Tele2 aktie (TEL2 B) – Fundamental och teknisk analys

Är Tele2 (Tel2 B) en bra aktie?

Här finner du data och uträkningar för hjälpa dig avgöra om Tele2 är en bra aktie att köpa, både enligt fundamental och teknisk analys.

All data på sidan uppdateras med minst 15 minuter fördröjning.

Innehållsförteckning

”Vi tror på att släppa lös de obegränsade möjligheter som anslutning ger, till alla våra kunder, oavsett var eller när de behöver det. Ända sedan Tele2 grundades 1993 har vi fortsatt att utmana rådande normer och dammiga monopol. Idag möjliggör våra prisbelönta nätverk mobila och fasta anslutningar, telefoni, datanättjänster, TV, streaming och globala IoT-lösningar för miljontals kunder.”
– Tele2

Tele2 tillhandahåller telefoni och internet, tjänster som vi idag knappt kan leva utan vilket gör aktien defensiv. Bolaget defensiva egenskaper tillsammans med hög utdelning gör aktien intressant i en utdelningsportfölj eller som ett ankare för att sänka volatiliteten i en portfölj.

Bolaget har senaste åren haft en okej avkastning på eget kapital, mellan 2-20%, dessutom har Tele2 senaste åren levererat högre vinstmarginal.
Genom högt fritt kassaflöde har Tele2 kunnat ha en generös utdelning, som gärna kryddats med extrautdelningar, men bolagets omsättning har varit stillastående de senaste 10 åren.

Verksamheten finns till allra största del i Sverige, men med en växande andel i Estland, Lettland och Litauen.

Tele2s ledande befattningshavare har ganska fina innehav i bolaget, vilket indikerar att man tror på bolaget. En annan anledning är incitamentsprogrammet, kallat LTI, som gör att de mot en initial betalning kan bli tilldelade aktier efter en 3-årsperiod som baseras på bolagets resultat. 

2020 tillträdde VDn Kjell Johnsen och har idag en grundlön på 8,7 miljoner kronor, enl. Tele2s ersättningsrapport 2021.
Kjell Johnsen äger 120 000 aktier i Tele2 B, till ett värde runt 12 miljoner kronor.
Detta innebär det att han har mer än ett års lön investerat i Tele2. Utöver detta har han även investerat i många investeringsrätter.

P.g.a. incitamentsprogrammet har ledningen extra anledning till att bolaget ska göra bra affärer, vilket på sikt gynnar aktieägarna. Eftersom programmet endast gäller om man jobbar kvar på Tele2 är det även ett sätt att behålla rutinerade personer.

Investmentbolaget Kinnevik är grundare av Tele2 och äger idag ca 20% av aktierna i Tele2, därmed är man fortfarande största ägaren.
Men i början av 2020-talet la Kinnevik om sin strategi till mer tillväxtbaserat. Detta innebar att man skiftade ut Zalando till aktieägarna och 2022 sålde en del av sitt innehav i Tele2. Troligen kommer man fortsätta sälja Tele2, vilket skulle kunna sätta press på aktien och bjuda på köplägen.

Rimligt pris Tele2 B aktie

Det går att värdera Tele2 B aktie på flera sätt, men vinsterna i telekombranschen svänger ofta kraftigt till följd av att bolagen behöver lägga pengar på att underhålla befintlig och ny teknik.
Några exempel är analys genom DCF, Margin of safety, substansvärde och tillväxt över P/E.
Enligt mina automatiska datavärderingar är Tele2 värd:

Grönmarkerade siffror indikerar att bolaget är billigt och aktien ett potentiellt bra köp.

Återbetalningsmetoden
Visar hur många år det tar för bolagets fria kassaflöde att betala av aktiekursen.
Under 7 år är att föredra. Över 10 år är mindre bra.
Räknar inte med bolagets tillgångar och skulder.

Regler för uträkningen på sidan:
Uträkningen sker på Fritt kassaflöde (TTM) och tillväxt (senaste 5 helåren).
Framtida tillväxt baseras på omsättningstillväxt de senaste 5 åren.

Klicka här för att läsa mer om Återbetalningsmetoden och göra en egen värdering.

DCF – Diskonterat kassaflödesanalys
Metoden går ut på att beräkna summan av bolagets framtida kassaflöden.
Därefter beräknar du bort ditt procentuella avkastningskrav från kassaflödet varje år.
Sedan begränsar du uträkningen till 10 år och sätter istället en multipel på sista årets kassaflöde.
Därefter summerar du samtliga års kassaflöden. När du sedan adderar tillgångar får du fram vad bolaget bör vara värt idag.

Regler för uträkningen på sidan:
Uträkningen sker på Fritt kassaflöde (TTM) och tillväxt (senaste 5 helåren).
Framtida tillväxt baseras på omsättningstillväxt de senaste 5 åren, därefter halveras tillväxten.
Omsättningstillgångar räknas med.
Schablonkostnad för skulder är 3% och räknas bort från fritt kassaflöde.
Avkastningskrav 10%.
Multipel-schablon = 13.

Här kan du läsa mer om DCF-analys och göra en egen värdering!

MOS
Margin of Safety-kalkylatorn är tagen från Phil Towns bok Rule#1 Investing.
Uträkningen är en sorts enklare variant av DCF-värderingen och baseras på nuvarande P/E, historisk tillväxt, avkastningskrav och vinst per aktie.
Bolagens värderingar ser sällan bra ut med denna uträkning, men när man hittar ett som ser bra ut bör bolaget utredas!
Räknar inte med bolagets tillgångar och skulder.

Regler för uträkningen på sidan:
Följer boken så noga det går, men med små variationer.
Uträkningen sker på Vinst per aktie (TTM) och tillväxt (senaste 5 helåren).
Det högsta av snitt P/E senaste 5 åren och tillväxt x2 utgör multipeln som ligger till grunden för uträkningen.
Multipeln kan inte vara lägre än 8.
Historisk tillväxt får max vara 15%.
Avkastningskravet är 15%.
Framtida tillväxt baseras på omsättningstillväxt de senaste 5 åren.
Phil Town förespråkar att man även ska ha 50% säkerhetsmarginal. Detta är inte medräknat men lätt att själv tillämpa genom att halvera rimligt pris enl. MOS-uträkningen.

Här kan du läsa mer om MOS och göra en egen värdering!

Värdering av bolagets egna kapital.

Tillgångar minus skulder. Delas sedan på antalet aktier.

Ju högre siffra i ”Tillväxt högre än P/E” desto bättre. En siffra över 1 signalerar ett billigt pris.
Framtida tillväxt baseras på omsättningstillväxt de senaste 5 åren.

Tillväxt delat på P/E.

En siffra över 2 innebär att bolaget har dubbelt så stora lättomsatta tillgångar som skulder som ska betalas inom kort.

Genom att jämföra omsättningstillgångarna med bolagets skulder kan man få sig en bild av hur stabilt bolaget är.

En siffra över 1 innebär att bolagets rörelsekapital är större än långfristiga skulder.

Om bolagets rörelsekapital (omsättningstillgångar – kortfristiga skulder) är högre än långfristiga skulder lär bolaget inte gå i konkurs, såvida inte några riktigt dåliga beslut tas.

När underliggande dokument inte får kontakt med Google blir många av uträkningar ofullständiga.
Dessa taggas då med #SAKNAS och rättas oftast automatiskt inom 15 minuter men kräver att du laddar om sidan.

Återbetalningsmetoden, DCF och MOS kräver positiva kassaflöden. Om ett bolag redovisar negativt kassaflöde eller vinst innebär det att bolagets värde blir negativt. Eftersom du såklart inte får betalt för att köpa ett bolag, vilket uträkningarna kan antyda, har jag valt att sätta ett sträck (-) på bolag med negativa kassaflöden och vinster.

Tele2 utdelning 2023

Med ganska hög direktavkastning och generösa extrautdelningar har Tele2 länge varit en populär utdelningsaktie.

På årsstämman fastställdes Tele2s utdelning för 2023 till 6,80 kronor per aktie.

Tele2s utdelning sker ofta i två omgångar.
Ena i april-maj och andra i september-oktober.
Standardutdelningen är samma storlek vid båda tillfällena, men inte sällan tillkommer extrautdelningen som sker vid ett tillfälle.

Utdelningshistorik per aktie:
2023-10-13: 3,40 kr.
2023-05-23: 3,40 kr.
2022-10-14: 3,35 kr.
2022-05-05: 13,00 kr (Extrautdelning).
2022-05-05: 3,40 kr.
2021-10-08: 3,00 kr.
2021-07-05: 3,00 kr (Extrautdelning).
2021-04-29: 3,00 kr.
2020-10-07: 2,75 kr.
2020-10-07: 3,50 kr (Extrautdelning).
2020-05-18: 2,75 kr.
2019-10-07: 2,20 kr.
2019-08-29: 6,00 kr (Extrautdelning).
2019-05-13: 2,20 kr.

Kom ihåg att för att vara berättigad en utdelning måste du äga aktien INNAN x-dagen. För Tele2 är X-dagen oftast ungefär en vecka innan utdelningen.
Genom att kolla på Avanza.se och klicka på ”Nästa utdelning” för respektive bolag kan du enkelt se X-dag.

Teknisk analys Tele2 aktie

Teknisk analys är inte bara för traders utan kan även kombineras med fundamental analys för att hitta rätt tillfälle att köpa en aktie.

Den tekniska analysen bygger på en sammanfattning från oscillatorer och glidande medelvärden och uppdateras löpande. Intervallet är förinställt på en vecka, men du kan själv välja period genom att klicka på önskat intervall eller ”More” i bilden.

Vill du läsa mer om analysens parametrar kan du klicka på TEL2_B i bilden.

På Tradingview.com kan du screena, få fundamental information om bolag samt rita och läsa mängder tekniska analyser. Skapa gärna ett gratiskonto genom att klicka på TEL2_B i någon av bilderna.

Bolagsdata Tele2

Slutord

Även om min kunskap om Tele2 är begränsad anser jag att skillnaden mellan Tele2 och Telia är otrolig.
Största skillnaderna är att Tele2 producerar ett fint fritt kassaflöde, har bra avkastning på kapital och framförallt en ledning som har skin in the game, och det ska man inte underskatta!

Om/när Kinnevik börjar sälja Tele2 kommer jag vara redo att köpa Tele2, om priset blir rätt.

Här kan du läsa min analys om Telia.

Om Rimligtpris.se
Jag har investerat på börsen i över 10 år, och sedan jag fick mitt första barn 2017 har aktieanalys varit ett av mina största intressen.
På Rimligtpris.se får du ta del av mina tankar och verktyg för att nå ekonomiskt oberoende. Här kan du läsa mer om mig och hemsidan.

Ansvarsfriskrivning
Sidan kan innehålla reklam och affiliate-länkar. Det innebär att jag kan få ersättning om du besöker sidan eller gör ett köp via en av länkarna. Det kostar dig inget extra.
Jag är ingen rådgivare och detta är ingen rekommendation. Basera inga beslut på denna text utan gör istället din egen analys. Du kan förlora pengar på aktiehandel och historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.

Om Rimligtpris.se
Jag har investerat på börsen i över 10 år, och sedan jag fick mitt första barn 2017 har aktieanalys varit ett av mina största intressen.
På Rimligtpris.se får du ta del av mina tankar och verktyg för att nå ekonomiskt oberoende. Här kan du läsa mer om mig och hemsidan.

Ansvarsfriskrivning
Sidan kan innehålla reklam och affiliate-länkar. Det innebär att jag kan få ersättning om du besöker sidan eller gör ett köp via en av länkarna. Det kostar dig inget extra.
Jag är ingen rådgivare och detta är ingen rekommendation. Basera inga beslut på denna text utan gör istället din egen analys. Du kan förlora pengar på aktiehandel och historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.