Analys: Coca-Cola Femsa

Coca-Cola Femsa är ett starkt bolag med rejäla vallgravar. Ett pris under 54,69 USD bör vara ett bra köp, men alla värderingar är individuella och därför kan min slutsats skilja sig från din. Här kan du läsa mer om bolaget och värderingen.

Analys skapad 2022-09-02
Ca lästid: 15-20 min
Rimligt pris 54,69 USD (2022-09-02)

En analys av Coca-Colas till omsättning största bryggeri/buteljerare Coca-Cola Femsa.
Bolaget är verksamt i Latinamerika och har exklusiv försäljningsrätt av Coca-Colas produkter i flera länder.
Coca-Cola Femsa står för de flesta kostnaderna, men har egen prissättning.

Tradingview bjuder på aktuell data samt tekniska indikatorer för Coca-Cola Femsa som uppdateras automagiskt (till skillnad från resterande analys nedan).

Den tekniska analysen bygger på en sammanfattning från oscillatorer och glidande medelvärden. Intervallet är förinställt på en vecka, men du kan välja detta själv genom att klicka på minuterna i bilden.

Vill du läsa mer om analysens parametrar kan du klicka på “Teknisk analys för 700” under bilden.

På Tradingview.com (affiliate) kan du screena, få fundamental information om bolag samt rita och läsa mängder tekniska analyser. Skapa gärna ett gratiskonto via länken ovan!

Coca-Colas affärsmodell

Coca-Cola är världens kanske mest kända varumärke och det bolag Warren Buffett brukar beskriva när han får frågan om ett fantastiskt bolag.
Coca-Cola säljer flera olika sorters smaksatta drycker. För att förstå Coca-Cola Femsa måste man först förstå Coca-Colas affärsmodell.

Affärsmodellen går ut på att producera koncentrat (tidigare syrup, men numera utan socker) som sedan säljs till restauranger och buteljerare (i brist på bättre ord för ”botteler”).
Coca-Cola sätter priset för dess koncentrat.
Buteljeraren ”blandar”, paketerar, transporterar och säljer vidare dessa färdigpaketerade produkter. Buteljeraren ansvarar även för priset.
Vinsten på den sålda produkten delas mellan buteljeraren och försäljaren.

Genom att vara ett starkt varumärke kan Coca-Cola hålla priserna uppe medan andra produkter måste ha lägre priser för att bli valda. Kombinerat med att buteljerarna tar dom stora kostnaderna har Coca-Cola ett svårslaget kassaflöde. 

Coca Cola är fäst i våra hjärnor och därför väljer fler Coca-Cola framför Pepsi, trots att fler gillar smaken av Pepsi (enl. flera studier av Pepsi).
Men p.g.a. dessa egenskaper är aktien Coca-Cola (KO) otroligt populär, vilket gjort den orimligt dyr.

”Om du gav mig 100 miljarder dollar för att ta över Coca-Colas ledande roll på marknaden skulle jag gett tillbaka pengarna och sagt att det inte går.” – Warren Buffett.

Coca-Cola har slagits med näbbar och klor för att försvara sitt varumärke, som är bolagets främsta vallgrav.
T.ex. har man ett ”hemligt recept” inlåst i ett kassavalv, använder sig av primärfärger (rött), lägger största delen av marknadsföring på högtider och sponsrar event som man associerar med glädje.
Under en lång tid stämde Coca-Cola alla som använde sig av namnet Cola. Numera är det endast kombinationen Coca-Cola som anses klampa på Coca-Colas varumärke.

Curiosa: Coca-Cola valde att inte patentera receptet eftersom ett patent enbart gäller i 20 år. För 100 år sedan valde man istället att patentera sina flaskor. Detta gjorde att receptet aldrig behövdes avslöjas och nu fortsätter att ge drycken skydd mot konkurrenter och dess varumärke sin mystik.

Börsnoterade buteljerare

Från början skapade Coca-Cola avtal med buteljerare för att täcka områden som kunde nås med 2 dagars ritt med häst och vagn. I samband med bilens framfart kunde man täcka större ytor och många buteljerare slogs ihop eller försvann.
Coca-Cola Company har idag runt 225 oberoende buteljerare med över 700,000 anställda.
Tillsammans säljer man 1,9 miljarder serveringar om dagen världen över (en serving är ca 24cl).
Nedan kommer en handfull börsnoterade bolag som är aktiva i Coca-Colas kretslopp.

Coca-Cola Company (KO) – Bolaget som producerar syrupen, äger varumärken samt bestämmer buteljerarna antingen direkt via ägarandelen eller indirekt via vilka avtal som tecknas.
Buteljerare:
Coca-Cola Europacific Partners PLC (CCEP) – Europa
Coca-Cola Consoliated Inc (COKE) – USA
Coca-Cola Femsa SAB de CV (KOF) – Centralamerika
Coca-Cola Icecek (CCOLA) – Turkiet
Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc (CCOJF) 
– Japan
Coca-Cola HBC LTD Ordinary shares (CCHI) – nästan 30 länder i Europa, Asien och Afrika.

Coca-Cola Femsa (KOF)

Coca-Cola Femsa (KOF) producerar, marknadsför, säljer och distribuerar Coca-Colas varumärken i stora delar av Sydamerika.
Detta inkluderar kolsyrade drycker (t.ex. Coca-Cola), vatten och icke kolsyrade drycker (t.ex. juicer, caffe, te, mejeriprodukter, sportdrycker).
Dessutom säljer och distribuerar bolaget Monster-produkter i samtliga aktiva territorier samt Heineken-produkter i Brasilien.
Det viktigaste varumärket i bolagets portfölj är föga förvånande Coca-Cola som stod för 63,9%, 62,4% och 62,2% av den totala försäljningsvolymen 2020,2019 och 2018.

Coca-Cola Femsa delar upp marknaden i tre regioner:
– Mexico
– Centralamerika (Guatemala, Nicaragua, Costa Rica och Panama)
– Sydamerika (Brazilien Argentina, Colombia och Venezuela.

Genom att ha 49 fabriker och 260 distributionscenter kan man nå ut till sina 2miljoner återförsäljare som i sin tur årligen hjälper 266 miljoner kunder att släcka törsten.

Bolagets viktigaste varumärken:

Coca-Cola Femsa delar upp försäljningen i kolsyrat smaksatt, icke kolsyrat smaksatt och vatten.

Och även om det är uppenbart att läsk står för merparten av bolagets försäljning så är det lika tydligt att man säljer en och annan dryck som te, juice och vatten.

Större delen av bolagets omsättning finns i tre länder:
50% – Mexiko.
27% – Brasilien.
7,3% – Colombia.

Enl. The Guardian dricker Mexikos invånare mest läskedryck i världen: 163 liter om året per vuxen. Coca-Cola Femsa säljer 78,85l vätska per invånare i Mexiko per år, eller 21,6cl per dag (räknat på hela befolkningen).
Coca-Cola är uppenbart mångas favoritdryck vilket i sin tur gör att Mexiko är en stark marknad.

 

Ledning och ägande

Ledningen är meriterad och merparten har över 30 års erfarenhet i dryckesbranschen samt positioner i andra tunga bolag som Bacardi, Kraft Foods, Heineken, banker och andra latinamerikanska storbolag.
Bolagets styrelse är till största tillsatta av personer vars huvudsakliga uppgift bevaka Fomento Economico Mexicanos intressen (se punkt 2 på ”Risker”).

John Santa María Otazua – VD (bild)
Har 39 års erfarenhet inom dryckesbranschen.
Började på Coca-Cola Femsa 1995 och har sedan dess haft flera tunga positioner med fokus på Mexiko.
VD sedan 2014.
Sitter även med i styrelsen för Compartamos Banco, Coca-Cola Femsa och Femsa Foundation.
Innehar Bachelor’s degree och MBA i finans.

I anonyma undersökningar från Glassdoor får John Santa María Otazia ett snitt på 84% i betyg (“Approve of CEO”) av 450+ personer som uppgett sig för att vara/varit anställda på Coca-Cola Femsa.

En stor del av bolagets aktier ägs av långsiktiga investerare
Fomento Economico Mexicano SAB de CV (även kallade FEMSA) äger 47,2% av aktierna i Coca-Cola Femsa.
The Coca-Cola Company (KO) äger 27,8% av aktierna i Coca-Cola Femsa.

Dessutom äger Bill & Melinda Gates Foundation Of Trust ca 3% av bolagets aktier.

Risker

Verksamheten är beroende av relationen med The Coca-Cola Company.
All försäljning kommer från Coca-Colas produkter.
Bolaget producerar, marknadsför, säljer och distribuerar Coca-Colas produkter genom ett standardavtal i de områden de verkar på.
Bolaget måste köpa koncentratet till all dryck via The Coca-Cola Companys dotterbolag, där The Coca-Cola Company bestämmer priset. Detsamma gäller råvaror och sötningsmedel som enbart får komma från bolag där The Coca-Cola Company har godkänt och bestämt priserna.
Eftersom bolaget är fast med förutbestämda leverantörer kan man inte byta till bättre eller billigare, bolaget blir därmed känsligt för kostnadsökningar, leveransproblem och brist på ingredienser.

Bolaget får inte heller buteljera eller distribuera andra bolags produkter utan godkännande från The Coca-Cola Company. 

Bolaget måste hålla sig inom det område de har avtal med The Coca-Cola Company och kan inte heller låna ut denna rätt till andra bolag utan The Coca-Cola Companys tillåtelse.

The Coca-Cola Company bidrar rejält till bolagets marknadsföring, detta är dock inte avtalat och bidraget kan minska eller upphöra.

Bolaget är beroende av en god relation med The Coca-Cola Company för att få fortsätta avtalen som automatiskt förnyas var 10e år, eller tills någon part meddelar att man inte vill förnya avtalet.
Utöver detta måste såklart bolaget följa The Coca-Cola Companys regler.

The Coca-Cola Company och FEMSA (Fomento Económico Mexicano S.A.B. de C.V.) kan genom sitt inflytande ta beslut som påverkar aktieägarna negativt, till fördel för The Coca-Cola Company och FEMSA.
The Coca-Cola Company och FEMSA har genom sitt ägandeskap stort inflytande på bolagets inriktning.
Både The Coca-Cola Company och Femsa har därmed rätt till platser i bolagets styrelse och kan styra bolaget i riktningar som är i annat intresse än bolagets och dess aktieägare, t.ex. i syfte egen vinning.

Förändringar i kundbeteende eller ökande oro för hälsorelaterade och miljömässiga problem kan minska efterfrågan på vissa av produkterna.
Dryckesbranschen utvecklas huvudsakligen utefter kundens önskemål och regulationer.
Senaste åren har regeringar i vissa länder gjort klart vad man tycker om drycker med mycket socker i och begränsat dess försäljning (t.ex. via åldersgräns på energidryck och sockerskatt).
Även flaskorna bolaget producerar kan bli utsatta för regleringar.
Covid-19 påverkade bolaget då åtgärder behövdes tas samt minskad produktivitet till förljd av att personal var sjuka. Dessutom antas detta ha påverkat försäljningen då bio, konserter, idrottsanläggningar och andra ställen där många flaskor säljs var stängda.
Om liknande omvärldshändelser fortsätter en längre tid kan bolaget ta rejält med stryk, framförallt om leverantörskedjor blir fördröjda eller brutna.

Förändringar i The Coca-Cola Companys anseende
Då bolagets verksamhet är djupt sammanflätad med Coca-Cola Company kan förändringar i Coca-Cola Companys anseende påverka Coca-Cola Femsas försäljning. T.ex. kan skandaler inom The Coca-Cola Company göra att leverantörer ej längre väljer Coca-Cola. Likaså om man ej lyckas behålla ”Top of mind” hos kunderna.

Säkerhetsbrister, informationsförluster och cyberattacker
Likt många andra bolag är IT-systemen väldigt viktiga för Coca-Cola Femsa.
Om dessa blir nedstängda till följd av cyberattacker eller buggar kan det ha en stor påverkan på bolaget.
Hela bolagets idé bygger på att bedriva nätverk med leverantörer och på kort sikt skulle det innebära att leveranser skulle bli försenade eller utebliva och förtroendet minska.
På längre sikt skulle informationsläckor mot kunder eller The Coca-Cola Company skapa kundförluster och i värsta fall att The Coca-Cola Company skulle kunna avsluta samarbetet och därmed även Coca-Cola Femsas verksamhet.

Råvaror
Förutom vatten är de viktigaste råvarorna syrup, socker, sötningsmedel och material för förpackningar.
Kostnaden för syrup från Coca-Cola Company baseras på den lokala valutan där Coca-Cola Femsa säljer vilket innebär att Coca-Cola Company tar lite av Coca-Cola Femsas risk, men detta kan Coca-Cola Company ändra på egen hand.
De övriga råvarorna kan fluktuera i pris som till stor del drivs av tillgänglighet.
Energipriser är också essentiellt för bolaget då det krävs stora mängder bensin till fordonsflottan och el till fabrikerna.

Ogynnsamma ekonomiska förhållanden i de länder företaget är verksamt 
Flera olika regioner innebär olika r
egler och lagar att ta hänsyn till. Förutom att nya regler kan ta tid och kraft kan även skatteförändringar påverka bolaget.
Största delen av bolagets verksamhet sker i Mexiko, förändringar i import, export och tullar mellan USA och Mexiko skulle kunna påverka bolaget negativt.
Bolaget hedgar sig mot prisökningar i material men kan bli påverkade negativt av inflation, inte minst om inflationen ökar till den grad att konsumenterna anser produkten bli för dyr. Då obligationer, skulder och inköp görs i USD skulle bolaget ta stryk av en försvagad valuta i de länder bolaget verkar.
De sydamerikanska länder Coca-Cola Femsa har under några år haft en hög inflation.
År 2021 var inflationen enligt KOF:
Mexico – 7.36%
Colombia – 5.62%
Brazil – 10.06%
Argentina – 50.94%
Costa Rica – 3.30%
Panama – 2.60%
Guatemala – 3.07%
Nicaragua – 7.21%
Uruguay – 7.96%

Historik i siffor

Beroende på vilken tjänst man använder kan data från rapporterna vara missvisande, förmodligen beror detta på att ägarstrukturen i KOF innebär att du egentligen äger units.
Sedan 2017 räknar man Venezuela som en tredjepart till bolaget och ändrade samtidigt bokföringsmetoden för verksamheten i Venezuela (Operating cash flow innehåller sedan 2018 Unrealized Gain/Loss on investments vilket tillfälligt ökade det fria kassaflödet) vilket gjorde att siffrorna på diverse tjänster kan få tuppjuck.
Därmed blir det viktigare än någonsin att alltid dubbelkolla siffrorna i årsredovisningarna innan du tar beslut!
Efter att ha kollat rapporterna för de senaste åren bedömer jag att nedan siffror är korrekta eller ”nära nog”.

Income statement 2021

Cashflow statement 2021

ROI kontra WACC är varken dåligt eller bra, men med hänsyn att bolaget bygger nya fabriker känner jag ingen oro. ROI, som för mig är en hygienfaktor, ligger konstant runt 10.
Bolaget har inga återköp av aktier som boostar siffrorna, man bjuder dock på en trevlig utdelning som sker halvårsvis och på ett blir runt 2,50usd per aktie. Utdelningen täcks alltså med god marginal av det fria kassaflödet som vi antar bör ligga runt 3,5 i vår konservativa värdering.

Under 2021 spenderade KOF ca 5,1% av sin omsättning på capex (investeringar i verksamheten).
Coca-Cola Companys siffra var då 3,5%. Detta är ingen engångshändelse utan så det ser ut.
Vid första anblick känns det kanske lite. Men för att komma upp i samma procentuella andel måste KO öka capex med 40%!
Med andra ord, Coca Cola Companys modell att flytta kostnaderna till buteljerarna fungerar!
Men trots att KOF är ett bolag som tar kostnaderna från KO så har dom förvånansvärt bra marginaler.

Framtid

Coca-Cola Femsa har ett gäng pilotprojekt igång för att bredda sin produktportfölj. Tyvärr avslöjas inte många detaljer, men projekten tycks främst vara att nyttja existerande nätverk och infrastruktur för försäljning och distribution av andra bolags produkter.
Dessa pilotprojekt är bl.a. med P&G och Kelloggs.

Bolaget jobbar aktivt med hedge för att låsa diverse råvarupriser, ofta ett år i taget. Under 2022 har detta varit fantastiskt bra, men nya priser måste förhandlas om 2023. Tack vare detta lär bolaget göra ett helt ok resultat 2022, men p.g.a. högre leveranskostnader när bensinpriser har skenat bör man inte räkna med några spektakulära vinster.

B2B kommer fortsatt vara fokus, men B2C med bl.a. prenumerationer av hemleveranser (likt mjölkleveranser) har sedan start varit framgångsrikt och väntas öka ytterligare.

Det finns studier som visar att upp till 70% av skolbarnen dricker läsk till frukost. Denna extrema läskkonsumption bidrar till landets höga andel överviktigt (73% av invånarna var ansågs överviktiga 2020 enl. OECD).
För att bekämpa övervikt i Mexiko började man 2014 beskatta läskedryckstillverkare. Ytterligare sätt att bekämpa övervikt väntas komma, vilket i sin tur kan leda till att bolaget fokuserar ytterligare på sockerfria produkter.

Värdering

Dessa uträkningar är statiska från att de skapas och visar tankebanan i värderingen vid skrivande av analysen.
Senaste ”Rimligt pris” på bolaget står högst upp på sidan.

Förutom bolagets rejäla kassa är de flesta av bolagets tillgångar är uppbundna i maskiner och lokaler.
Ett rimligt antagande är att det fria kassaflödet bör ligga runt 4,3 USD per aktie.
Drar man bort kostnader för skulder är 3,5 usd per aktie rimligt.
Detta får ligga som grund för en konservativ värdering.

Senaste 15 åren är den årliga tillväxten endast 2% per aktie men p.g.a. bolagets ”inbyggda inflationsskydd” bör KOF kunna höja priserna i takt med omvärldens prisökningar. 

Rimligt pris

Bull case

Bear case

Reflektion (och lite mer random fakta)

Som semi-beroende av Coca-Cola kanske jag är biased, men Coca-Cola är något jag inte kommer sluta med även om priset ökar 50% på kort tid, då finns det andra saker jag hellre skär ner på. Likaså tror jag många andra känner, inte minst i Sydamerika där många växer upp med drycken.

I Chiapas i Mexiko dricker man i snitt 2 liter Coca-Cola per dag. Amerikaner dricker motsvarande ca 3% av denna mängd.
Några av de största anledningarna till den stora konsumtionen av Coca-Cola i Mexico är att det är lättare att få tag på än vatten och är billigt.
Man kan alltid argumentera för att läsk bidrar till fetma och att det kräver mycket rent vatten, som istället skulle kunna vara dricksvatten för de länder med dåligt dricksvatten. Å andra sidan är det något annat som är skevt när det ibland är lättare att köpa Coca-Cola än vatten… man kan knappast enbart skylla på ett vinstdrivande företag, hur stort det än må vara. KOF säljer dessutom 12 olika sorters vatten.
Med bl.a. Bill och Melinda Gates stiftelse har haft stort fokus på jordbruk och vatten. Då dessa äger en liten del av KOF finns möjligheten för önskemål om ytterligare fokus på vatten men sannolikt detta är en såpass liten del att de inte lär begära för mycket, men händer det något med bolaget lär de se över situationen då deras rykten är på spel. Detta är en viss försäkring att bolaget inte gör några större skandaler.

Utöver en försvagad mexikansk peso/stärkt dollar tror jag det ”enda riktiga” hotet är om regeringarna i Centralamerika beslutar att bolag som Coca-Cola med många hälsovådliga drycker bör försvinna eller minska. Ett sådant försök gjordes 2014 där man höjde sockerskatten på dryck, men detta gjorde minimala avtryck på bolagets sista rad.

Coca-Cola (KO) behöver endast några få fabriker för att producera syrupen. Buteljeraren får ta den stora kostnaden för fabriker, infrastruktur och personal vilket innebär att Coca-Cola får ett stabilare kassaflöde med mindre risk och högre marginaler. KO är med andra ord ett bättre företag än KOF som får stå för de större kostnaderna. Men till nuvarande värdering är KOF i mina ögon ett mycket bättre köp.
Trots att KOF får stå för de flesta utgifterna som KO inte vill stå för anser jag att KOF har tillräcklig styrka i sin verksamhet och prissättning att man kan kalla det för en rejäl vallgrav.

Men även bolag med vallgravar kan strula till det, speciellt om de blir för bra för buteljeraren och dåliga för Coca-Cola. Ett exempel är när Coca-Cola låste kostnaden för syrup i 100 år. När tiden gick ökade priset på råvarorna för syrupen, men eftersom priset var låst till buteljerarna tjänade Coca-Cola mindre och mindre pengar tills man slutligen backade från det otroligt dumma avtalet.

Coca-Cola är ett intressant bolag med en spännande struktur, som faktiskt påminner om Microsoft där de tillverkar mjukvaran och låter andra distribuera den. Warren Buffetts citat ”I try to invest in businesses that are so wonderful that an idiot can run them. Because sooner or later, one will” stämmer bra in på bolaget och gör det intressant att läsa om, ett par exempel är ”Cola-Wars” eller hur man band syrup-priset.

Sammanfattningsvis:
Negativt: Coca-Cola Femsa står för merparten av kostnader, är styrda av Coca-Cola och har en styrelse som agerar i Coca-Colas intresse.
Positivt: Coca-Cola Femsa sätter sitt egna pris, är på en stark marknad och är uppbackade av Coca-Cola.

Analysen kan tyckas rörig då både Coca-Cola och Coca-Cola Femsa omnämns om vartannat… men jag skulle kunna snurra till det ytterligare genom att ha med storägaren Femsa (Formento Economico Mexicano SAB de CV) också vilket varit en stor källa till förvirring under analysen. Men så elak är jag inte. Om ni ska fortsätta analysera KOF så ha tungan rätt i mun då de tre bolagen jobbar med samma sak, har ägande i varandra och heter ungefär samma (Coca-Cola, Coca-Cola Femsa och Femsa).

Jag påbörjade min analys i slutet av 2021 och bolaget har sedan dess blivit ett av mina favoritbolag. Under 2021 och 2022 köpte jag stegvis in mig och fortsätter att behålla nu även när priset har ökat över mitt rimliga pris.

 

Disclaimer

Estimerat rimligt pris högst upp på sidan, under loggan uppdateras löpande. Detta sker manuellt och övriga uträkningar och bilder ändras ej (förutom widgets från tradingview), vilket innebär att avvikelser kan förekomma. Priset högst upp på sidan är det som gäller.

Jag är ingen rådgivare och detta är ingen rekommendation.

Vid skrivande av denna text äger jag aktier i bolaget.
Misstag kan ha slunkit in, basera inga beslut på denna text utan gör istället alltid din analys.
Du kan förlora pengar på aktiehandel och historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.