10-cap (Owner earnings)

Kalkylatorn räknar på vad du ska köpa bolaget för om du vill ha 10% per år enl. senaste rapport. Den räknar inte med tillväxt vilket kan ses som både en fördel och nackdel.
Fallgrop: Eftersom den inte räknar med tillväxt fungerar den bäst på företag som inte spenderar så mycket på expansion.
Fördel: Eftersom den inte räknar med tillväxt har den inbyggd säkerhetsmarginal om man förutsätter att bolaget kommer växa. Detta innebär att 10% per år kan anses som en konservativ uppskattning.