Assa Abloy aktie (ASSA B) – Fundamental och teknisk analys

Är Assa Abloy (ASSA B) en bra aktie?

Här finner du data och uträkningar för hjälpa dig avgöra om Assa Abloy är en bra aktie att köpa, både enligt fundamental och teknisk analys.

All data på sidan uppdateras med minst 15 minuter fördröjning.

Innehållsförteckning

”Varje dag hjälper vi miljarder människor att med lätthet röra sig genom en säkrare, öppnare värld. Om du någon gång har gått igenom en automatisk dörr, bott på hotell eller gått igenom passkontrollen har du förmodligen använt någon av våra produkter eller tjänster.
Från tillförlitlig hemsäkerhet till banbrytande biometrisk teknik för företag, myndigheter, flygplatser, sjukhus, skolor med mera –
vi berör varje del av varje dag.”

– Assa Abloy

Det här är Assa Abloy

Assa Abloy har ursprung i både Sverige och Finland
Grunden till Assa Abloy lades 1881 när svenske August Stenman började tillverka lås.
Tillsammans med sina söner och hustru skapade man bolaget ASSA, baserat på Augusts initialer.

Andra delen av Assa Abloy kommer från finska Abloy som har sitt ursprung av skapandet av Abloy-låset 1907.

1994 gjordes en sammanslagning mellan Assa och Abloy och tillsammans börsnoterade man det nya bolaget som Assa Abloy.

Idag är bolaget ett multinationellt företag med en bred portfolio inom säkerhetslösningar.

Bolaget har sex produktområden med fokus på tillträdeskontroll
Assa Abloy tillhandahåller tjänster för att skapa, installera, underhålla och reparera sina produkter åt slutkund.

Entrance Automation
Ett sätt för företag att skapa ett bättre första intryck men även ett effektivare klimat genom automatiska dörrar (t.ex. karuselldörrar).

Hotel Security
Erbjuder bl.a. elektroniska lås, kassaskåp och energibesparande system för hotell och kryssningsfartyg.

Identification Management
Identifering av personer och företag för både fysiska och digitala produkter.

Mechanical And Electromechanical locking
Lås; grunden i Assa Abloy.
Bolaget har flera olika sorters lås och säljer fler och fler magnetlås som både är säkrare och enklare än traditionella lås.

Mobile Access
Gör det möjligt att hantera låsen via mobila enheter.
T.ex. byta koden eller låsa upp dörrar.
Dessa används flitigt på hotell, kontor eller studentlägenheter där man ofta byter person som ska ha tillträde.

Security Doors
Branddörrar, brandgardiner, skjutportar, skärmdörrar och säkerhetsdörrar.
Säljer även kraftigare dörrar till militär och andra uniformerade kunder.

Merparten av Assa Abloys försäljning sker till företag
Runt 75% av bolagets försäljning gäller lösningar till företag och instutitioner, som skolar och sjukhus.
Resterande 25% gäller hem och privatpersoner.

33% av Assa Abloys försäljning gäller nybyggnation och 67% gäller eftermarknader som renoveringar, tillbyggnader och uppgraderingar.

Största delen av kunderna är till företag. Assa Abloy framtid beror därför till stor del på hur det går för byggföretagen och företags önskan att förbättra sin säkerhet.

Assa Abloy har en stark ägare samt VD med eget innehav
Nico Delvaux har varit VD för bolaget sedan 2018.
Han har 248 044 B-aktier och 94 787 call optioner, vilket innebär att han har möjligheten att köpa aktier till ett visst pris, men inte någon skyldighet.

Delvaux B-aktier motsvarar nästan 61 miljoner kronor vid ett aktiepris på 245 kr.
Med en grundlön på 21 338 000kr/år (enl. Assa Abloys ersättningsrapport 2022), innebär detta att det tar ca 3 år att tjäna in hela aktieinnehavet, vilket bör ses som en bra signal.

Lägg därtill familjen Douglas som via investmentbolaget Latour har 63 900 000 B-aktier.
Latour innehar 29,4% av bolagets röster.

Läs mer om Assa Abloys organisation här:
https://www.assaabloy.com/group/en/about-us/how-we-are-organized

Rimligt pris Assa Abloy aktie

Assa Abloys framtid vilar till stor del på byggbranschen. Vid tuffare tider där byggbolagen kämpar lär även Assa Abloys vinst påverkas.
Det går att värdera Assa Abloys aktie på flera sätt, t.ex. genom DCF, Margin of safety, substansvärde och tillväxt över P/E.

Eftersom investerare vanligen kräver en lägre avkastning desto stabilare ett bolag är, så blir ofta datavärderingen av Assa Abloy ganska hård. Men det är så det ser ut för kvalitetsbolag.

Enligt mina automatiska datavärderingar är Assa Abloy värd:

Grönmarkerade siffror indikerar att bolaget är billigt och aktien ett potentiellt bra köp.

Återbetalningsmetoden
Visar hur många år det tar för bolagets fria kassaflöde att betala av aktiekursen.
Under 7 år är att föredra. Över 10 år är mindre bra.
Räknar inte med bolagets tillgångar och skulder.

Regler för uträkningen på sidan:
Uträkningen sker på Fritt kassaflöde (TTM) och tillväxt (senaste 5 helåren).
Framtida tillväxt baseras på omsättningstillväxt de senaste 5 åren.

Klicka här för att läsa mer om Återbetalningsmetoden och göra en egen värdering.

DCF – Diskonterat kassaflödesanalys
Metoden går ut på att beräkna summan av bolagets framtida kassaflöden.
Därefter beräknar du bort ditt procentuella avkastningskrav från kassaflödet varje år.
Sedan begränsar du uträkningen till 10 år och sätter istället en multipel på sista årets kassaflöde.
Därefter summerar du samtliga års kassaflöden. När du sedan adderar tillgångar får du fram vad bolaget bör vara värt idag.

Regler för uträkningen på sidan:
Uträkningen sker på Fritt kassaflöde (TTM) och tillväxt (senaste 5 helåren).
Framtida tillväxt baseras på omsättningstillväxt de senaste 5 åren, därefter halveras tillväxten.
Omsättningstillgångar räknas med.
Schablonkostnad för skulder är 3% och räknas bort från fritt kassaflöde.
Avkastningskrav 10%.
Multipel-schablon = 13.

Här kan du läsa mer om DCF-analys och göra en egen värdering!

MOS
Margin of Safety-kalkylatorn är tagen från Phil Towns bok Rule#1 Investing.
Uträkningen är en sorts enklare variant av DCF-värderingen och baseras på nuvarande P/E, historisk tillväxt, avkastningskrav och vinst per aktie.
Bolagens värderingar ser sällan bra ut med denna uträkning, men när man hittar ett som ser bra ut bör bolaget utredas!
Räknar inte med bolagets tillgångar och skulder.

Regler för uträkningen på sidan:
Följer boken så noga det går, men med små variationer.
Uträkningen sker på Vinst per aktie (TTM) och tillväxt (senaste 5 helåren).
Det högsta av snitt P/E senaste 5 åren och tillväxt x2 utgör multipeln som ligger till grunden för uträkningen.
Multipeln kan inte vara lägre än 8.
Historisk tillväxt får max vara 15%.
Avkastningskravet är 15%.
Framtida tillväxt baseras på omsättningstillväxt de senaste 5 åren.
Phil Town förespråkar att man även ska ha 50% säkerhetsmarginal. Detta är inte medräknat men lätt att själv tillämpa genom att halvera rimligt pris enl. MOS-uträkningen.

Här kan du läsa mer om MOS och göra en egen värdering!

Värdering av bolagets egna kapital.

Tillgångar minus skulder. Delas sedan på antalet aktier.

Ju högre siffra i ”Tillväxt högre än P/E” desto bättre. En siffra över 1 signalerar ett billigt pris.
Framtida tillväxt baseras på omsättningstillväxt de senaste 5 åren.

Tillväxt delat på P/E.

En siffra över 2 innebär att bolaget har dubbelt så stora lättomsatta tillgångar som skulder som ska betalas inom kort.

Genom att jämföra omsättningstillgångarna med bolagets skulder kan man få sig en bild av hur stabilt bolaget är.

En siffra över 1 innebär att bolagets rörelsekapital är större än långfristiga skulder.

Om bolagets rörelsekapital (omsättningstillgångar – kortfristiga skulder) är högre än långfristiga skulder lär bolaget inte gå i konkurs, såvida inte några riktigt dåliga beslut tas.

När underliggande dokument inte får kontakt med Google blir många av uträkningar ofullständiga.
Dessa taggas då med #SAKNAS och rättas oftast automatiskt inom 15 minuter men kräver att du laddar om sidan.

Återbetalningsmetoden, DCF och MOS kräver positiva kassaflöden. Om ett bolag redovisar negativt kassaflöde eller vinst innebär det att bolagets värde blir negativt. Eftersom du såklart inte får betalt för att köpa ett bolag, vilket uträkningarna kan antyda, har jag valt att sätta ett sträck (-) på bolag med negativa kassaflöden och vinster.

Assa Abloy utdelning 2023

Assa Abloy har inte sänkt utdelningen sedan den infördes 1995.
De senaste 20 åren har utdelningen ökat med 9,5 % per år.
Den långa historiken av utdelningshöjningar gör Assa Abloy till en av Sveriges stabilaste utdelningsaktier.

Utdelningspolicy:
Styrelsens målsättning är att dela ut 33-50% av bolagets resultat efter schablonskatt. Man är dock tydlig med att innan utdelnings beaktas alltid bolagets långsiktiga finansieringsbehov.

Utdelningen för 2023 fastställdes till 4,80kr/aktie.

Assa Abloy delar vanligtvis ut vid två tillfällen, ofta med lika stora utdelningar.
Det första är i slutet av april och den andra i slutet av november.

Historisk utdelning per aktie:
2023-11-16: 2,40 kr.
2023-05-04: 2,40 kr.
2022-11-25: 2,10 kr.
2022-05-04: 2,10 kr.
2021-11-26: 1,95 kr.
2021-05-05: 1,95 kr.
2020-12-01: 1,85 kr.
2020-05-07: 2,00 kr.
2019-05-03: 3,50 kr.

Kom ihåg att för att vara berättigad en utdelning måste du äga aktien INNAN x-dagen. För Assa Abloy är X-dagen oftast ungefär en vecka innan utdelningen.
Genom att kolla på Avanza.se och klicka på ”Nästa utdelning” för respektive bolag kan du enkelt se X-dag.

Teknisk analys Assa Abloy aktie

Teknisk analys är inte bara för traders utan kan även kombineras med fundamental analys för att hitta rätt tillfälle att köpa en aktie.

Den tekniska analysen bygger på en sammanfattning från oscillatorer och glidande medelvärden och uppdateras löpande. Intervallet är förinställt på en vecka, men du kan själv välja period genom att klicka på önskat intervall eller ”More” i bilden.

Vill du läsa mer om analysens parametrar kan du klicka på ASSA_B i bilden.

På Tradingview.com kan du screena, få fundamental information om bolag samt rita och läsa mängder tekniska analyser. Skapa gärna ett gratiskonto genom att klicka på ASSA_B i någon av bilderna.

Bolagsdata Assa Abloy

Slutord

Assa Abloy är ett fint bolag på en marknad som är svår att slå sig in på.

Genom sitt starka varumärke kan bolaget ha en helt ok avkastning på eget kapital och rimliga marginaler, varken för höga eller för låga.

Med en stabilt stigande utdelning i mer än 20 år kan Assa Abloy ses som en stark kandidat till en utdelningsportfölj, även om direktavkastningen är ganska låg till följd av premien man betalar för att äga detta fina bolag.

Det är inte bara utdelningen som är stabil, utan det mesta med Assa Abloy skriker ”Stabilitet”. Ledande inom något alla behövs, har stort förtroende, bra ledning, långsiktiga ägare, stadig tillväxt, rimliga marginaler.

Genom aggressiva förvärv av flera bolag genom åren har Assa Abloy fått en rejäl global närvaro. Man äger över 190 märken och är ett välkänt märke över stora delar av vår planet.
Jag gärna skulle ha bolaget i min portfölj, till rätt pris.

Tyvärr är Assa Abloys hemsida inge vidare.
Länkarna går runt, är brutna eller länkar till fel sidor… men som tur är har bolagets rapporter bättre struktur!

Får vi någon gång vara med om en större kris och sättning på börsen lär Assa Abloy vara ett av de bolagen jag kommer köpa, risken är dock att bolaget inte kommer sjunka lika mycket som resterande marknad, för som tidigare sagt.. Assa Abloy är stabilitet.

Kuriosa:
Assa Abloy skrivs egentligen i versaler, d.v.s. ASSA ABLOY. Men för att inte dra fokus från bolaget i analysen, genom versaler här och var, valde jag att skriva på ett sätt som förhoppningsvis inte får det att blöda ur ögonen på läsaren.

Om Rimligtpris.se
Jag har investerat på börsen i över 10 år, och sedan jag fick mitt första barn 2017 har aktieanalys varit ett av mina största intressen.
På Rimligtpris.se får du ta del av mina tankar och verktyg för att nå ekonomiskt oberoende. Här kan du läsa mer om mig och hemsidan.

Ansvarsfriskrivning
Sidan kan innehålla reklam och affiliate-länkar. Det innebär att jag kan få ersättning om du besöker sidan eller gör ett köp via en av länkarna. Det kostar dig inget extra.
Jag är ingen rådgivare och detta är ingen rekommendation. Basera inga beslut på denna text utan gör istället din egen analys. Du kan förlora pengar på aktiehandel och historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.