Aktievärdering Assa Abloy

Här finner du data och uträkningar för hjälpa dig avgöra om Assa Abloy är en bra aktie att köpa, både enligt fundamental och teknisk analys.

“Varje dag hjälper vi miljarder människor att med lätthet röra sig genom en säkrare, öppnare värld. Om du någon gång har gått igenom en automatisk dörr, bott på hotell eller gått igenom passkontrollen har du förmodligen använt någon av våra produkter eller tjänster.
Från tillförlitlig hemsäkerhet till banbrytande biometrisk teknik för företag, myndigheter, flygplatser, sjukhus, skolor med mera –
vi berör varje del av varje dag.”

– Assa Abloy

Det går utmärkt att värdera Assa Abloy enligt samtliga uträkningar som listas nedan.

Grönmarkerade siffror indikerar att bolaget är billigt och aktien ett potentiellt bra köp.

Tradingview bjuder på aktuell data samt tekniska indikatorer för Assa Abloy som uppdateras automagiskt.

Den tekniska analysen bygger på en sammanfattning från oscillatorer och glidande medelvärden. Intervallet är förinställt på en vecka, men du kan välja detta själv genom att klicka på More i bilden.

Vill du läsa mer om analysens parametrar kan du klicka på ASSA_B i bilden.

På Tradingview.com (affiliate) kan du screena, få fundamental information om bolag samt rita och läsa mängder tekniska analyser. Skapa gärna ett gratiskonto genom att klicka på ASSA_B i någon av bilderna.

All data på sidan uppdateras med minst 15 minuter fördröjning.

Om uträkningarna

Återbetalningsmetoden
Visar hur många år det tar för bolagets fria kassaflöde att betala av aktiekursen.
Under 7 år är att föredra. Över 10 år är mindre bra.
Räknar inte med bolagets tillgångar och skulder.

Regler för uträkningen på sidan:
Uträkningen sker på Fritt kassaflöde (TTM) och tillväxt (senaste 5 helåren).
Framtida tillväxt baseras på historisk tillväxt av eget kapital senaste 5 helåren+utdelning.

Klicka här för att läsa mer om Återbetalningsmetoden och göra en egen värdering.

Ju högre siffra i “Tillväxt högre än P/E” desto bättre. En siffra över 1 signalerar ett billigt pris.

Tillväxt delat på P/E.

DCF – Diskonterat kassaflödesanalys
Metoden går ut på att beräkna summan av bolagets framtida kassaflöden.
Därefter beräknar du bort ditt procentuella avkastningskrav från kassaflödet varje år.
Sedan begränsar du uträkningen till 10 år och sätter istället en multipel på sista årets kassaflöde.
Därefter summerar du samtliga års kassaflöden. När du sedan adderar tillgångar får du fram vad bolaget bör vara värt idag.

Regler för uträkningen på sidan:
Uträkningen sker på Fritt kassaflöde (TTM) och tillväxt (senaste 5 helåren).
Framtida tillväxt de första 5 åren baseras på historisk tillväxt av eget kapital de senaste 5 helåren+utdelning, därefter halveras tillväxten.
Omsättningstillgångar räknas med.
Schablonkostnad för skulder är 3% och räknas bort från fritt kassaflöde.
Avkastningskrav 10%.
Multipel-schablon = 13.

Här kan du läsa mer om DCF-analys och göra en egen värdering!

MOS
Margin of Safety-kalkylatorn är tagen från Phil Towns bok Rule#1 Investing.
Uträkningen är en sorts enklare variant av DCF-värderingen och baseras på nuvarande P/E, historisk tillväxt, avkastningskrav och vinst per aktie.
Bolagens värderingar ser sällan bra ut med denna uträkning, men när man hittar ett som ser bra ut bör bolaget utredas!
Räknar inte med bolagets tillgångar och skulder.

Regler för uträkningen på sidan:
Följer boken så noga det går, men med små variationer.
Uträkningen sker på Vinst per aktie (TTM) och tillväxt (senaste 5 helåren).
Det högsta av snitt P/E senaste 5 åren och tillväxt x2 utgör multipeln som ligger till grunden för uträkningen.
Multipeln kan inte vara lägre än 8.
Historisk tillväxt får max vara 15%.
Avkastningskravet är 15%.
Framtida tillväxt baseras på historisk tillväxt av eget kapital senaste 5 helåren+utdelning.
Phil Town förespråkar att man även ska ha 50% säkerhetsmarginal. Detta är inte medräknat men lätt att själv tillämpa genom att halvera rimligt pris enl. MOS-uträkningen.

Här kan du läsa mer om MOS och göra en egen värdering!

Värdering av bolagets egna kapital.

Tillgångar minus skulder. Delas sedan på antalet aktier.

En siffra över 2 innebär att bolaget har dubbelt så stora lättomsatta tillgångar som skulder som ska betalas inom kort.

Genom att jämföra omsättningstillgångarna med bolagets skulder kan man få sig en bild av hur stabilt bolaget är.

En siffra över 1 innebär att bolagets rörelsekapital är större än långfristiga skulder.

Om bolagets rörelsekapital (omsättningstillgångar – kortfristiga skulder) är högre än långfristiga skulder lär bolaget inte gå i konkurs, såvida inte några riktigt dåliga beslut tas.

När underliggande dokument inte får kontakt med Google blir många av uträkningar ofullständiga.
Dessa taggas då med #SAKNAS och rättas oftast automatiskt inom 15 minuter men kräver att du laddar om sidan.

Återbetalningsmetoden, DCF och MOS kräver positiva kassaflöden. Om ett bolag redovisar negativt kassaflöde eller vinst innebär det att bolagets värde blir negativt. Eftersom du såklart inte får betalt för att köpa ett bolag, vilket uträkningarna kan antyda, har jag valt att sätta ett sträck (-) på bolag med negativa kassaflöden och vinster.

Friskrivning

Jag är ingen rådgivare och detta är ingen rekommendation.
Misstag kan ha slunkit in, basera inga beslut på denna text utan gör istället din egen analys.
Du kan förlora pengar på aktiehandel och historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.

Datavärderingarna är grovt tillyxade estimat som enbart bygger på historisk data.
För att få en mer korrekt bild av bolagets egentliga värde föreslår jag att du gör en egen analys.
Sidans uträknade priser ska inte ses som en rekommendation utan i bästa fall som en första screen.

Notera att all data som läggs in hanteras manuellt på ett eller annat sätt och kan därför innehålla fel.
Dessutom kan inlagd data vara felaktig info till följd av fel i t.ex. system, handläggning eller information från rapporterande bolag.
Det är därför viktigt att du alltid kollar bolagens rapporter för att säkerställa att du har rätt siffror.

Då leverantörsregler om aktiedata från bl.a. Sverige är ganska strikta har jag valt att inte presentera mer än uträkningarna samt Tradingviews widgets.
Rimligtpris.se och leverantörer av data tar inget ansvar för ev. förluster som sker till följd av info på denna sida.

Jag och personer i min omgivning kan äga aktier i ett eller flera av bolagen, både direkt och indirekt.
Samtliga bolag hanteras dock på samma sätt och data ändras endast ifall leverantörens data är uppenbart felaktig, isåfall blankas bolagets uträkningar ut tills data från senaste kvartalsrapport lagts in manuellt.