Mandatum aktie – En analys av Sampos avknoppning

Är Mandatum en bra aktie?

Sampo är ett finskt finansbolag med fokus på försäkringar.
För att renodlas mot sakförsäkringar kommer Sampo knoppa av livförsäkringsdelen Mandatum.

Historiskt sett har avknoppningar presterat bättre än snittet, vilket gör Sampo och Mandatum mycket intressanta bolag att hålla koll på.

Innehållsförteckning

Mandatum datum och villkor

Avknoppningen är en så kallad ”Demerger” vilket innebär att aktien delas ut 1:1.
Det innebär att man får 1 aktie i Mandatum Abp för varje ägd aktie i Sampo PLC.

Avknoppningen godkändes av aktieägarna på årsstämman den 17 maj.

Härnäst väntas avknoppningen ske den 1 oktober 2023, med första handelsdag 2 oktober.

Finska aktien (Sampo Oyj A) och svenska depåbeviset (Sampo Oyj SDB) är snarlikt, men med små skillnader.

Finska aktien (Sampo A)
Man måste äga finska aktien Sampo A vid dagens slut den 29e september för att få Mandatum Abp.
Den 2 oktober är X-dag, detta innebär att aktier köpta på detta datum inte ger rätt till avknoppningen av Mandatum.

Första handelsdag är 2 oktober och du bör ha dina Mandatum-aktier på kontot då, eller inom ett par dagar beroende på din mäklare.

Svenska depåbeviset (Sampo SDB)
Äger du istället det svenska depåbeviset är X-dag 28e september. Detta innebär att du måste äga det svenska depåbeviset när börsen stänger den 27e september.

Första handelsdag är även här 2 oktober, men hos många mäklare väntas Mandatum-aktien komma först efter ca en vecka.

Sampos struktur och ägande före avknoppning

Mandatums affärsområden

Mandatum Group består av två affärsområde: Mandatum Life Insurance Company Ltd (även kallad Mandatum Life) och Mandatum Asset Management Ltd.

Mandatum Life
Erbjuder livförsäkringar privat och för företag.
Man erbjuder även bolag andra tjänster som relaterar till pension, som konsultation och uträkningar.

Mandatum Asset Management Ltd
Erbjuder placeringar och förmögenhetsförvaltning inom koncernen.
Man erbjuder även tjänster till olika europeiska institut och till UHNWI (Ultra High Net Worth Individual), på värmländska kallade ”Gôr-rika”.

Köpa Sampo eller Mandatum?

I samband med avknoppningar finns några smarta steg att ta reda på vilket bolag man bör fokusera på, vilka jag har listat här.
Tyvärr tillkommer inga optioner eller liknande i detta fall.

Sampo renodlar verksamheten
Det är ganska tydligt att Sampo gör detta för att renodla verksamheten. Tidigare har man sålt Nordea.
Men Mandatum har fungerat som en kassako för Sampo där man fått fina utdelningar.
Men nu får Mandatum chansen att flyga samtidigt som Sampo kan fokusera på färre produktområden.

Mandatum är 10-20% av Sampos värde
Jag väntar mig att Mandatum blir värderad ca 10-20% av Sampos värde i samband med avknoppningen.
Förhoppningsvis innebär detta att många fondförvaltare och privatpersoner inte vill/får hålla bolaget p.g.a. förvaltningsregler. Detta skulle kunna skapa en möjlighet att köpa Mandatum billigt inom några veckor efter att avknoppningen skett.

Under 2022 hade Mandatum högre inflöde av pengar än någonsin tidigare, dessutom var nettokassaflödet positivt varje kvartal hela året.

Likvärdig ROIC
Historiskt sett är ROIC likvärdig för Sampo och Mandatum men pendlar rejält.
Det som ev. kan tala emot Mandatum är att deras expense ratio är väldigt mycket högre än resterande bolag i Sampo Group. Detta tycks dock bero på att man inom livförsäkringsbranschen väntas betala ut större andel än för sakförsäkringar.

Hög rating
Standard and poor rankar Sampo A och Mandatum AA-, båda med stabila utsikter.

Medan Sampo Group har 13 500st personal har Mandatum endast 603st, vilket kan göra det möjligt för Mandatum att växa snabbare.

Björn Wahlroos ställer inte upp för omval
Björn Wahlroos, framträdande styrelseledamot i Sampo har sålt mycket av sitt innehav och kommer inte ställa upp i ytterligare omval.
Den 70 åriga finansiella giganten ska trappa ner och istället ska barnen ha tagit över ägandeskapet i bolaget. Han ställer inte heller upp för omval i UPM Kymmene.

Äga både Sampo och Mandatum
Vill man äga både Sampo och Mandatum kan man försöka snappa upp Sampo-aktier under 44 EUR per aktie innan X-dagen för avknoppningen.
Det är inte omöjligt att både Mandatum och Sampo stiger efter avknoppningen är gjord, då detta frigör synergier i bolagen.

Äga enbart Sampo
Önskar man endast äga Sampo efter avknoppningen lär 32 EUR per aktie vara en bra nivå efter avknoppningen.
Man kan även köpa Sampo redan nu för att senare sälja Mandatum, men man får vara beredd på att det kan bli säljtryck de första veckorna, 

Äga enbart Mandatum
Vill man endast äga Mandatum bör man vänta till avknoppningen är klar.
Annars är risken att man får 85% av ett bolag man inte vill äga (Sampo), men bara 15% av ett bolag man vill äga (Mandatum).
Mandatum är helt enkelt en för liten del av Sampo för att rättfärdiga att köpa innan.
Dock går det självklart att svinga Sampo-avknoppningen och köpa Sampo innan, vänta, och sedan sälja efter några veckor, även om man bara är intresserad av Mandatum.

En bra ingång till Mandatum bör vara under 4,6 EUR per aktie.

Rimligt pris Sampo och Mandatum

Personligen tycker jag finans är krångligt att värdera, därför tillämpar jag alltid en stor säkerhetsmarginal.

Baserat på 10cap, utan tillväxt, uppskattar jag att bolagen efter avknoppningen är värda:
Sampo: 31,9-38,0 EUR per aktie
Mandatum: 4,6-6,1 EUR per aktie

Innan avknoppningen kan Sampos rimliga pris vara 36,45-44,08 EUR per aktie.

Nedan kan du läsa mer om mitt resonemang.

Bra med stigande räntor
Vid stigande räntor lär både Sampo och Mandatum kunna placera pengarna till en högre ränta utan att ta större risk.
Hurvida dom tar förlusten i befintliga värdepapper för att få högre avkastning framöver eller inte lär märkas i samband med kommande rapporter, men en högräntemiljö kan gynna både Sampo och Mandatum.

Jag tror Mandatum kommer kunna ha större tillväxt än Sampo, dessutom tycks livförsäkringar vara ”säkrare” än sakförsäkring i samband med att människor får sämre tider (t.ex. vid en recession).

Jag förväntar mig att Mandatum tjänar mer på räntehöjningar än Sampo p.g.a. större tillgängligt kapital kontra vinst.

Vinst Sampo
Under 2022 kom ca 12,5% av Sampos vinst från Mandatum inklusive utdelningarna till Sampo.

Sampo Groups vinst före skatt 2022: 1863 MEUR.
Om vi antar att räntan ökar med 1% kan vinsten stiga med 194,69 MEUR per år.

Finansiella tillgångar: 19 469.
19 469 * 0,01 = 194,69.

Vinst Mandatum
Mandatums vinst före skatt 2022: 207+29 MEUR.
År 2021 var vinsten 291 MEUR.

Om vi även här antar att räntan ökar med 1% kan vinsten stiga med 37,76 MEUR per år.

Finansiella tillgångar: 3 776 MEUR.
3 776 * 0,01 = 37,76.

För varje procentenhet räntan stiger kan Mandatum, i teorin, tjäna ytterligare 16% av vinsten 2022 utan högre risk.
För Sampo är samma siffra 10,45%.
Självklart är inte detta någon exakt uträkning och bolagen har dessutom skulder man betalar ränta på samt olika förutsättningar, men det ger en liten fingervisning hur deras hävstång ser ut.

Värdering 10cap
Utgår man enbart från vinsterna ovan och räknar på 10cap är bolagen värda följande:
Sampo: 36,45EUR per aktie innan avknoppningen (18 630 miljoner Euro för hela bolaget).
Mandatum: 4,619 EUR per aktie (2 360 miljoner Euro för hela bolaget).

Räknar vi även med en ränteökning på 2% blir bolagen värda följande:
Sampo: 44,08 EUR per aktie innan avknoppningen (22 523,80 miljoner euro för hela bolaget).
Mandatum: 6,1 EUR per aktie (3 115,2 miljoner euro för hela bolaget).

10-cap räknar inte med tillväxt och är därför ganska konservativ. Men att räkna på vinst brukar sällan vara tillförlitligt på finansbolag men kan vara en del i att hjälpa till att ta ett vettigt beslut.

Värdering substansvärde
Sampo Group: 18,66 EUR.
Mandatum: 2,96 EUR.
Mandatums substansvärde är alltså ca 16% av Sampos substansvärde.

Antal aktier: 510 977 769st (enl. Avanza 2023-05-04).

Läs mer om årsrapporterna på Sampos hemsida.

Slutord

Jag har länge kollat efter investerbara bolag med fokus på liv och hälsoförsäkringar.
Tyvärr får man även med lite annat med Mandatum. Men det är ändå ett mycket lockande bolag, speciellt i samband med avknoppningen!

Jag kommer förmodligen köpa på mig lite Mandatum om aktien kommer ner runt 4 euro.
Skulle aktien hamna under 3 euro kommer jag garanterat köpa, men sån tur lär vi tyvärr inte ha… men man kan ju drömma att fondförvaltare spyr ur sig aktierna till reapriser!

Jag kommer fortsätta hålla mina befintliga Sampo-aktier, trots att bolaget kan tyckas vara på gränsen till övervärderat, och ser fram emot avknoppningen. Förmodligen och förhoppningsvis gynnar avknoppningen även ”föräldern” Sampo, även om jag lockas mer av Mandatum.

Om Rimligtpris.se
Jag har investerat på börsen i över 10 år, och sedan jag fick mitt första barn 2017 har aktieanalys varit ett av mina största intressen.
På Rimligtpris.se får du ta del av mina tankar och verktyg för att nå ekonomiskt oberoende. Här kan du läsa mer om mig och hemsidan.

Ansvarsfriskrivning
Sidan kan innehålla reklam och affiliate-länkar. Det innebär att jag kan få ersättning om du besöker sidan eller gör ett köp via en av länkarna. Det kostar dig inget extra.
Jag är ingen rådgivare och detta är ingen rekommendation. Basera inga beslut på denna text utan gör istället din egen analys. Du kan förlora pengar på aktiehandel och historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.

Om Rimligtpris.se
Jag har investerat på börsen i över 10 år, och sedan jag fick mitt första barn 2017 har aktieanalys varit ett av mina största intressen.
På Rimligtpris.se får du ta del av mina tankar och verktyg för att nå ekonomiskt oberoende. Här kan du läsa mer om mig och hemsidan.

Ansvarsfriskrivning
Sidan kan innehålla reklam och affiliate-länkar. Det innebär att jag kan få ersättning om du besöker sidan eller gör ett köp via en av länkarna. Det kostar dig inget extra.
Jag är ingen rådgivare och detta är ingen rekommendation. Basera inga beslut på denna text utan gör istället din egen analys. Du kan förlora pengar på aktiehandel och historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.