bra komplement till den fundamentala analysen bjuder Tradingview på tekniska indikatorer för Prosus.
Till skillnad från analysen uppdateras dessa var 20e minut.

Den tekniska analysen bygger på en sammanfattning från oscillatorer och glidande medelvärden. Intervallet är förinställt på en vecka, men du kan välja detta själv genom att klicka på minuterna i bilden.

Vill du läsa mer om analysens parametrar kan du klicka på “Teknisk analys för 700” under bilden.

På Tradingview.com (affiliate) kan du screena, få fundamental information om bolag samt rita och läsa mängder tekniska analyser. Skapa gärna ett gratiskonto via länken ovan!