Margin of safety

Vad är Margin of Safety?

Benjamin Graham introducerade uttrycket Margin of Safety (svenska: säkerhetsmarginal) år 1934 i boken Security Analysis.
Målet var att köpa tillgångar värda $1 för 50 cent.
Genom att köpa tillgångarna för halva priset av dess värde får man både hög uppsida och låg nedsida.
Säkerhetsmarginalen fungerar därmed som ett extra skydd mot både en felaktig analys och oförutsedda händelser.

Hedgefond-förvaltaren Phil Town har gjort en sorts enklare DCF-analys där han slutligen lägger på säkerhetsmarginalen som han kallar för Margin of Safety eller MOS.

Hur funkar Margin of Safety?

Genom att halvera det rimliga priset och endast köpa när aktiens pris är under har du tillämpat 50% säkerhetsmarginal.
Aktien kan alltså sjunka ytterligare 50% men ändå vara ett bra köp.

Phil Towns kalkylator med samma namn räknar ut vad aktien skulle vara värd idag förutsatt att du önskar 15% årlig avkastning i 10 år där man slutligen lägger på en säkerhetsmarginal på 50%.

Margin of Safety-kalkylator

Att tänka på

1. Då uträkningen fokuserar på vinst och tillväxt på en 10-årsperiod kan bolag som gör kraftiga investeringar, som kanske kommer ge höga vinster senare, bli missvisande p.g.a. låg vinsttillväxt under investeringstiden.
2. Framtida P/E och framtida tillväxt kan vara svårt att lista ut. Här får du använda dig av analytikern främsta verktyg: den kvalificerade gissningen som grundas på dina antaganden och kunskap om bolaget.
3. Räknar inte med tillgångar och skulder. Detta får du själv väga in i analysen, t.ex. genom att höja/sänka rimligt P/E.

Var hittar jag uppgifterna?

Borsdata.se
Gratistjänst för info om nordiska börsnoterade bolag (Finns även en prenumerationstjänst för att se utomnordiska aktier samt mycket mer). Klicka i vänstra hörnet för att snabbsöka efter ditt bolag. Skriv bolagets namn och klicka sedan på bolaget några cm längre ned.
På ”Nyckeltal” kan du se nuvarande P/E. Klickar du på P/E får du upp en popup som visar hur det sett ut historiskt.
På ”Analysera” kan du se hur vinst per aktie ändrats senaste åren.
Quickfs.net
Gratistjänst. Nyckeltal för amerikanska bolag de senaste 10 åren. Finns även prenumerationstjänst för ytterligare info.
Yahoofinance.com
Nyckeltal och samlad info från bolagsrapporter senaste 5 åren, t.ex. kassaflöden, tillgångar och skulder. Hela världen.
Bolagens rapporter
Du hittar rapporterna genom att googla på Investor relations + bolagets namn.

Hur fyller jag i uppgifterna?

Steg 1 handlar om att räkna ut historisk ökning. Detta används som hjälp att gissa framtida ökning. Har du redan en stark uppfattning om framtida ökning kan du hoppa direkt till steg 2.
Startvärde
Vinst per aktie från första året du räknar. Om du t.ex. utgår från perioden 2010-2019 skriver du i vinst per aktie (använd valutan aktien handlas i) för 2010.
Räkna helst med en börskris eller lågkonjunktur på börsen, räkna något år innan (även om du valt ett konjunkturokänsligt bolag).
Slutvärde
Senast fastställda års vinst per aktie. Om du t.ex. utgår från perioden 2010-2019 skriver du i vinst per aktie (använd valutan aktien handlas i) för 2019. Utgå från senaste helårsrapport, om inte något extraordinärt som påverkat bolagets vinst hänt det året, ta i så fall året innan.
Perioder
Antal år från ”Startvärde vinst per aktie” minus antal år från ”Slutvärde vinst per aktie”.
2018-2019 = 1 period, 2015-2018 = 3 perioder. 2010-2019 = 9 perioder o.s.v.
Årlig vinstökning per aktie under perioden
Ett hjälpmedel för att räkna ut ”Uppskattad framtida ökning”. Ingen absolut sanning, men ofta en mycket bra fingervisning.
Uppskattad framtida årlig ökning vinst per aktie (%)
Vad tror du om bolagets framtid? Kommer dom kunna bibehålla samma årliga ökning av vinst per aktie framöver? Att beräkna detta är ofta väldigt svårt, här är några förenklade tips:
– Utgå från ”Årlig ökning vinst per aktie under perioden” i kalkylatorn.
– Behöver bolaget lägga pengar på investeringar, har dom tidigare lagt, eller kommer dom fortsätta oförändrat?
– Snegla på analytikernas estimat, hur tror dom bolaget och dess vinst per aktie kommer växa de närmsta åren?
– Läs på om bolaget!
– Tänk på att det är bättre att räkna för lågt än för högt!
Phil Town anser det är helt ok att enbart kolla på historiska siffror i denna kalkyl (så länge det är ett stabilt bolag!)
Vinst per aktie
Fyll i senaste helårs vinst per aktie.
Framtida P/E
Den P/E du anser rimlig för ett företag som växer i denna takt samt verkar i branschen. Räkna hellre för låg P/E än för hög!
Står för Price/Earnings (pris delat på intjäning). Har bolaget P/E 10 innebär det att bolaget tjänade en tiondel av sitt börsvärde enligt bolagets senaste årsrapport. Har bolaget P/E 28 är det istället en tjugoåttondel osv.
Rimligtpris.se rekommenderar att man kollar bolagets snitt-P/E de senaste åren, jämför med liknande bolag samt kollar på ”Standardmatrisen”(se folddown nedan) för att få sig en uppfattning vad som kan vara rimligt P/E.
Phil Town förespråkar att istället för att skriva framtida P/E kolla genomsnittlig P/E för de senaste 10 åren och tillväxten. Skriv den lägsta siffran av historisk P/E och tillväxt x2.
Säkerhetsmarginal
Hur stor säkerhetsmarginal du har varierar på din kunskap av analyser, hur många % uppsida du önskar för att investera, samt hur mycket marginaler du vävt in på andra ställen, t.ex. höftat fram en lägre Framtida P/E än du egentligen tror. Stora investerare som Warren Buffett, Benjamin Graham, Joel Greenblatt mfl. har tidigare förespråkat minst 30%. Phil Towns som använder denna beräkning flitigt förespråkar 50%. Hur mycket man väljer här är alltså en smaksak och beror helt på hur konservativ man är i övriga antaganden, men kom ihåg att säkerhetsmarginalen begränsar nedsidan och boostar uppsidan!
Rimligt pris
Det värde du värderar aktien till, priset man kan anse aktien borde kosta idag utan ytterligare marginal för fel eller extra uppsida. Kan användas av vissa som säljsignal när aktiepriset överstiger detta belopp.
Rimligt pris med säkerhetsmarginal
Om du håller dig under det här priset i dina köp och gjort tidigare analyser och kalkyler korrekt bör du ha en god chans för fin avkastning när/om marknaden förstår att bolaget är undervärderat.

Rimlig P/E med P/E-matrisen

Följande matris är endast en fingervisning för att inte hamna helt fel och ska inte på något sätt tas för en absolut sanning. Alla sorters bolag bör inte ligga på samma P/E bara för att de har samma tillväxt och avkastningskrav.
Avkastningskrav: Den årlig avkastning du önskar få.
Tillväxt: Den takt bolaget växer i, se gärna ”Uppskattad framtida årlig ökning vinst per aktie” i folddownen ”Hur fyller jag i uppgifterna?

Lästips!

Vill du lära dig mer om Margin Of Safety bör du läsa XXX av Phil Town.

Margin of safety kombinerat med Buy and hold

Eftersom Margin of Safety fungerar alldeles utmärkt på lönsamma och stabila bolag är det rimligt att kombinera Margin of Safety med Warren Buffetts ”Buy and hold”-strategi för ett långsiktigt sparande.

Buy and hold är en investeringsstrategi som går ut på att köpa fantastiska bolag med målet att hålla resten av livet.

Om Rimligtpris.se
Jag har investerat på börsen i över 10 år, och sedan jag fick mitt första barn 2017 har aktieanalys varit ett av mina största intressen.
På Rimligtpris.se får du ta del av mina tankar och verktyg för att nå ekonomiskt oberoende. Här kan du läsa mer om mig och hemsidan.

Ansvarsfriskrivning
Sidan kan innehålla reklam och affiliate-länkar. Det innebär att jag kan få ersättning om du besöker sidan eller gör ett köp via en av länkarna. Det kostar dig inget extra.
Jag är ingen rådgivare och detta är ingen rekommendation. Basera inga beslut på denna text utan gör istället din egen analys. Du kan förlora pengar på aktiehandel och historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.