Buffetts ”Obligationskalkylator”

Beräknar vilken avkastning du får av en aktie baserat på historiken.
Bör endast användas på bolag som är så stabila i sin vinst och utdelning att man kan se dessa som en obligation.

1. Ju lägre P/E du använder desto högre blir säkerhetsmarginalen, d.v.s. beräknad årlig avkastning minskar men chansen att du presterar över detta ökar.

Eftersom säkerhetsmarginalen främst utgörs av att du väljer lägsta P/E de senaste 10 åren rekommenderas att kolla en extra gång hur P/E ligger och som alltid, bilda dig en uppfattning om det är högt eller lågt.
2. Tanken med denna kalkylator är att du ska få en överblick av lägsta årliga avkastningen vid ett aktieköp.
Warren Buffett har köpt många av sina bolag mellan 4-6%, men ofta då till en P/E på lägstanivå.

Borsdata.se
Gratistjänst för info om nordiska börsnoterade bolag (De har även en prenumerationstjänst för att se utomnordiska aktier samt mycket mer). Klicka i vänstra hörnet för att snabbsöka efter ditt bolag. Skriv bolagets namn och klicka sedan på bolaget några cm längre ned.
På ”Nyckeltal – Översikt”, som är den första sidan du kommer in på, kan du se Börsdatas senast uppdaterade P/E. Klicka på P/E för att få fram hur P/E sett ut senaste 10 åren.
På ”Analysera” kan du bl.a. se hur utdelning, utdelningsandel och vinst per aktie ändrats senaste åren.
Quickfs.net
Nyckeltal för amerikanska bolag de senaste 10 åren. Finns även prenumerationstjänst för ytterligare info.
Msn.com/en-us/money
Går att se bolagets 5-årslägsta P/E-tal genom att göra följande:
Quote search -> Fyll i bolagets namn -> Analysis -> Price ratios

Startvärde vinst per aktie
Vinst per aktie från första året du räknar. Om du t.ex. utgår från perioden 2010-2019 skriver du i vinst per aktie (använd valutan aktien handlas i) för 2010.
Räkna helst med en börskris eller lågkonjunktur på börsen, räkna något år innan (även om du valt ett konjunkturokänsligt bolag).
Slutvärde vinst per aktie
Senast fastställda års vinst per aktie. Om du t.ex. utgår från perioden 2010-2019 skriver du i vinst per aktie (använd valutan aktien handlas i) för 2019. Utgå från senaste helårsrapport, om inte något extraordinärt som påverkat bolagets vinst hänt det året, ta i så fall året innan.
Perioder
Antal år från ”Startvärde vinst per aktie” minus antal år från ”Slutvärde vinst per aktie”.
2018-2019 = 1 period, 2015-2018 = 3 perioder. 2010-2019 = 9 perioder o.s.v.
10-årslägsta P/E
Det lägsta P/E-talet bolaget haft de senaste 10 åren.
Ju lägre P/E-tal desto större säkerhetsmarginal.
Utdelning per aktie
Den senaste ordinarie utdelningen.
Aktiepris
Priset man kan köpa en aktie för.
Beräknad årlig avkastning
Kan du tänka dig att få detta som lägsta årliga avkastning förutsatt att bolaget ej går under 10-års lägsta P/E och fortsätter växa som tidigare?
Om du anser att siffran är för låg kan det vara en god idé att fundera en extra gång om du verkligen ska investera.